Wensen van cliënten centraal in Nooitgedacht

_BT Clear

De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking of een aan autisme verwante stoornis. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt op eigen kracht verder komt in de samenleving, omringd door zijn omgeving en waar nodig ondersteund door professionele, betrokken begeleiders. Daarnaast biedt De Trans in verschillende regio’s in Drenthe en Groningen woonlocaties en dagbesteding voor kinderen en volwassenen

In de wijk Nooitgedacht in Rolde is in 2017 een nieuw centrum voor dagbesteding geopend. Dit nieuwe centrum is multifunctioneel, want het pand biedt ook ruimte aan een uitgebreide medische dienst en grenst aan het zwembad en de sporthal. Het gebouw kan ook door anderen worden gebruikt, zoals wijkbewoners, verenigingen of organisaties uit de gemeente Aa en Hunze. Op die manier ontstaat er meer contact tussen de omgeving en de bewoners van De Trans.

Innovatief wooncentrum voor ouderen

In 2018 is gestart met een tweede bouwproject in Nooitgedacht: Nieuwe Havens. Het gaat hier om een innovatief wooncentrum voor cliënten met typische ouderdomsproblematiek. Deze problematiek vraagt specifieke faciliteiten en begeleiding. Dit nieuwe centrum wordt begin 2019 in gebruik genomen.

Voor meer informatie zie ook www.detrans.nl

_BT Clear

Inkomensbeheer voor financiële rust

_BT Clear

Veel mensen hebben moeite met het op tijd betalen van hun rekeningen. Ze hebben behoefte aan financieel overzicht. Maar vooral aan rust. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een tekort aan geld een grote invloed heeft op de werking van ons brein. Een gebrek aan geld maakt ons in eerste instantie alerter en creatiever. Zo worden veel mensen met een tekort aan geld een expert in het aan elkaar knopen van de eindjes. Maar lukt het mensen niet om het tekort aan geld op te lossen, dan ontstaat er zo veel stress dat dit gevolgen heeft voor hoe ons brein werkt. Mensen krijgen bijvoorbeeld meer moeite met plannen en het maken van goede financiële keuzes.

Kitty Zomer, inkomensbeheerder bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), herkent de invloed die geldproblemen hebben op mensen. “Ik zie vaak dat er bij klanten door geldstress geen ruimte is in het hoofd om een goed geldplan te maken. En ik begrijp dit ook heel goed! Zie maar eens een gezin te runnen als je vaak geld tekort komt. Het maakt mij dan ook enorm blij wanneer ik met inkomensbeheer deze mensen weer rust kan bieden. En hoe mooi is het wanneer er uiteindelijk weer ruimte ontstaat om samen met de klant weer plannen te maken.”

De GKB ondersteunt mensen die te maken hebben (gehad) met financiële problematiek. Zij doet dit met Inkomensbeheer. Met inkomensbeheer zorgt de GKB ervoor dat de vaste lasten altijd op tijd worden betaald. Zo weet de klant zeker dat hij geen extra kosten (meer) heeft door te laat betalen. Daarnaast wordt er zodra dit kan ook gespaard. Samen met de klant wordt een budgetplan opgesteld. Is iemand niet in staat zelf zijn geldzaken te regelen, dan biedt de GKB ook beschermingsbewind (www.degkb.nl).

_BT Clear

_BT Clear