Ombudsman helpt bij klachten over afhandeling schademeldingen

Leendert Klaassen vervult in Groningen de functie van Onafhankelijk Raadsman. Bewoners kunnen zich melden met klachten over de afhandeling van schademeldingen als gevolg van aardbevingen.


Onafhankelijk Raadsman Leendert Klaassen “Bij klachten helpt het soms een ander contactpersoon in te schakelen”

“Ik was burgemeester in Midwolda en later in Zuidhorn. Nu ben ik voorzitter van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden en heb dus geen onmiddellijke verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur. Die onafhankelijkheid, gecombineerd met mijn bekendheid met het lokale bestuur in Groningen, heeft kennelijk meegespeeld in de keuze voor mij als Onafhankelijk Raadsman.”

Meldpunt

Er is een meldpunt ingericht in Loppersum, waar medewerkers mensen met klachten over lopende schadeafhandelingen te woord staan. Het gaat hierbij om klachten over het verloop van de procedure: vanaf de schademelding bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) tot de schadeafhandeling.

De ombudsman onderhoudt nauw contact met de NAM over gemelde klachten en doet aanbevelingen. “Vanuit het meldpunt heffen we barrières op die zich in de communicatie tussen de NAM en de bewoners voordoen. Bijvoorbeeld bij ontevredenheid over de taxatie en een verzoek om contra-expertise kunnen wij een rol spelen. We adviseren de NAM ook over de verbetering van procedures.” Klaassen heeft verder een digitaal volgsysteem aanbevolen, waar inwoners kunnen zien hoe het staat met hun schadeafhandeling.

Communicatie

De inspanningen leveren wisselend succes op. Een categorie klachten omvat zaken als: de communicatie tussen de NAM en klagers verloopt niet soepel, teleurstellende ervaringen met de taxateur en het gevoel niet serieus te worden genomen. “In dergelijke gevallen kan het een oplossing zijn om mensen met een klacht door een andere contactpersoon verder te laten helpen.”

Maatwerk

De problematiek is vaak weerbarstig. “Het gaat soms over complexe schade. Mensen hebben een bijzondere woning, bijvoorbeeld een Rijksmonument of een pand met bijzondere kenmerken. Daar is speciale expertise voor nodig. Meerdere taxateurs en professionals raken dan betrokken, wat ervoor zorgt dat de kwestie ingewikkeld wordt en het lang duurt voor een beslissing valt. Mensen worden daar soms moedeloos van. Zeker als ze vaker schade hebben gehad. Maatwerk is nodig en dat is niet altijd makkelijk te leveren. Daarom heb ik de NAM geadviseerd voor de complexe schades een taskforce in te stellen om de voortgang te bespoedigen.”

Aardbeving of bodemdaling

Er zijn schades waarvan het moeilijk te zeggen is of die het gevolg zijn van een aardbeving of van bodemdaling. “De NAM zegt: voor bodemdaling is er een apart fonds. Burgers zeggen terecht: of het nu door aardbevingen of bodemdaling komt, de oorzaak is gaswinning. Ondertussen worden ze voor hun gevoel van het kastje naar de muur gestuurd. Dat willen we voorkomen.”

Kijk voor meer informatie op
www.onafhankelijkeraadsman.nl.

Onafhankelijke Raadsman inschakelen

U kunt een beroep doen op de Onafhankelijke Raadsman indien:

  • u al een schadeclaim ingediend heeft bij de NAM.
  • u van de NAM een registratienummer gekregen heeft, als bewijs dat uw claim in behandeling is genomen, maar u, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent over de manier waarop de claim wordt afgehandeld door de NAM.
  • u graag wilt dat een onafhankelijke instantie zich over het probleem of het meningsverschil buigt en – als daar aanleiding voor is – opkomt voor uw belangen.

U kunt bij de Onafhankelijk Raadsman geen schade melden. Kijk voor meer informatie op www.onafhankelijkeraadsman.nl.