Hoogste tijd om
Groningers te
informeren

Informatiekrant over
aardbevingen in Groningen

 
 
 

Waar kan ik terecht bij schade aan mijn huis ten gevolge van de gaswinning? Hoe zit het met waardevermindering van mijn woning? Heb ik recht op vervangende huisvesting en/of een vergoeding bij emotionele schade? Wat gebeurt er in de grond tijdens een aardbeving? Zijn er ook voordelen aan de bevingen en wat zijn de economische gevolgen voor de provincie? En belangrijker: is het nog wel veilig om in Groningen te wonen? Op deze en andere vragen geven we in deze krant antwoord door middel van interviews, achtergrondartikelen, stellingen en illustraties.

Om een evenwichtig beeld van de situatie te schetsen laten we zo veel mogelijk betrokkenen aan het woord. Bijvoorbeeld bewoners uit het aardbevingsgebied, voorzitters van stichtingen die opkomen voor de belangen van Groningers (zoals de Vereniging van Groninger Dorpen en de Groninger Bodem Beweging) en de onafhankelijke raadsman. Maar ook organisaties als SNN en NAM krijgen de mogelijkheid om hun verhaal te doen. De Dialoogtafel tot slot, zet zich in om de verschillende belangen en invalshoeken rond gaswinning bespreekbaar te maken en met elkaar in balans te brengen.

De doorgaans nuchtere Groningers laten steeds meer van zich horen. Dat gebeurt luidkeels op de Grote Markt, op fora op het internet en door luchtige en creatieve initiatieven, zoals liedjes en een voorstelling over de problematiek. De aardbevingen zijn ook niet alleen een zaak van Groningers: ze zijn een nationaal probleem dat op de nationale televisie, en zelfs in de internationale pers – The New York Times en de BBC besteedden er al aandacht aan – breed uitgemeten wordt.

De hoogste tijd dus om Groningers te informeren over alles rondom de gaswinning en de aardbevingen.

 

Colofon

Concept en realisatie

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@EttMedia


I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Vormgeving
Skitter
Teksten
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

April 2015
Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.