Jacques Wallage

‘Zonder Dialoog­tafel is het ieder voor zich’

 

De Dialoogtafel Groningen bestaat nu ruim een jaar. Een gesprek met Jacques Wallage, een van de twee voorzitters van de Tafel.

Kunt u om te beginnen uitleggen wat de Dialoogtafel nu precies doet?

“De Tafel is een bijzondere vorm van overleg. Aardbevingen veroorzaken schade, zorg en overlast. Het vertrouwen in de manier waarop NAM en Rijksoverheid daarmee omgaan is aangetast. Om dat te herstellen is een nieuwe werkwijze gekozen: de Dialoogtafel, waar mensen uit de regio direct overleggen met NAM en overheden.”

 

Wie zitten aan de Dialoogtafel?

Corine Jansen, Lambert de Bont (Groninger Bodembeweging), Jan Boer (Groninger Dorpen), Jan Wigboldus (Samenwerking MijnbouwSchade Groningen), Siegbert van der Velde (natuur- en milieugroeperingen), Albert Rodenboog (gemeenten en waterschappen), William Moorlag (Provincie Groningen), Willie Dieterman (woningcorporaties), Harald Binnekamp (midden- en kleinbedrijf), Emme Groot (Veiligheidsregio Groningen), Cor Zijderveld (industrie), Gerald Schotman (NAM), Annette van Velde (LTO Noord), Mark Dierikx (ministerie Economische Zaken), cultureel erfgoed (vacature). Voorzitters: Jan Kamminga en Jacques Wallage.

Waarover?

“Het gaat over serieuze vraagstukken: Hoe zorgen we dat ons Groninger land leefbaar blijft, dat aardbevingsschade zorgvuldig wordt hersteld en dat woningen worden versterkt, zodat het veiliger wordt.”

Criticasters zeggen dat er te veel wordt gepraat en te weinig wordt bereikt, wat vindt u?

“Als je iets wilt bereiken helpt boe-roepen of stommetje spelen niet, dan moet je serieus overleggen. Ik ben er trots op dat het, ondanks grote spanningen en meningsverschillen, lukt om dat aan de Tafel te doen. Zonder Dialoogtafel is het ieder voor zich.”

Maar veel problemen zijn nog niet opgelost.

“Ik kan me voorstellen dat mensen het gevoel hebben dat er te weinig gebeurt, vooral mensen die muurvast zitten in de schade­afhandeling. Daarom pleit de Tafel ook voor een onafhankelijke scheidsrechter in dat soort zaken, een arbitragecommissie die knopen doorhakt. Mensen weten ons gelukkig goed te vinden. Problemen en knelpunten die bij ons binnenkomen, stellen we zoveel mogelijk aan de Tafel aan de orde. Bijvoorbeeld die rondom contra-expertise en verzekeringen.”

Wat levert de Tafel op?

“Een voorbeeld: we hebben onderzoek laten doen naar de schadeafhandeling. Een onafhankelijk bureau concludeerde dat er veel te weinig oog is voor bewoners. De Tafel werkt nu samen met het Centrum Veilig Wonen (CVW) aan het verbeteren van de schadeafhandeling, met als uitgangspunt het ontzorgen van mensen die schade melden.” “Een ander voorbeeld: een belangrijk deel van het geld dat beschikbaar is voor leefbaarheid wordt door de Tafel besteed. We werken aan plannen voor snel internet en voor behoud van cultureel erfgoed. Vorig jaar hebben we het digitale Loket Leefbaarheid geopend. Groepen bewoners kunnen daar maximaal 10.000 euro aanvragen voor initiatieven die dorpen verlevendigen. Er zijn al 250 plannen ingediend en 130 goedgekeurd.”

Wat is op dit moment actueel aan de Dialoogtafel?

“De waardeontwikkeling van woningen; de Tafel laat dit voorjaar onderzoek doen naar de woningmarkt. En de nieuwe afspraken tussen de overheden om de aardbevingsproblematiek beter te kunnen aanpakken. Er komt een Nationaal Coördinator Groningen, die leiding gaat geven aan een overheidsdienst speciaal voor aardbevingen. Het betekent in de praktijk dat de rol van de NAM kleiner wordt. Als Tafel zullen we een rechtstreekse relatie opbouwen met de Nationaal Coördinator.”

Meer informatie

Op de website van de Dialoogtafel www.dialoogtafelgroningen.nl staat meer informatie. U kunt zich daar ook abonneren op een nieuwsbrief. Via de site komt u bij het digitale Loket Leefbaarheid. U kunt lezen aan welke criteria een aanvraag moet voldoen en hoe u een initiatief kunt indienen dat ten goede komt aan de leefbaarheid.

Contact

Mail: [email protected] Telefoon: 050-7527102