Bij u in de buurt

Uitbreiding van het
knmi-meetnetwerk


Het aanleggen van 10 extra meetstations met geofoons en versnellingsmeters gebeurt met behulp van een boor die aan een vrachtwagen vastzit. De NAM voert de werkzaamheden uit en draagt het netwerk daarna over aan het KNMI.
 

Waarom vinden aardbevingen plaats op bepaalde locaties, hoe diep zitten ze exact en wat is precies de invloed van de gaswinning? Om antwoorden te krijgen op deze vragen, is het belangrijk om goed te weten wat er in de grond gebeurt bij een beving. De NAM houdt het Groningen-gasveld daarom goed in de gaten met een fijnmazig en geavanceerd meetnetwerk. Dit meetnetwerk wordt in 2015 verder uitgebreid.

De ondergrond van het Groningen-gasveld is inmiddels bekend, maar er valt nog veel te leren. Door voortdurend te meten wordt het beeld van de relatie tussen gaswinning en aardbevingen steeds duidelijker. Toch bestaan er ook veel onzekerheden. De NAM vermindert deze onzekerheden met een grootschalig onderzoeksprogramma.

"Het Groningen-gasveld is een van de best gemonitorde gasvelden ter wereld"

Uitbreiding meetnetwerk

In het kader van dit onderzoeksprogramma is het meetnetwerk in de provincie Groningen in 2014 fors uitgebreid. Dankzij zestig nieuwe seismische meetstations is nog nauwkeuriger vast te stellen waar een aardbeving plaatsvindt. Een netwerk van 200 gebouwsensoren toont de effecten van een aardbeving op huizen en gebouwen. Het Groningen-gasveld is een van de best gemonitorde gasvelden ter wereld.

Meetnetwerk verfijnen

Het meetnetwerk boven het Groningen-gasveld wordt steeds dichter, ‘fijnmaziger’. Hierdoor kunnen zelfs de kleinste aardbevingen worden vastgelegd en geanalyseerd. Onafhankelijke externe wetenschappers en onderzoeksinstituten verfijnen met deze grote hoeveelheid waardevolle gegevens hun analyses van het aardbevingsrisico en verkleinen bestaande onzekerheden. De eerste uitkomsten van deze studies worden in de loop van 2015 gepubliceerd.

Het meetnetwerk levert inmiddels veel waardevolle gegevens op. Vanwege de waarde van de gegevens en de grote belangstelling van bewoners, breidt de NAM het netwerk in 2015 nog verder uit. De NAM plaatst 80 extra gebouwsensoren. Daarnaast worden 10 extra putten geboord tot 200 meter voor KNMI-meetstations met geofoons en versnellingsmeters. Het totaal aan gebouwsensoren komt daarmee op ongeveer 300 en het aantal nieuwe meetpunten met ondiepe geofoons op 70. De sensoren worden geplaatst op die plekken waar verdichting of uitbreiding van het netwerk gewenst is. Zo wordt het meetnetwerk onder meer uitgebreid aan de randen van het aardbevingsgebied. Dit op verzoek van de gemeenten in deze regio.

Diepe geofoon

Vanaf de gasproductielocatie in Zeerijp boort de NAM ten slotte vanaf april 2015 een tweede put met een diepe geofoon. Deze put boort de NAM tot ruim 3.000 meter, de diepte van het gasveld. Met behulp van deze tweede put kan de NAM nog beter bepalen op welke diepte de aardbevingen plaatsvinden.

//WEETJE

Wist U dat U ook aardbevingen kunt meten met UW smartphone?

Er zijn verschillende apps waarmee u zelf globaal aardbevingen kunt registreren. Een voorbeeld is de Vibration meter. De app biedt een trillingsmeter dat gebruikmaakt van sensoren in de telefoon voor het meten van trillingen of een aardbeving, en toont een referentie. De gemeten waarde is de Modified Mercalli Intensity Scale(MMI), deze is vergelijkbaar met de schaal van Richter. Uiteraard gaat het niet om een enorm nauwkeurige meting. Zoek in de App Store of Play Store naar aardbeving meten en vindt deze, maar ook andere bevings-apps.