Groninger Bodem Beweging

“Het tijdperk van
nietsdoen is voorbij”

 

De Groninger Bodem Beweging (GBB) komt op voor de belangen van alle Groningers die geschaad worden door gaswinning. “Daarbij moet je denken aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van inwoners”, aldus voorzitter Corine Jansen. “Maar we zetten ook in op een toekomst voor Groningen.”

In 2009 werd de vereniging GBB officieel opgericht. “We begonnen met honderd leden, maar na de beving in Huizinge in augustus 2012 groeide het aantal enorm. Inmiddels hebben we bijna drieduizend leden. Naast deze huishoudens hebben we veel steunleden.”

Professionele organisatie

Het bestuur is geprofessionaliseerd, maar GBB blijft een vrijwilligersorganisatie. “Leden betalen maar tien euro lidmaatschap, zodat aanmelding laagdrempelig is. We hebben de verschillende terreinen waarop we actie ondernemen in kaart gebracht. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een gebied. Een bestuurslid houdt zich bijvoorbeeld bezig met juridische zaken, zoals de voorbereiding van een beroep tegen het gaswinningsbesluit. Een ander bestuurslid houdt zich bezig met zaken omtrent de veiligheid en coördineert de werkgroep veiligheid.”

//WEETJE

Aantal aardbevingen

Volgens gegevens van het KNMI zijn er in 2013 in totaal 138 aardbevingen geweest. Hiervan waren 5 natuurlijke aardbevingen, de overige 133 bevingen vonden in of in de buurt van gasvelden plaats en zijn het gevolg van gaswinning.

In 2014 zijn er in totaal 92 aardbevingen gemeten. Hiervan waren 86 bevingen het gevolg van de gaswinning in Noord-Nederland.

In het eerste kwartaal van 2015 zijn er 30 aardbevingen geweest in de provincie Groningen. In het eerste kwartaal van 2014 waren dit er 35.

“Kom in actie: Laat zien dat Groningers woest zijn”

Toekomst voor Groningen

GBB neemt ook deel aan de dialoogtafel; naast veiligheid en een goede schadeafwikkeling moet er toekomst zijn voor Groningen. “De leefbaarheid moet omhoog. Twee jaar geleden hebben we een denktank in het leven geroepen, waarin onder meer professoren van de Rijksuniversiteit Groningen zitten. Zij hebben op ons verzoek het onderzoeksrapport Power to Gas uitgebracht, waarin geschetst staat wat de beste economische ontwikkeling van Groningen zou zijn. Zo kan het leidingennetwerk van de gaswinning gebruikt worden voor de productie van groen gas. Die pilot kan juist in Groningen goed van start gaan, omdat hier veel kennis is op het gebied van energie.”

Gaswinning omlaag

De gaswinning moet drastisch omlaag om de veiligheid van inwoners te kunnen garanderen. “Eerst naar 21 miljard kuub, vervolgens naar 10 miljard en daarna alleen nog strategisch ingezet worden. Gas meng je dan bij met buitenlands gas. Deels zijn de putten bij Loppersum al gesloten. Je merkte meteen dat de aardbevingen in aantal afnamen. Het zal nog wel 10 tot 25 jaar blijven beven, maar de hevigheid van de bevingen neemt af. Een goede ontwikkeling, maar je merkte ook dat het probleem verplaatst wordt naar andere dorpen. Daarom moet de gaswinning echt omlaag, ook voor het behoud van ons Groninger erfgoed.”


Corine Jansen

Verandering

GBB biedt een platform voor mensen. “Om elkaar te spreken en te ondersteunen. Verder geven we advies, brengen we nieuwsbrieven uit en organiseren we inloopmiddagen en bijeenkomsten. Kom ook in actie, zou ik willen zeggen; laat zien dat Groningers woest zijn en dat er verandering moet komen. Het tijdperk van nietsdoen is voorbij.”