In de gemeente ZEEWOLDE

_BT Clear

Zorgtechnologie in de thuiszorg

Het liefst wonen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig in onze eigen vertrouwde omgeving. Vanwege gezondheidsproblemen of door de gevolgen van het ouder worden, kan het zelfstandig wonen minder vanzelfsprekend worden. Coloriet Wijkzorg ondersteunt ouderen graag zodat het wél mogelijk is om langer zelfstandig te wonen.

_BT Clear

Uitdagingen in de toekomst

In de toekomst staan we in de zorg voor een aantal uitdagingen. Door de grote vergrijzing zullen steeds meer mensen zorg nodig hebben maar het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers zal juist niet stijgen. Vanuit de overheid is er daarom een nieuw programma voor de ouderenzorg gestart: Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Doel van de WOZO is een nieuwe manier van ouderenzorg gericht op: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.

Foto: Pim van der Maden

De meerwaarde van zorgtechnologie in de zorg

Coloriet Wijkzorg springt al in op bovenstaande ontwikkelingen door het inzetten van zorgtechnologie. De inzet van technologische hulpmiddelen kan een goede ondersteuning zijn bij het verlenen van zorg als men nog thuis woont. Het kan de zorgmedewerkers ontlasten, het draagt bij aan de kwaliteit van zorg en mensen houden meer de eigen regie in handen waardoor het bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Beeldzorg

Een van de technologische hulpmiddelen die Coloriet Wijkzorg inzet is de beeldzorg.

Met beeldzorg heb je met één druk op de knop een cliënt in beeld. Het is een handig hulpmiddel om even te vragen hoe het gaat, een reminder te geven voor medicijnen of de planning voor de dag door te nemen. Niet alleen wijkzorgmedewerkers kunnen contact leggen, ook mantelzorgers of familie. Inmiddels maken diverse Coloriet Wijkzorg cliënten met succes gebruik van beeldzorg.

Meer weten over de inzet van zorgtechnologie binnen Coloriet Wijkzorg? Kijk op www.coloriet.nl/zorgtechnologie

_BT Clear

Achter de voordeur

_BT Clear

Woonpalet verhuurt 2.000 woningen in Zeewolde. Onze rol daarin gaat verder dan alleen het voorzien in een woning. Vooral als we zien dat mensen ondersteuning nodig hebben in het sociaal domein. En daar acteren we dan op.

We gaan actief achter signalen aan die wijzen op problemen en leiden mensen (indien nodig) door naar hulp. We noemen dit ‘achter de voordeur’. Goed zichtbaar zijn als Woonpalet in de wijken is daarbij essentieel. Daarom zijn onze woonconsulenten regelmatig in de wijken en trekken we daarin samen op met politie, MDF, Gemeente en GGD.

Het werk ‘achter de voordeur’ hebben we de afgelopen jaren steviger aangezet. We investeren bijvoorbeeld – samen met MDF en Gemeente – in Buurtbemiddeling. Professioneel opgeleide vrijwilligers treden op als buurtbemiddelaar bij burenconflict. Een ander voorbeeld is dat we de mogelijkheden van een samenwerking met PostNL, MDF en gemeente onderzoeken om eenzaamheid op te merken. Postbezorgers kennen hun wijk goed en al wat hen opvalt kunnen we gebruiken om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en erop te acteren. Zo maken we onze rol als dé lokale woningcorporatie waar. Betrokken, betrouwbaar en slagvaardig.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear