SAMEN MET INWONERS INITIATIEVEN, (MAATSCHAPPELIJKE) ORGANISATIES EN (SPORT)VERENIGINGEN MAKEN WE HET VERSCHIL IN ZEEWOLDE DOOR TE VERBINDEN EN TE VERSTERKEN

_BT Clear

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

WELZIJN ZEEWOLDE ORGANISEERT ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD DIE VOOR EEN BELANGRIJK DEEL PLAATSVINDEN IN EN ROND ACTIVITEITENCENTRUM DE MEERMIN. IN DE TOEKOMST ZAL DIT CENTRUM ZICH STEEDS MEER ALS PLEK VOOR ONTMOETING EN TALENTONTWIKKELING PRESENTEREN VOOR JONG EN OUD. WIJ VERBINDEN MENSEN, ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN EIGEN KRACHT EN VOORKOMEN DAT KLEINE VRAAGSTUKKEN PROBLEMEN WORDEN.

JEUGD- EN JONGERENWERK

Het Jeugd- en Jongerenwerk van Welzijn Zeewolde biedt laagdrempelige ondersteuning aan jongeren vanaf 8 tot 27 jaar in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Het werk is o.a. gericht op:

 • stimuleren van talentontwikkeling
 • functioneren als rolmodel
 • helpen opbouwen van een sociaal netwerk
 • het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding en bieden van toekomstperspectief

OUDERENWERK - MANTELZORG

Welzijn biedt activiteiten die gericht zijn op:

 • informeel ontmoeten
 • samen dingen ondernemen
 • zinvol en actief samenzijn met een steuntje in de rug voor wie dat nodig heeft Als professionals werken we nauw samen met onze partners om ouderen te informeren over voorzieningen, ondersteunende diensten, activiteiten en organisaties.

ONDERSTEUNING NODIG?

Iedereen heeft weleens een vraag over bijvoorbeeld

 • eenzaamheid
 • mantelzorg
 • een maatje
 • of een andere vraag over welzijn, een zinvolle dagbesteding of zorg.

Wij zijn er om te luisteren en te ondersteunen.

VRIJWILLIGERSWERK

Dankzij vrijwilligerswerk is het mogelijk allerlei sociale voorzieningen voor de inwoners van Zeewolde op te zetten en in stand te houden. Door het doen van vrijwilligerswerk kun je:

 • jezelf ontplooien
 • sociale contacten opbouwen
 • actief bezig zijn
 • van nut zijn voor de maatschappij

TALENTONTWIKKELING

Iedereen heeft wel een talent. Talentontwikkeling is niet alleen weggelegd voor een selecte groep mensen. Het gaat erover hoe je het aanwezige talent verder kan ontdekken en ontwikkelen. De komende periode gebruiken we om de basis voor een talentenhuis te leggen.

VERHUUR EN BEHEER

De Meermin is toegankelijk voor alle Zeewoldenaren. Er kan een zaal gehuurd worden door groepen, verenigingen en organisaties met een maatschappelijk doel voor bijvoorbeeld een vergadering of samenkomst. Voor onze programmering zijn wij altijd op zoek naar vakkrachten voor o.a. creatieve cursussen

WAAR KUNT U ONS VINDEN?

Welzijn Zeewolde
Kerkplein 20
3891 ED Zeewolde

Openingstijden: ma t/m vrij 10.00 – 16.00 uur

T 036 522 4655
E [email protected]
W www.welzijnzeewolde.nl

_BT Clear