In de gemeente ZEEWOLDE

_BT Clear

KIES - Kinderen in een Scheiding

Als ouders gaan scheiden, verandert er veel voor de kinderen en jongeren uit het gezin. Veel kinderen vinden het fijn om dan te kunnen praten over wat zij meemaken en hun vragen en zorgen te kunnen delen met leeftijdsgenoten. Dat is precies wat KIES de kinderen en hun ouders aanbiedt.

_BT Clear

Een uitleg van één van de KIES werkvormen, uit de praktijk: Tijdens een KIES groep leggen kinderen knopen in een touw. De knopen staan voor dingen die lastig voor hen zijn. Ze vertellen aan elkaar welke knopen in hun touw zitten en hoe de knopen er uit kunnen gaan. Zo leren ze van elkaar over waar anderen tegenaan lopen en welke oplossingen er mogelijk zijn.

Een jongen had de nodige knopen in zijn touw. Zijn situatie was behoorlijk complex. Naast de scheiding, verbleef zijn vader in de gevangenis én hij bleek ongeneeslijk ziek te zijn. De groep die anders best beweeglijk en drukker was, viel stil. Dat begrepen ze wel van die knopen. Tegelijkertijd maakte de jongen er grapjes over, dat hij zijn vader ook wel eens verwenste op de wereld te zijn. ‘Erg he’, zei hij er wat grinnikend achteraan. Wat stoere jongens lachten onzeker mee. 

De knopen die hij maakte gaven hem inzicht over wat speelde in zijn leven. Hij werd zich bewust van dingen die eigenlijk een knoop waren en waar hij nooit over sprak. Het touwtje hielp hem om te proberen te vertellen hoe het met hem ging. De touwtjes gaan na de bijeenkomst mee naar huis. Bij het ouder-evaluatiemoment komen niet de persoonlijke verhalen aan de orde, wel wat we hebben gedaan. ‘Oh’ zegt de moeder van de jongen ‘nu snap ik dat touwtje. Hij heeft het aan zijn nachtkastje hangen. Ik wilde het al opruimen maar ik mag er niet aankomen. Er zit nog een knoop in. Nu ga ik er nog eens over beginnen...’

In Zeewolde start een volgende KIES groep op 23 maart 2023. De spel- en praatgroep is bestemd voor kinderen van 7-12 jaar die in Zeewolde wonen en van wie de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Er zijn 8 bijeenkomsten voor de groep waarin door middel van spellen, gesprekken en creatieve werkvormen aan de kinderen geleerd wordt om beter met hun situatie en de gevolgen die zij ondervinden door de scheiding om te gaan.

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de groep?
Dat kan via www.meerinzicht.nl/opgroeien-opvoeden-en-leerplicht/kies-groep door het formulier in te vullen dat u vindt onder ‘praktische informatie’.

_BT Clear

Wethouder Erik van de Beld: ‘Kinderen hebben hun eigen belevingswereld en ervaren dingen anders dan volwassenen. Als volwassene staan we hier niet altijd bij stil. Zeker als er ook problemen mee spelen zoals bij een scheiding. KIES is een instantie die bijvoorbeeld kan helpen bij het verwerken van een scheiding voor kinderen en ouders. Ieder kind is anders en heeft een andere aanpak nodig. Dat speelt ook mee bij het opvoeden van je kinderen. Daar kom je als ouder meestal wel uit, maar als het niet lukt, vraag dan om hulp. Ouders kunnen dan een jeugdhulpvraag indienen bij de gemeente. Maak daar vooral gebruik van.’


_BT Clear

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Een gezin runnen is niet altijd makkelijk. Soms spelen er zaken binnen een gezin waar hulp bij nodig is, die verder gaat dan beantwoording van vragen. Als dat zo is kan er een aanvraag voor jeugdhulp worden gedaan bij de gemeente (tel. 036 - 52 29 500, ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur). Als u een aanvraag voor jeugdhulp heeft gedaan, onderzoekt het team Jeugd welke hulp en welke oplossing het beste bij u en bij uw kind past. Een klantmanager gaat hierover met u in gesprek. U kunt in dit gesprek aangeven wat uw hulpvraag is, wat de situatie van uw kind is, wat u of uw kind zelf al doen en of mensen uit de omgeving van uw kind kunnen helpen.

Bijvoorbeeld familie, vrienden, een leraar of anderen die zich betrokken voelen bij uw kind of gezin. U kunt ook iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld een familielid, een mantelzorger of iemand anders die u vertrouwt. Wilt u een onafhankelijk iemand die met u meedenkt? Dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. De ondersteuning is gratis en u heeft hier geen doorverwijzing voor nodig.

Wilt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen, neem dan contact op met MEE via (088) 633 06 33 of [email protected].

Wmo

Heeft u vragen over wonen, welzijn en zorg? Of heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zelfstandig wonen of ontmoetingen met anderen? En kan uw eigen omgeving u daar niet bij helpen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. 

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken samen in het Sociaal Domein, op het gebied van zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken. Deze samenwerking heet Meerinzicht. 

De klantmanager van Meerinzicht onderzoekt samen met u welke hulp u nodig heeft en hoe de gemeente u daarin kan ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

  • aanpassingen aan uw woning
  • vervoer
  • hulpmiddelen
  • hulp bij het huishouden
  • thuisbegeleiding
  • dagbesteding 

Kijk voor meer informatie op www.zeewolde.nl/wmo of bel (036) 52 29 522.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear