In de gemeente Zeewolde

_BT Clear

_BT Clear

Voorwoord

_BT Clear

Mijn naam is Erik van de Beld en sinds een half jaar heb ik het sociale domein, gezondheid en onderwijs in mijn portefeuille als wethouder. Een portefeuille die mij erg aanspreekt omdat het gaat over de zorg voor en het welzijn van de inwoners van Zeewolde. Ik zie in Zeewolde een samenleving waar we naar elkaar omkijken. Waar hulp is voor mensen die gegeven wordt uit hun eigen sociale netwerk. En als dat niet kan, dat we dat hebben georganiseerd dichtbij de mensen. Waar de zorgpartijen zo op elkaar zijn afgestemd dat we van elkaar weten welke zorg het beste past bij een hulpvraag. Of het nou om ouderen gaat of jongeren.

Hulp vragen is niet altijd makkelijk. Soms moet je dan een drempel over of soms weet je niet dat er hulp is. En daar hebben wij als gemeente samen met onze zorgpartners een rol in. Om goede informatie te geven over bij wie je met welke vraag terecht kunt. Dat doen we bijvoorbeeld met deze krant die gaat over Zorg en Welzijn. Maar ook als samenleving hebben we hier een rol in. Als je ziet dat er een persoon of een gezin uit je omgeving het moeilijk heeft of je vermoedt iets, bied dan hulp aan. Ga het gesprek aan. Of als je dat moeilijk vindt, bespreek dit bij een zorginstantie of op school. En dan kunnen zij actie ondernemen.

Omkijken naar elkaar. Dat klinkt zo vanzelfsprekend, maar door de waan van de dag hebben en maken we daar niet altijd tijd voor. Daarom is het goed dat er ontmoetingsplekken zijn waar inwoners op een laagdrempelige manier hun verhaal kwijt kunnen.

Dat er activiteiten worden georganiseerd voor zowel ouderen als jongeren. Dat er instanties zijn die professionele hulp kunnen bieden, zoals MDF, Welzijn Zeewolde, KIES of de gemeente als het gaat om Wmo zaken.

De zorgsector heeft in de toekomst nog meer personeel nodig om aan de hulpvragen te blijven voldoen. En dan heb ik het nog niet over de stijgende kosten. Willen we de zorg blijven bieden dan redden we het niet alleen. Daar hebben we jullie als samenleving hard bij nodig. Laten we in Zeewolde zorgen voor een inclusieve samenleving, waar er plaats is voor ontmoeting en activiteiten. Voor ouderen en jongeren. En waar we vooral oog hebben voor elkaar en elkaar ondersteunen als het nodig is. Soms kan een klein gebaar van grote waarde zijn.

Erik van de Beld,
wethouder Sociaal Domein
gemeente Zeewolde

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear