Meer dan een woning

 

Woonpalet biedt 2.000 Zeewoldenaren een thuis. En dat is meer dan een woning. We zien om naar huurders die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarin trekken we samen op met zorg- en welzijnspartners, politie en gemeente.

www.woonpalet.net

_BT Clear