In de gemeente Twenterand

_BT Clear

Vaak is de oorspronkelijke hulpvraag maar het topje van de ijsberg

Soms heeft een (jong)volwassende en/of gezin problemen. Door diverse redenen kan het opgroeien of opvoeden in een keer een hele opgave zijn. De oorzaken zijn soms moeilijk te achterhalen. Problemen in verschillende levensgebieden staan immers vaak niet los van elkaar en meestal is de oorspronkelijke hulpvraag maar het topje van de ijsberg.

“Daarom kijken we altijd naar meerdere levensgebieden”, vertelt Esther ten Hartog, van zorgorganisatie De Windroos. De zorgorganisatie begeleidt volwassenen, jeugd en
gezinnen naar een zelfstandig bestaan. “Soms is het moeilijk om in of na een moeilijke periode het leven weer op te pakken. Met Ambulante begeleiding bieden we op een laagdrempelige manier ondersteuning aan jeugdigen en/of gezinnen om weer grip te krijgen op het leven.”

Aangaan en volhouden

“Daarnaast ondersteunen we bijvoorbeeld ook bij het aangaan en volhouden van een behandeling” vervolgt Esther. “Samen met de (jong)volwassene en/of het gezin brengen we de problemen in kaart en maken we duidelijke afspraken waar vervolgens, samen met de begeleider, aan gewerkt wordt. Hierin is het kernwoord ‘oplossingsgericht’. De ondersteuning wordt kortdurend, effectief, met elkaar en zoveel mogelijk op eigen kracht ingezet.”

De kracht van samenwerking

“De kracht van begeleiding zit met name in de nauwe samenwerking tussen het netwerk en andere betrokken hulpverlening zoals Zorgsaam Twenterand, Dimence, GGZ jeugd of Tactus. Samen zetten we de geleerde vaardigheden van de behandeling om in de praktijk van alledag. Ons echte doel? Dat is onszelf overbodig maken“, sluit Esther af.

Meer informatie

Meer weten over De Windroos? Of meer informatie over onze werkwijze? Neem contact met ons op via telefoon: 0546 - 627 394 of mail: [email protected]

Wees welkom!

Het zijn donkere dagen. “Lekker knus weer naar binnen!”, hoort u een stem in een radioreclame zeggen. Samen aan de keukentafel voor een kop koffie of smullen van de stoofschotel die op het vuur staat te pruttelen. Helaas is de realiteit soms net even iets anders.

Ondanks dat de dagen korter zijn, voelen ze soms lang. Nu iedereen veel binnen zit, is er vaak minder contact met de buren en anderen. ’s Avonds alleen bij iemand op visite gaan, voelt toch minder veilig, nu het zo vroeg donker is. Gelukkig is er nog de televisie, maar soms zou u liever een gezellig praatje maken en samen met anderen iets doen. Want ook al komt familie regelmatig even langs voor het eten en de was, zij hebben het ook druk en u wilt hen niet te veel belasten.

Misschien herkent u zich in dit verhaal? Weet dat u niet de enige bent die het niet altijd even makkelijk vindt om de dag door te komen. De Vriezenhof stelt graag haar deuren voor u open. Zo bent u iedere dag welkom voor een kop koffie of onze ‘noabers-activiteiten’. Kom bijvoorbeeld schilderen, handwerken of jeu de boulen. Speel mee met de Bingo en juich samen Oranje naar de overwinning op het WK. Of schuif aan voor een lekkere warme maaltijd in ons restaurant.

Kijk op www.vriezenhof.nl/noabers voor meer informatie of bel ons op 0546 - 561 661. Heeft u zorg nodig? Onze clientadviseur denkt graag met u mee. Bel of mail haar:
06 - 295 41 855/[email protected].


Een stap in de wijk zet je niet alleen!

Kabbelend water, een zacht briesje voor de tijd van het jaar en een heerlijk zonnetje schetsen de setting van Sportpark ‘Het Midden’ in Vriezenveen. Bedrijvigheid van sporters, deelnemers van de dagbestedingslocatie van de Twentse Zorg Centra, muzikanten van de harmonie én beweging binnen IJsclub Vooruit. Een samenkomst van mensen zonder schaatsen, zonder warme chocomel en zonder ijs op de baan. Maar toch een pand volop in gebruik, dat laat zien hoe samenwerking tussen lokale partners leidt tot beweging en ontmoeting.

Noaberschap

Vanuit een gedeelde behoefte aan ontmoeting in Vriezenveen en het in ere houden van een pand op een geweldige locatie, zijn RIBW Overijssel en het bestuur van IJsclub Vooruit de samenwerking aangegaan. Vanuit samen doen is het pand opgeknapt en staat er nu een locatie waar allerlei mensen elkaar graag ontmoeten. Het is een plek voor cliënten van RIBW Overijssel, maar ook een ruimte waar ZorgSaam Twenterand haar activiteiten aanbiedt, waar creatieve Vriezenveense inwoners elkaar ontmoeten en waar gelijkwaardigheid, noaberschap en omzien naar elkaar het credo zijn.

IJsclub Vooruit

Het is wijkgericht werken in de praktijk, met aandacht voor de (kwetsbare) burger. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Het is belangrijk om je eigen plekje te hebben, je eigen regie en vrijheid.

RIBW Overijssel

Team Twenterand e.o
Schout Doddestraat 46 A
7671 GT Vriezenveen
088 825 0010
[email protected]
www.ribwoverijssel.nl

Maar de meerwaarde van deze plek zit in het samenzijn en in het meedoen in de maatschappij. In je eigen leefomgeving iets mogen halen en ook iets kunnen brengen. Een cliënt van RIBW Overijssel vertelt hoe hij binnen een grote locatie voor beschermd wonen soms teruggetrokken en alleen was. Nu hij een eigen woning heeft, is het contact met zijn begeleiders beter, komt hij zijn huis uit en kiest hij ervoor om anderen te ontmoeten bij IJsclub Vooruit.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear