In de gemeente Twenterand

_BT Clear

“Als jongerenwerker in Twenterand moet je heel stevig in je schoenen staan”

“Het jongerenwerk van ZorgSaam Twenterand werkt altijd vanuit de leefwereld van de jongeren. Doel is dat de jongeren evenwichtig opgroeien en dat ze sociale en maatschappelijke competenties ontwikkelen om deel te nemen in onze maatschappij.” Aan het woord is de ervaren en bevlogen jongerenwerker Sylvia Hollander.

_BT Clear

ZorgSaam Twentand heeft twee jongerencentra. De inlopen worden gerund door vrijwilligers: Future in Westerhaar en Het Front in Vroomshoop. Deze vrijwilligers worden daar waar nodig ondersteund. De jongerenwerkers zoeken de jongeren op daar waar ze zich ophouden
(= outreachend werken). “Zo zijn we bijna wekelijks te vinden in het Noordik in Vroomshoop en Vriezenveen. Daarnaast zijn onze jongerenwerkers zichtbaar in de wijk en bij de hangplekken in Twenterand. Dit om overlast te verminderen of tegen te gaan.”

Kleine problemen klein houden

“De inhoud van ons jongerenwerk kun je het simpelst omschrijven met dat wij kleine problemen van jongeren klein willen houden. We slaan een brug tussen jongeren en de ondersteuning die ze nodig hebben. Naast dat we gericht zijn op vroegsignalering, gaan wij ook met jongeren aan de slag. Jongerencoaching is maatwerk.”

Om zo goed mogelijk bij te dragen aan de toekomst van alle jongeren is het huidige subsidiebedrag lang niet voldoende. Want er is meer dan alleen maar randgroepjongeren of jongeren die het risico lopen (verder) af te glijden. “Je kunt gaan klagen bij de gemeente en je hand ophouden, maar je kunt ook zelf op zoek gaan naar externe financiële middelen. Wij kiezen voor het laatste. Gelukkig slagen wij er ieder jaar weer in veel geld naar onze gemeente te halen. Fantastisch voor onze jongeren natuurlijk.”

Impacter

Zo’n extern gefinancierd (2-jarig) project is Impacter: maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Het is samen met zeven andere welzijnsorganisaties uit Overijssel en Drenthe gehonoreerd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Doel van Impacter is jongeren hun talenten te laten ontdekken en daarmee inzetten voor de medemens. Hierbij werken we nauw samen met het ROC van Twente en Het Noordik.

Ze worden begeleid door een Impactercoach, die hen stimuleert actief bezig te zijn. Door workshops te volgen en ervaringen op te doen binnen maatschappelijke organisaties kunnen jongeren kijken waar hun passie en ambitie ligt en deze waarmaken in het vrijwilligerswerk.

Tot nu toe hebben 172 jongeren deelgenomen aan Impacter. Dit project loopt nog tot eind dit jaar. Inmiddels is er samen met welzijnsorganisaties uit Overijssel en Drenthe een nieuwe aanvraag ingediend voor de periode 2023 t/m 2025.

Sylvia Hollander

Door jongeren op deze manier hun talenten te laten ontwikkelen zullen ze meer succeservaringen krijgen en hierdoor meer zelfvertrouwen opbouwen. Wanneer iemand al een passie of ambitie heeft, maar niet weet hoe die deze kan inzetten, gaat de coach samen met de jongere naar antwoorden zoeken.

Join Us

De missie van Join Us is: de mentale gezondheid versterken van jongeren met eenzaamheidsgevoelens. We richten ons op jongeren die om allerlei redenen moeite hebben contacten te leggen met leeftijdsgenoten en zo vrienden te maken. Door dit vroegtijdig te signaleren kunnen wij sneller en beter inspelen op de wensen en behoeftes van de jongeren. Voor zo’n signaal verwijzen wij de jongeren graag door naar onze Join Us-groepen. Hier komen jongeren in contact met elkaar en ze helpen elkaar sociaal sterker te worden.

Join Us bestaat uit twee groepen: 12 tot 18 jaar en 18 tot 27 jaar. Elke week is er op dinsdag een Join Us-avond. De groepen wisselen om de week. De totale deelname ligt momenteel op 35 jongeren.

“Zowel Join Us als Impacter dragen onder meer bij aan het versterken van zelfredzaamheid en regie op het eigen leven van de jongere. Het is een geweldige aanvulling op het jongerenwerk.”

Al 64 jaar jongerenwerk: lokaal en sociaal verankerd

Het jongerenwerk van ZorgSaam Twenterand en haar voorgangers vindt plaats in alle dorpen van onze gemeente. Het begon in 1959 op initiatief van de Nederlands Hervormde kerk in Vroomshoop. De eerste naam: ‘Jeugdzorg Vroomshoop’. Ze huisvestten in Iemenschoer en ’t Lieniezer.

Westerhaar-Vriezenveensewijk volgde met Buurtwerk in 1965. De overige kernen kwamen later. In zowel Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk richtte men zich op randgroepjongeren. Jongeren die grote risico liepen af te glijden. Dat moest voorkomen worden. En dat is nog steeds het uitgangspunt.

Bron: ’Helmgras in veen en zand’ - een halve eeuw welzijnswerk in Twenterand: door Petra van Walraven.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear