Herken jij het als

iemand schulden heeft?

_BT Clear

Ondanks economische groei en voldoende banen, komt een steeds grotere groep mensen in financiële problemen. Eén van de oorzaken is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne met als gevolg de gestegen olie- en gasprijzen. Deze prijsstijgingen hebben een doorwerking in bijna alle producten. De inflatie is het eerste halfjaar van 2022 zelfs boven de 10% gekomen, terwijl de lonen niet met dezelfde percentages stijgen.

Je kunt niet zomaar zien of iemand schulden heeft en praten hierover is niet makkelijk. In het algemeen reageren mensen op lastige situaties door te vluchten/verstoppen, te bevriezen of te vechten. Daarnaast kunnen uiterlijke signalen zichtbaar zijn. Wat zijn signalen waaruit jij kunt opmaken dat iemand financiële problemen heeft?

Uiterlijke signalen:

 • Iemand staat op een kruispunt in het leven. Bv werkloosheid, trouwen, pensionering, verhuizen, scheiden, ziekte. Dit kan een positieve maar ook een negatieve invloed hebben op iemands inkomsten en/of uitgaven
 • Stress / concentratieproblemen
 • Regelmatig auto’s van incassobureaus op de stoep
 • Zichtbaar ingevallen ogen of bleker dan anders door slapeloosheid
 • Iemand is opeens vooral bezig met de korte termijn in plaats van met vakantie- of toekomstplannen etc.

Vlucht- of ‘verstop’gedrag:

 • Plotseling zitten de gordijnen de hele dag  dicht, terwijl men geen nachtdiensten draait..
 • Afwezigheid bij feestjes of sociale activiteiten, er is geen geld voor vervoer of cadeaus of er is schaamte
 • Weinig tot geen reactie meer op telefoontjes, mailtjes of social media
 • Ziekmeldingen

Bevriezen:

 • Stapels ongeopende post
 • Rekeningen worden niet meer betaald, financiën niet bijgehouden
 • Het huis is vervuild, de koelkast leeg
 • Er is minder of geen interesse meer in hobby’s of sport

Vechten:

 • Gaten worden met gaten gevuld om schuldeisers tevreden te stellen
 • Om te overleven gaat men frauderen, stelen of liegen
 • Er wordt (opeens) geld ‘geleend’ onder het mom van: portemonnee ‘vergeten’ of een telefoon ‘geleend’ omdat een mobiel ‘kwijt’ is of omdat men ‘vergeten’ is beltegoed te kopen
 • Er vinden privé-telefoongesprekken plaats onder werktijd (met deurwaarders, schuldeisers of incassobureaus)

Herkenning van signalen is de eerste stap naar de oplossing

Herken de signalen van mensen met financiële problemen en probeer deze bespreekbaar te maken. Wees niet beschuldigend maar houd het bij je eigen waarnemingen. Weet daarbij dat je er niet alleen voor staat om hulp te bieden. In Twenterand zijn verschillende organisaties die kunnen helpen. Naast het meldpunt schulden van de gemeente Twenterand kun je terecht bij Stichting BOOT.

Wat is Stichting BOOT?

Stichting BOOT (Budget Op Orde in Twenterand) is lid van SchuldHulpMaatje Nederland en werkzaam in de gemeente Twenterand. Financiële problemen hebben verstrekkende gevolgen en brengen veel menselijk leed met zich mee. Stichting BOOT hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van deze problemen. Vrijwilligers van Stichting BOOT, de zogenaamde SchuldHulpMaatjes, begeleiden mensen die er moeite mee hebben hun financiën op orde te krijgen en ze leren hen om deze op orde te houden.

Wat is een SchuldHulpMaatje?

Een SchuldHulpMaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Hij/zij kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren bij dreigende schulden, ondersteuning geven tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden.

Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger die de cursus van landelijke vereniging SchuldHulpMaatje met goed gevolg heeft doorlopen.

Hoe gaat Stichting BOOT te werk?

Rianne Kelkboom en Inge Mollenhorst zijn coördinator bij Stichting BOOT en vertellen: Je kunt met ons in contact komen door ons te bellen of te mailen. Daarnaast worden we benaderd door lokale organisaties zoals maatschappelijk werk, kerken, de gemeente Twenterand, woningstichting, etc. Vooraf is dan wel overleg geweest met de hulpvrager. Inge: “Eén van ons gaat dan bij de hulpvrager op bezoek om de situatie goed in beeld te krijgen, waarna er één of twee maatjes aan de hulpvrager worden gekoppeld.”

Rianne: “De maatjes leren de mensen om een overzichtelijke administratie te voeren. Om bij te houden wat er inkomt en wat eruit gaat. Met als doel de inkomsten en uitgaven meer met elkaar in balans te brengen. Onze kracht ligt in het gegeven dat wij geen geld kosten en niets vragen van de ander. We zijn een luisterend oor, we oordelen niet en we helpen. Hierdoor kunnen veel mensen succesvol geholpen worden.”

De SchuldHulpMaatjes van Stichting BOOT zijn er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of geslacht. Iedereen in de gemeente Twenterand die begeleiding wil hebben, kan zich melden bij een coördinator. Zie contactgegevens onderaan de pagina. Alle aanvragen worden vertrouwelijk en kosteloos behandeld.

_BT Clear

Contact Den Ham en Vroomshoop:
Telefoon: 06 - 21 62 21 84
Email: [email protected]

Contact Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk:
Telefoon: 06 - 51 07 04 95
Email: [email protected]

Landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje:
Telefoon: 071 - 200 01 00
Email: [email protected]

Of kijk op www.bootintwenterand.nl of www.schuldhulpmaatje.nl

_BT Clear