In de gemeente Twenterand

_BT Clear

“Combinaties maken: praktisch en effectief”

Sinds 2011 heeft ZorgSaam Twenterand één of meerdere zogenoemde combinatiefunctionarissen in dienst. Maar wat doen zij precies? Combinatiefunctionaris van het eerste uur - Stef Lamberink - vertelt.

_BT Clear

“Eerst was ik medewerker BOS-impuls (Buurt Onderwijs Sport). Het is de voorloper van de huidige combinatiefunctie-regeling. Gezien mijn ervaring met onder meer sport en jongeren was het logisch dat ik combinatiefunctionaris sport-jongerenwerk ging doen. De gemeente vond het vooral belangrijk dat jongeren die niet of nauwelijks sporten in beweging zouden komen. Omdat ZorgSaam Twenterand sinds jaar en dag het jongerenwerk uitvoert in gehele gemeente was de combinatie snel gemaakt. Ik kan snel schakelen met ons team jongerenwerkers. En met onze sociaal werkers die weer contact hebben met de opvoeders. Dit werkt heel effectief en praktisch.”

Koe bij de horens vatten

En Lamberink houdt wel van praktisch. Hij weet heel goed wat er bij jongeren leeft. In zijn vrije tijd is hij onder meer hoofdtrainer/coach van ASC’62 en co-trainer van de FC Twente/Heracles Almelo Academie. Jongeren raken, stimuleren en motiveren is echt zijn ding. De samenwerking met lokale sportclubs en onderwijs is cruciaal. Hierbij geldt: niet te veel vergaderen maar meteen de koe bij de horens vatten en met elkaar realistische doelen afspreken.

“Ik zet vooral in op bewegen en sport om zo de gezondere levensstijl te bevorderen. ‘Gezondere’ is een ruim begrip. Om het meer te duiden: het is gericht op het sociaal-emotionele aspect van de jongere als ook fysiek en cognitief. Bewustwording is nu eenmaal belangrijk.”

Focus verlegd

De focus lag tot voorgaande jaren puur op activiteiten organiseren en uitvoeren voor de jeugd en jongeren in alle kernen van de gemeente Twenterand. Tegenwoordig ligt de focus op alle inwoners uit onze gemeente. “Succesvolle activiteiten blijven we mee doorgaan, zoals de sportcarrousel voor de jeugd, maar we hebben nadrukkelijk ook de aandacht gevestigd op ouderen. Ik ben zowel coördinerend als uitvoerend bezig. Gelukkig heb ik hierbij de beschikking over vrijwilligers.” Dat de focus enigszins is verlegd wil niet zeggen dat het oorspronkelijke doel niet meer geldt.

Nog steeds zijn er beweeggroepen voor jongeren vanaf 9 jaar die om welke reden dan ook geen aansluiting kunnen vinden bij de georganiseerde sporten of nog onzeker zijn over een keuze.

Stef Lamberink

Saam’n fietsen op de DUO-fiets

“Bij coördinatie kun je denken aan het projectmatig organiseren van beweeg en sport evenementen in Twenterand. De combinatiefunctionaris kan hiertoe het initiatief nemen of samen met anderen.” Zoals de realisatie van samen fietsen op een DUO-fiets. Saam’n fietsen is bedoeld voor mensen die moeilijk of niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen, maar dit wel graag willen. Dit was een gezamenlijk initiatief van Fysiotherapie De Haere, Samenthuis Twente en ZorgSaam Twenterand. Later sloten Luvro Tweewielers en de gemeente Twenterand hierbij aan.

Walking sports

“Uitvoerend zit het vooral in verzorgen van trainingen en clinics voor zowel individuen als groepen. Individueel meestal verbonden aan boksen en/of fysieke training, met daaraan gekoppeld een hulpvraag. In groepen is het wisselend, waarbij op dit moment veel wordt gedaan met Walking sports in Twenterand gericht op ouderen. Ook hierbij is een groep zeer actieve vrijwilligers betrokken.” Er zijn de volgende walking sports, keurig verdeeld over de kernen, in onze gemeente opgezet:

  • walking footbal bij Voorwaarts in Westerhaar-Vriezenveensewijk
  • walking korfbal bij Amicitia in Vriezenveen en
  • walking tennis bij tennisvereniging De Bosbaan in Vroomshoop.

Op 10 januari aanstaande is de kick off van walking volleybal in sporthal De Beukenhage in Den Ham. Dit doen we in samenwerking met de plaatselijke HVC. Naast samenwerking is er betrokkenheid met het project ‘Beleefpark de Stuve’ in Vroomshoop. Daar willen initiatiefnemers het terrein op en rondom de ijsclub multifunctioneler maken. “Mijn rol als combinatiefunctionaris is die van netwerker. Zo kijk ik of er een breed beweegprogramma aangeboden kan worden aan inwoners en kan ik samen met een collega van ZorgSaam Twenterand subsidiemogelijkheden en fondsenwerving in beeld brengen.”

Interessant voor externe financiers

Door de brede samenwerking met veel partners in het maatschappelijk veld, zoals het verenigingsleven, dorpsraden en het bereik van een enorme doelgroep én de ANBI-status is ZorgSaam Twenterand zeer interessant voor fondsen en externe financiers. “Zo ontvingen we 2 ton voor het project Sportieve Kans Twenterand in de periode 2017 tot 2020.” Niet alleen inwoners profiteerden daarvan. Ook sportverenigingen konden voor € 70.000 spel- en sportmaterialen aanschaffen. Nog steeds bestaat Sportieve Kans Twenterand. Het is geborgd via een vereniging.

“Uitgangspunt is dat iedereen meedoet in de samenleving. We zijn begonnen met de meest kwetsbare doelgroepen. Ontmoeten, verbinden en samenwerken is dan cruciaal. Maar dat zit in ons DNA. Daarom ben je bij ZorgSaam Twenterand aan het goede adres.”

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear