In de gemeente Twenterand

_BT Clear

Kim Geertsema

Buurtkracht: “We moeten het samen doen”

Kim Geertsema is sinds januari werkzaam bij ZorgSaam Twenterand als opbouwwerker. Ze geeft onder meer uitvoering aan het project Buurtkracht in Westerhaar-Vriezenveensewijk, haar geboortedorp.

_BT Clear

Als opbouwwerker werkt Kim samen met inwoners, vrijwilligers en organisaties aan de leefbaarheid in het dorp en de gezondheid van inwoners. Zij stimuleert en ondersteunt inwoners waar nodig. Een opbouwwerker is geen hulpverlener, maar werkt preventief. Is er wel hulp nodig dan kan Kim inwoners informeren over welke mogelijkheden er binnen de gemeente Twenterand zijn.

Enquête inwoners

Kim is begonnen met het in beeld brengen van de voorzieningen in dit tweelingdorp. “Welke organisaties zijn er werkzaam in Westerhaar, wat bieden zij aan en waar zien zij kansen en verbeterpunten. Naast deze gesprekken, is er in maart een enquête huis-aan-huis verspreid. In deze enquête hebben inwoners kunnen aangeven wat zij nodig vinden in hun dorp. De uitkomsten van de enquête en de gesprekken met organisaties vormden het startpunt voor Buurtkracht”.

De kracht van inwoners

Het project Buurtkracht gaat uit van de kracht van de inwoners zelf. Kim licht verder toe: “Dat maakt dit project tot een succes. Soms zien we dat er van ‘bovenaf’ iets bedacht wordt, waarbij inwoners niet zijn betrokken. Dit heeft invloed op het succes en het in stand houden van bijvoorbeeld een voorziening. Wanneer je uitgaat van de inwoners zelf, samen met hen een plan of activiteit ontwikkelt en uitvoert sluit dit beter aan bij hen. We doen het immers samen.”

Hart open voor noodopvang vluchtelingen

In maart moesten vanwege de oorlog in Oekraïne plots 28 Oekraïense gezinnen opgevangen worden in de gemeente Twenterand. Hiervan werden 17 gezinnen geplaatst in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

“Dit deden we in samenwerking met de gemeente, Vluchtelingenwerk, Stichting Tsjernobyl Kinderen en Mijande Wonen. In no time werd Meldpunt Oekraïne opgericht en een noodvoorziening opgezet. Het hielp dat er groot draagvlak was onder de Westerhaarse bevolking en organisaties.”

Meldpunt Oekraïne

Via Meldpunt Oekraïne wordt het aanbod van initiatieven en vrijwillige inzet van inwoners centraal beheerd en uitgezet. Vrijwillige tolken meldden zich. Organisaties werden betrokken om gezinnen te kunnen voorzien in eerste levensbehoeften en tal van vrijwilligers zette zich onder andere in als maatje voor de gezinnen. Trots is Kim op wat er samen is neergezet in Westerhaar-Vriezenveensewijk. “Met de inzet van inwoners en organisaties hebben we echt wat kunnen betekenen en is dit een succesverhaal geworden” aldus Kim.

Om ervoor te zorgen dat de behoefte van de vluchtelingen en het enthousiaste aanbod aan initiatieven, hulpacties en enthousiaste vrijwilligers aan elkaar gekoppeld kunnen worden is het Meldpunt Oekraïne opgericht. Meldpunt Oekraïne wordt beheerd door ZorgSaam Twenterand.

Gezamenlijk initiatief kerken

Één van de initiatieven die in deze periode opgezet is, is de winkel in de Gereformeerde kerk. Een gezamenlijk initiatief van de vier plaatselijke kerken. Oekraïense gezinnen konden hier tijdens hun verblijf terecht voor kleding, huisraad en verzorgingsproducten.

“Een prachtig initiatief! Waarin al snel gesproken werd dat dit een blijvende voorziening moest worden voor de inwoners van Westerhaar die ondersteuning of hulp nodig hebben. Met het vertrek van de eerste Oekraïense gezinnen zijn we nu gezamenlijk aan het kijken hoe dit te realiseren” vertelt kim.

Inmiddels is er binnen de vier kerken een inzamelactie voor verzorgingsproducten, kleding, speelgoed en houdbare voedsel-producten opgezet. Daarnaast zijn er gesprekken met de gemeente over dat wat destijds voor Oekraïense gezinnen aangekocht is beschikbaar te stellen aan de winkel in de kerk. “Zo komen deze spullen ten goede aan de Westerhaarse inwoners die het nodig hebben.”

Eerste Tuinfestival smaakt naar meer

“Daarnaast hebben we samen met Mijande Wonen in september het eerste Tuinfestival in een deel van Westerhaar georganiseerd. Het smaakte zo naar meer dat er nu ook plannen worden gemaakt om nog meer samen te gaan werken met de netwerkpartners in Kulturhus De Klaampe. Daarnaast worden er plannen ontwikkeld om het aanbod omtrent sport, kunst en cultuur voor kinderen in Westerhaar mogelijk te maken.”

Kim afsluitend: “Er wordt volop gebouwd, samen met inwoners, verenigingen, stichtingen en organisaties, aan een nog mooier Westerhaar.”

Project Buurtkracht

Wilt u meer weten van het project Buurtkracht?
Heeft u vragen of wilt u meedenken/meewerken? Neem contact op met: Kim Geertsema
06 – 8267 9011 of e-mail haar: [email protected]

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear