De Waadwente: ondersteunt waar het kan, zorgt waar nodig

Sinds De Waadwente in Dokkum in 2020 werd verbouwd, heeft het verpleeghuis een ander gezicht gekregen. Waar vroeger vooral vóór mensen werd gezorgd, wordt nu mét mensen gekeken naar hoe zij het best ondersteund kunnen worden en welke zorg zij écht nodig hebben. Moederorganisatie ZuidOostZorg heeft daarbij over de gehele linie het begrip ‘reablement’ geïntroduceerd, met als doel: ervoor zorgen dat mensen zo onafhankelijk mogelijk blijven van zorg.

"Klinkt raar hè", zegt Silvia Boonstra, regiomanager van De Waadwente. “We zijn een zorgaanbieder, maar zijn er sterk op gericht om te zorgen dat mensen ons vooral níet nodig hebben.” Ze legt uit dat het van oorsprong Deense concept ‘reablement’ bedoeld is om mensen zelfstandig te houden. “Waar men vroeger met 65 in het verzorgings- of verpleeghuis kwam en ontzorgd werd, is dat nu anders. Mensen willen dat niet meer, ze willen gewoon hun eigen dingen blijven doen. En daarbij: we hebben er simpelweg het personeel niet voor.”

Ondersteuning en herstel

Natuurlijk, wie écht zorg of een veilige woonomgeving nodig heeft, kan gewoon in De Waadwente terecht.

Want de zorg voor kwetsbare ouderen in De Waadwente is nog steeds van een hoog niveau, getuige ook de ruime acht op Zorgkaart Nederland. Maar het nieuwe De Waadwente richt zich daarnaast ook vooral op preventie, ondersteuning en herstel. “De herstelgerichte gedachte, die we bijvoorbeeld bij de geriatrische revalidatiezorg al langer hadden, passen we nu ook toe in onze andere zorg- en dienstverlening”, aldus Boonstra. Het uitgangspunt daarbij: je bent nooit te oud om te leren.

Wat kunt u zelf nog (leren)?

Reablement, het woord zegt het al in het Engels, gaat over mensen weer in staat stellen om dingen zelf te doen. “Sommige mensen hebben bepaalde vaardigheden nooit aangeleerd. Zo zijn er misschien mannen die nooit hebben gekookt, omdat hun vrouw dat altijd deed. Moet iemand anders dat dan voor hun doen als hun partner wegvalt of kunnen ze het ook zelf leren?”, vraagt Boonstra zich af. “Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het opmaken van het bed. Moeten onze steeds schaarser wordende zorgprofessionals dat doen, of kunnen mensen dat zelf? En welke rol kunnen familie of technologie spelen?”

Zorgen voor wie écht zorg nodig heeft

“We hebben de afgelopen decennia een prachtig zorgstelsel opgebouwd, maar helaas blijkt het niet meer houdbaar te zijn. Daar moeten we samen over nadenken, over hoe we dat systeem zo inrichten dat iedereen zijn of haar leven kan leven zoals hij of zij dat wil. En dat de mensen die écht zorg nodig hebben, die zorg ook kunnen krijgen.” Boonstra’s insteek daarbij is typerend voor het nieuwe De Waadwente: doorbouwen op al het goede wat er al is, met de blik sterk naar voren. Toekomstgericht.

De SlimoTheek in De Waadwente ondersteunt ouderen om langer thuis te blijven wonen

_BT Clear

Birdaarderstraatweg 68 • 9101 DA Dokkum • 0519 347 200www.zuidoostzorg.nl

_BT Clear