In de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

_BT Clear

Kom verder met het

Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek

Henk (76 jaar) woont zelfstandig en redt zich thuis goed. Het enige onderwerp waar hij regelmatig hulp bij vraagt, is als er iets geregeld moet worden op de computer. Zijn buurman staat dan voor hem klaar. Laatst heeft hij nog geholpen bij het online maken van een afspraak bij de huisarts. Binnenkort verloopt Henk zijn rijbewijs. Deze kan hij vanwege zijn leeftijd verlengen nadat hij een gezondheidsverklaring van het CBR heeft ingevuld. Weer zoiets dat online geregeld moet worden. Voor Henk het moment om toch eens uit te zoeken wat hij zelf kan leren. Zijn buurman gaf hem de tip eens bij de bibliotheek langs te gaan.

Steeds meer regelen met de computer

Steeds meer dingen moet iedereen zelf regelen met de overheid, zoals het aanvragen van huur- en zorgtoeslag, een rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij de gemeente. Daarvoor is wel een DigiD en kennis van een computer nodig. Veel mensen vinden dit lastig en daarom is er een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. Daar helpen medewerkers mensen met een vraag verder op weg. Bijvoorbeeld door samen naar informatie te zoeken. Ook biedt de bibliotheek cursussen om bijvoorbeeld beter te kunnen werken met de digitale overheid.

Kom naar de Bibliotheek

Wilt u online iets regelen met de overheid en heeft u daar een vraag over? Kom vooral langs bij het Informatiepunt in de bibliotheek. Wij helpen u graag een stap verder op weg. De hulp is gratis en u hoeft geen afspraak te maken. Het Informatiepunt Digitale Overheid is geopend tijdens openingstijden van de bibliotheek en is er in onder andere De Westereen, Dokkum, Hallum en Kollum.

Kijk voor meer informatie op www.ontdekdebieb.nl.

Voorschoolse Educatie

op peuteropvang en kinderdagverblijven

Wat is er nu leuker voor jonge kinderen dan al spelend te leren over de wereld om je heen? Dat kan op de kinderdagverblijven en de peuteropvang van Tiko kinderopvang! Kinderen van nul tot vier jaar kunnen er naar hartenlust spelen, terwijl ze in contact komen met andere kinderen, volwassenen en uitdagend spelmateriaal. Door samen te spelen en experimenteren worden kinderen op alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd en uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken. Dit versterkt hun zelfvertrouwen.

VVE-programma Piramide

De pedagogisch professionals bieden de kinderen een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving, zodat kinderen zich thuis voelen. Zij werken met de methode Piramide, een speels programma dat opgebouwd is met vier duidelijke stappen, doelen en activiteiten gekoppeld aan een thema. Er is een jaarlijks wisselend aanbod van thema’s, zodat kinderen in aanraking komen met allerlei nieuwe begrippen, materialen en vaardigheden. Door aanbod van zowel de Nederlandse als Friese taal, wordt de woordenschat uitgebreid (tweetaligheid).

Doorgaande lijn

De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de kinderen en signaleren wanneer een kind meer uitdaging nodig heeft of juist een duwtje in de rug. In het laatste geval krijgt een kind iets meer begeleiding in de vorm van bijvoorbeeld spelletjes, puzzels, samen boeken lezen, etc. Dit wordt tutoring genoemd. Waar nodig kan de hulp ingeschakeld worden van bijvoorbeeld de logopedist of de pedagoog om af te stemmen welke ondersteuningsbehoefte het kind nodig heeft voor een goede start in groep 1 van de basisschool. Uiteraard worden ook de ouders hierbij betrokken. Samen werken ze er naar toe dat het kind een soepele doorgang heeft naar de basisschool

Wilt u meer weten?

Kijk op www.tikokinderopvang.nl of bel 0511-543017.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear