In de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

_BT Clear

Kunstwerk: Wachten op hoog water

Beste inwoner

In deze informatiekrant Zorg en Ondersteuning lees je wat de gemeente voor je kan doen als het even niet zo goed gaat. Deze krant is beschikbaar voor alle inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Maar we zien ook dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk gaat. Wanneer het - om wat voor reden dan ook - even niet lukt, is het fijn dat vrienden of familie je kunnen helpen. Maar soms is die hulp niet genoeg. Onze gemeenten zorgen dan, waar nodig, voor ondersteuning die bij jou past.

_BT Clear

Loop je in het dagelijks leven tegen problemen aan waar je zelf niet uitkomt? Dat kunnen bijvoorbeeld financiële problemen zijn of zaken op het gebied van werk, energie, opvoeden of eenzaamheid. Dan staat de gemeente voor je klaar om je te helpen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met organisaties die zorg bieden, onze gebiedsteams en de vele vrijwilligers die actief zijn in de gemeente.

In deze krant vind je informatie over slim omgaan met geld, energie, duurzaamheid, maar ook over sport en eenzaamheid.

Wist je bijvoorbeeld dat je terecht kunt bij Wurkstart, het Gebiedsteam en bij onze budgetconsulenten?

We hopen dat deze krant je wegwijs maakt in de verschillende mogelijkheden en wensen je veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

namens het college van gemeenten
Noardeast-Fryslân en Dantumadiel,
Jouke Douwe de Vries, wethouder Noardeast-Fryslân
Rommy Kempenaar, wethouder Dantumadiel

Jouke Douwe
de Vries

Rommy Kempenaar

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

November 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear