Johan van Groningen, teamleider Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek

"Wij zijn er voor jou!"

Teamleider van het CJG Westelijke Mijnstreek, Johan van Groningen, vertelt: ”Onlangs is onze vernieuwde website gelanceerd. Op www.cjg-wm.nl is te zien wie we zijn, wat we doen en hoe we werken. Onze werkzaamheden zijn te verdelen in 3 categorieën:

  • De vraagbaakfunctie: onze consulente zorgt ervoor dat alle vragen die bij ons binnenkomen over opvoeden, opgroeien en mentale gezondheid aan de juiste zorgverlener toegewezen worden. Wij werken intensief samen met andere deskundigen. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 0-18 jaar (GGDZL), huisartsen, schoolmaatschappelijk werkers en jeugd- en gezinswerkers (Partners in Welzijn), leefstijlcoaches (Ecsplore), medewerkers uit de kinderopvang (MIK en Spelenderwijs), de Teams Jeugd van de verschillende gemeenten en vele anderen. We denken graag met je mee wat een passend aanbod is bij de vraag die er is.
  • De psychologen kind & jeugd: zij helpen kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen en mentale gezondheid. Want opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Wanneer gevoelens of gedrag van een kind of jongere problematisch worden, is het verstandig om hulp te zoeken. Vaak gaan achter een bepaald gedrag dieperliggende oorzaken schuil. Bijvoorbeeld angst, een vervelende ervaring in het verleden of onzekerheid. Een psycholoog of orthopedagoog van het CJG helpt kinderen, jongeren en ouders de oorzaak te achterhalen.

En leert hen hiermee om te gaan. Met (online) gesprekken, oefeningen en praktische tips zorgen we ervoor dat er grip op de situatie komt, dat gedrag verandert en dat een kind of jongere zich uiteindelijk weer beter voelt. Indien nodig werken we samen met collega-professionals. We proberen altijd passende zorg te bieden.

  • Het informatie & adviesplatform Opgroeienin046: Opgroeienin046.nl is een online platform waar (aanstaande) ouders, verzorgers, professionals en jongeren actuele digitale informatie aangereikt krijgen over opvoed- en opgroeithema’s in de rubrieken: kinderwens, zwanger, baby, peuter, schoolkind en jongeren.

Vanuit samenwerking met interne partners binnen de MIK-PIW-groep en externe partners informeert het team van Opgroeienin046.nl je over tal van thema’s rondom opvoeden en opgroeien. Ook in deze coronatijd zijn de uitdagingen thuis wellicht groter dan anders. Er zijn op dit platform tal van tips en adviezen te vinden om je te helpen.

We zijn trots op ons werk en laten graag zien wat we doen. Daar is dit krantje dat voor je ligt een goed voorbeeld van. Onze professionals van Opgroeienin046 hebben de inhoud van dit krantje verzorgd. Ik wens jullie veel leesplezier maar vooral ook… opvoedplezier!
Bij vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen via 046-8506910 en [email protected] of stuur een Whatsapp. Wij zijn er voor jou.”

Opgroeien in 046

“Opgroeienin046 is een online platform over OPVOEDEN EN OPGROEIEN in de Westelijke Mijnstreek en is een initiatief van het CJG Westelijke Mijnstreek. Behalve op de website www.opgroeienin046.nl zijn wij ook te volgen op de social media kanalen Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter,” vertelt Etienne van den Ende, online marketeer. “Ons team bestaat naast mij nog uit twee jeugd- en gezinswerkers. Met dit platform willen we ACTUELE EN RELEVANTE INFORMATIE over opvoeden en opgroeien overbrengen aan ouders, opvoeders en andere professionals in deze regio.”

Jonne Mestrom, jeugd- en gezinswerker, legt het verder uit: “Met ons team zorgen wij ervoor dat er met grote regelmaat artikelen online komen op ons platform. We houden hiervoor de actuele opvoed- en opgroeithema’s in de gaten in de Westelijke Mijnstreek en spelen daarop in. We leggen hiervoor verbindingen met allerlei professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien in deze regio en interviewen hen over een actueel maatschappelijk thema. Toen we gevraagd werden om onze medewerking te verlenen aan dit huis-aan-huis krantje, hebben wij dit met beide handen aangegrepen. Behalve dat we online te vinden zijn, kun je ons nu ook eens op je gemak op papier lezen!”

“Jonne en ik zijn hiernaast ook werkzaam als schoolmaatschappelijk werkers bij Partners in Welzijn, wat maakt dat wij het professionele werkveld in de regio goed kennen,” vervolgt Claudia Sanders, eveneens jeugd- en gezinswerker. “Samen met Etienne zorgen wij voor de actuele items die verschijnen op het digitale platform. Dit kan in de vorm van een video zijn of een geschreven artikel. Met deze video’s of artikelen, die wij ‘onze verhalen’ noemen op de website, geven wij praktische tips en informatie aan (aanstaande) ouders, verzorgers, professionals en jongeren laten wij het lokale werkveld zien.”

Etienne vult aan: “Ook zorgen wij er samen voor dat er op onze website allerlei waardevolle informatie te vinden is in de categorieën kinderwens, zwanger, baby, peuter, schoolkind en jongeren. In de agenda is te zien welke activiteiten, cursussen of themabijeenkomsten er op het gebied van opvoeden en opgroeien in de regio georganiseerd worden.”

Het team van Opgroeienin046 wenst jullie veel leesplezier!

Wil je meer informatie?

Neem dan eens een kijkje op onze website www.opgroeienin046.nl, die voortdurend in ontwikkeling is en regelmatig een update krijgt. Mis je informatie over een bepaald onderwerp? Of heb je een idee voor een artikel? Neem gerust contact met ons op via Whatsapp, 046-8506910 of
[email protected]

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

.

.

_BT Clear