Kim Schmitz, wethouder duurzaamheid, jongeren en onderwijs gemeente Sittard-Geleen

Voorwoord

_BT Clear

“Vaarwel 2020. Wat was het een jaar, zeg. Het coronavirus had ons flink in de greep. En zal ons de komende tijd ook bezig blijven houden. Natuurlijk ging alle aandacht uit naar de alle direct getroffenen en de hulpverleners. Maar ook jongeren en kinderen zijn flink op de proef gesteld."

We willen allemaal het beste voor ons kind. We geven ze liefde, hoop en vertrouwen, zodat ze zelf iets goeds van hun leven kunnen maken. Met onze hulp natuurlijk.

We praten met onze kinderen over wat mag en wat niet. Hoe ze moeten omgaan met bijvoorbeeld zakgeld, vrienden en sociale media. We proberen ze veel te leren.

Wat we het afgelopen jaar hebben geleerd, is dat iets ons zomaar kan overkomen. In een oogwenk kan het leven veranderen. Nu door een virus, maar in ons eigen wereldje ook door scheiding, ontslag, noem maar op. Soms maar voor even, soms voor altijd. Met die onvoorspelbaarheid moeten we leren omgaan.

Hoe doe je dat? Omgaan met onvoorspelbaarheid. Hoe breng je kinderen bij dat het niet altijd loopt zoals je verwacht? Of dat je niet altijd weet wat er te verwachten valt?

Hoe zorg je ervoor dat ze ermee kunnen omgaan als het tegenzit? Eigenlijk is het kinderlijk eenvoudig. Door met hen erover te praten. Laat kinderen meepraten, meedenken en meebeleven. Dat geeft zelftrouwen en zorgt ervoor dat ze ‘later’ zelf beslissingen kunnen nemen.

Kinderen en jongeren weten en kunnen veel meer dan we denken (of misschien willen). Ze zijn creatief en komen met oplossingen waar wij als volwassenen niet aan denken. Ze passen zich makkelijk aan. En ze verbazen ons telkens weer. Wat in de toekomst moet gebeuren, wordt nu bepaald door volwassenen. Terwijl kinderen juist degenen zijn die er in de toekomst zijn. Dat beseffen we ons ook bij de gemeente, als bestuur. Daarom vragen we jongeren en kinderen nu ook om mee te denken over die toekomst. Geef kinderen de kans om mee te praten. Ze zullen je verrassen. Zeg tegen ze dat ze ertoe doen, dat hun mening belangrijk is, dat je rekening met ze houdt, laat ze meedenken over hún leven. De realiteit is ook dat het voor ouders een hele opgave is om dit te realiseren. Opvoeden en opgroeien is leuk, maar kan ook uitdagend zijn.

Er kunnen zorgen zijn over kinderen die zich in een stressvolle thuissituatie bevinden, of gepest worden, kinderen waarvan ouders gescheiden zijn, jongeren die te maken krijgen met allerlei verleidingen… noem maar op. Ook in deze tijd blijven deze zorgen bestaan, of worden ze zelfs groter.

Het is heel normaal om vragen over opvoeden en opgroeien te hebben. Ondersteuning kan dan heel fijn zijn. Bij organisaties zoals het CJG Westelijke Mijnstreek en de jeugd- en gezinswerkers van Partners in Welzijn kun je heel vrijblijvend terecht als je een vraag hebt. Zij werken samen met andere organisaties zoals de jeugdgezondheidszorg van de GGD en Mondriaan Preventie. In de artikelen verderop in dit krantje kunt u meer lezen over deze samenwerking.

Ouders en opvoeders die hier handvatten bij nodig hebben, kunnen ook kijken op de website www.opgroeienin046.nl waar al deze organisaties op samen komen. Voor gewoon wat informatie, praktische tips, interessante artikelen en waar je terecht kunt als er hulp nodig is.

Ertoe doen, meetellen, belangrijk zijn… dat gunnen we elk kind, elke ouder en elk gezin.

Kim Schmitz,
wethouder duurzaamheid, jongeren en onderwijs in de gemeente Sittard-Geleen

_BT Clear

COLOFON

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Centrum Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2021

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

.

.

_BT Clear