SGP: VOOR ELKAAR, voor Capelle!

 
Due Fotografi

Voor elkaar, voor Capelle! Daar wil de SGP zich de komende vier jaar voor inzetten. Voor elkaar, omdat we er in Capelle niet alleen voor onszelf leven, maar ook voor de ander. Onze naaste die het minder heeft, die het moeilijk heeft, die hulp nodig heeft verdient onze zorg en onze aandacht. En niet karig, maar ruimhartig. Niet iedereen kan alles zelf of in zijn eigen kringetje oplossen, en dat hoeft ook niet! En voor Capelle, omdat er grote opgaven spelen waar we echt de schouders onder moeten zetten: een schoon, heel en veilig Capelle, een duurzaam Capelle en een bereikbaar Capelle. De kwaliteit van de buitenruimte moet omhoog! We moeten met elkaar werken aan meer veiligheid!

Klassiek, maar actueel

Het programma van de SGP is breed en actueel. Sommige speerpunten van de SGP zijn natuurlijk bekend en zijn al jaren hetzelfde. Nee, we willen geen gokhal in Capelle of een coffeeshop. Verslaving moet je tegengaan, niet bevorderen! En ja, we maken ons hard voor de zondag als een accu-dag voor iedereen. We strijden voor stabiele gezinnen waar kinderen in alle rust en veiligheid kunnen opgroeien. De Bijbel bevat – ook in 2018 – meer dan genoeg inzichten waar we als samenleving ons voordeel mee kunnen doen! Barmhartigheid, rechtvaardigheid en rentmeesterschap: het zijn misschien oude begrippen, maar onverminderd actueel!

Werk aan de winkel

Maar we maken ons net zo goed hard voor beter openbaar vervoer over water en snellere fietsverbindingen, voor een versnelling van de energietransitie waar iedereen van kan profiteren en voor meer betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. We maken ons hard voor het behoud van het groen in Capelle en willen dat het beter onderhouden wordt. We willen de ernstige eenzaamheid (onder ouderen én jongeren) fors terugdringen. We willen beter op de portemonnee van het gemeentebestuur letten, zeker nu de afgelopen jaren heel veel geld is uitgegeven, niet zelden met de nodige risico’s.

Een kleine overheid

De SGP is voor een kleine, wendbare overheid. Een overheid die de samenleving de ruimte geeft om zelf initiatief te nemen. Die dat mogelijk maakt en niet frustreert. Maar tegelijk een overheid die betrouwbaar is en doet wat ze belooft. De burger moet weten waar ze van op aan kan. Er zou natuurlijk nog veel meer te noemen zijn. Maar ons programma spreekt boekdelen. We zouden zeggen: neem en lees. En laat u overtuigen!

De inhoud voorop

Eerlijk gezegd is de SGP niet zo van het campagnevoeren. De SGP wordt in de gemeenteraad gewaardeerd om haar inhoudelijke bijdrage. Die wordt serieus genomen. Op die manier zoeken we het goede voor Capelle en maken we – meestal achter de schermen – best vaak het verschil. Dat haalt de krant vaak niet en dat hoeft ook niet. We doen het ook niet om te scoren, maar omdat we ons verantwoordelijk voelen. Omdat we graag bijdragen aan de kwaliteit van het bestuur van onze stad. Die kwaliteit staat soms onder druk. Omdat soms de emotie regeert. Of omdat even vergeten wordt dat je als overheid je besluiten wel zorgvuldig en evenwichtig moet afwegen.

Een ervaren ploeg

En vanuit die oprechte drang om ons in te zetten voor u, voor elkaar en voor Capelle, zijn we dankbaar dat we opnieuw aan de gemeenteraadsverkiezingen mee kunnen doen. Opnieuw met ervaren kandidaten die het klappen van de zweep kennen en verworteld zijn in de Capelse samenleving. Daarom durven we vrijmoedig uw steun en uw stem op D.V. 21 maart te vragen. Wij gaan ervoor. Voor elkaar, voor Capelle!

 

Verkiezingskrant Gemeente Capelle aan den IJssel
_BT Clear

_BT Clear