Groenlinks:
Verandering begint hier

 

GroenLinks Capelle staat voor verandering. We zetten ons in voor dé thema’s van dit moment. Ten eerste roepen we de groeiende ongelijkheid en polarisatie een halt toe. Door een beter armoede- en schuldenbeleid en door niet alleen te sturen op gelijkheid in kansen, maar ook in uitkomsten. Racisme wordt met alle mogelijke middelen bestreden omdat we geloven in samen leven, ongeacht waar je roots liggen. Ten tweede vergroenen we de stad. Het tijdperk van de auto en de fossiele energie is voorbij. We willen een duurzaam en groen Capelle, zodat de stad ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. De keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen is helder: GroenLinks, of laten we het zo?

GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wel: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving.

Iedereen een kans

Wij vinden dat iedereen in Capelle een fatsoenlijk bestaan moet kunnen opbouwen en mee moet kunnen doen. Of dat nu via scholing, betaald werk of vrijwilligerswerk is. De gemeente heeft de verplichting mensen daarin te steunen. Als mensen buiten de boot dreigen te vallen, moet de gemeente zorgen dat er een vangnet is. Wij zijn er namelijk met z’n allen verantwoordelijk voor dat wij niemand in de kou laten staan. Aandacht voor de persoon moet hierin centraal staan, niet de bureaucratie.

Als mensen ziek zijn, moeten zij goede zorg krijgen. Iedereen verdient goede, betaalbare zorg. Er moet daarom een einde komen aan het eigen bijdrage circus: ziek zijn is geen eigen risico. Daarnaast is goede zorg ook persoonlijk, daarom moet er weer een vaste persoon aan het bed komen.

Een groene gemeente, voor iedereen

GroenLinks wil dat iedereen tussen het groen moet kunnen leven, kinderen moeten zorgeloos kunnen buitenspelen, in bomen klimmen en hutten kunnen bouwen. Maar niet alleen kinderen hebben dit recht, alle Capellenaren hebben recht op een groene stad. Wij willen daarom ook investeren in duurzaam (openbaar) vervoer en de fiets. Er zijn tegenwoordig talloze alternatieven voor de vervuilende fossiele brandstoffen en wij willen dat de gemeente daar gebruik van maakt. Iedereen moet namelijk schone lucht kunnen in- en uitademen en geen lucht die vervuild is met fijnstof. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier in Capelle.

Onze kandidaten:
1 Elbert Raadsen (68)
2 Marijn Snijders (21)
3 Geert Van Vliet (25)
4 Joris Dirks (33)
5 Monirah Schep (36)

GroenLinks laat niemand achter, ook niet als het gaat om klimaatverandering. Investeringen in schone energie en isolatie moeten voor iedereen betaalbaar zijn en makkelijk aan te schaffen. Alleen dan kunnen wij het verschil maken dat zo hard nodig is.

Een open Capelle

GroenLinks maakt geen onderscheid tussen arm en rijk, tussen allochtoon en autochtoon of tussen homo of hetero. Iedereen is gelijkwaardig. In Capelle is geen plaats voor racisme, discriminatie en seksisme. Iedereen verdient daarom ook gelijke kansen in onze gemeente. Wij staan voor een gastvrij Capelle waarin wij mensen de ruimte geven de stad leefbaarder te maken. Samen met de wijkagent werken we aan openbare orde en veiligheid. En daarvoor is een gemeente nodig die luistert naar haar burgers.

STEM VOOR VERANDERING, STEM GROENLINKS

 

Verkiezingskrant Gemeente Capelle aan den IJssel
_BT Clear

_BT Clear