PvdA: Zeker zijn van een zorgzaam Capelle

 
Fotograaf: Désirée Verstege

De PvdA gaat de verkiezingen in met een nieuw team, dat gaat voor verandering en duidelijkheid in de politiek van Capelle aan den IJssel. Samen werken we aan een duurzame en zorgzame stad. Een stad waarin iedere Capellenaar zich thuis voelt. Wij staan onder andere voor:

Werk en inkomen

Een eerlijke verdeling van werk en inkomen is de basis voor zekerheid in wonen en leven. We vinden dat deze bestaanszekerheid voor iedereen gegarandeerd moet zijn en streven naar gelijke kansen voor elke Capellenaar. We willen gelijke kansen op werk, zorg en woonruimte, maar ook voor kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie. In Capelle groeien teveel kinderen op in armoede, zeker in vergelijking met andere gemeenten. We leggen ons daar niet bij neer en willen een aanpak die meer gericht is op de persoon en daarmee nog beter werkt. Die aanpak moet erop gericht zijn dat alle kinderen de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten op school, maar ook deelname aan sport en cultuur horen daar bij. Zorgeloos opgroeien is wat we willen voor al onze kinderen.

Aanpak schulden

Ook willen we schuldenproblematiek tijdig signaleren en aanpakken. We zien nog te vaak dat mensen met schulden in een neerwaartse spiraal terechtkomen, waardoor de problemen verergeren. Daarnaast worden derden door de schuldenproblematiek gedupeerd. De PvdA wil mensen met schulden helpen om erger te voorkomen en biedt daarbij de noodzakelijke hulp. Verder willen we onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen om de kwaliteit van bewindvoerders te verbeteren. Het komt te vaak voor dat mensen met schulden worden benadeeld door ondeskundige of zelfs onbetrouwbare bewindvoerders.

Goede zorg

We maken de zorg toegankelijker door de Capellenaar beter te informeren. Daarnaast moeten zorgverleners voldoende tijd krijgen om de juiste zorg te bieden aan mensen die dat simpelweg nodig hebben. Zorg is er voor iedereen, niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen. Eenzaamheid bestrijden wij door ontmoetingsactiviteiten in buurthuizen en wijkcentra te ondersteunen.

Een groene en duurzame stad

We willen de groene plekken in Capelle groen houden. Wat ons betreft is Capelle volgebouwd. Er is de laatste jaren te veel groen verdwenen en er dreigt nog veel meer groen te verdwijnen. Bij nieuwbouwprojecten willen we het steen voor steen principe toepassen. Het kappen van bomen mag slechts bij zeer grote uitzondering plaatsvinden.

Op veel plekken is de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen achteruitgegaan. Dat moet anders. We willen ons groen verbeteren door meer aan onderhoud te doen en sneller te reageren als er iets aan de hand is. Elke wijk moet groen zijn en groen blijven, de straten en speelpleintjes in de wijken verdienen beter onderhoud, niet alleen het centrum van de stad.

We willen dat Capelle ooit als ‘de groenste stad van Nederland’ investeert in duurzaamheid om bij te dragen aan een beter milieu. Deze investeringen verdienen zichzelf met de tijd terug. We denken aan duurzame gebouwen met zonne-energie en energiebesparende straatverlichting. Dat is zowel goed voor het milieu als voor de energiekosten. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven. We handhaven bestaande subsidieregelingen en onderzoeken mogelijkheden om nieuwe initiatieven met subsidies te ondersteunen.

Laten wij, met elkaar, werken aan een zorgzaam Capelle!

 

Verkiezingskrant Gemeente Capelle aan den IJssel
_BT Clear

_BT Clear