VVD: “Gewoon doen, voor Capelle.”

 

De Capelse VVD is er trots op dat zij met Harriët Westerdijk (33) een lijsttrekker heeft die voor de Capellenaren het verschil kan maken. Harriët zit sinds 2014 in de gemeenteraad en is ondernemer in de modebranche.

Harriët Westerdijk: “We zijn vol ambitie om ook de komende 4 jaar voor de Capellenaren aan de slag te gaan. ‘Gewoon doen, voor Capelle’ is de boodschap van ons verkiezingsprogramma. Wij zijn trots op wat we de afgelopen vier jaar in Capelle aan den IJssel hebben bereikt:
• de verruiming van de koopzondagen;
• zorg dichtbij de mensen, voor minder geld en met meer kwaliteit;
• lokale lasten zijn niet gestegen;
• het begin van een nieuw stadscentrum met voldoende parkeerplekken.”

Veiligheid voorop

Helaas worden we in Capelle nog steeds geconfronteerd met woninginbraken, drugscriminaliteit en geweld op straat. Juist nu we een nieuw stadscentrum bouwen, is een veilig gevoel op straat nog meer van belang. De Capelse VVD wil dat we alles doen wat in onze macht ligt om criminelen op te sporen en aan te pakken. Hierbij denken wij aan gebiedsverboden, samenscholingsverboden, preventief fouilleren en cameratoezicht. Wie schade veroorzaakt, betaalt voor de schade.

Prima leven in een bereikbare stad

De VVD zet de komende jaren in op het behoud en aantrekken van midden- en hogere inkomens in Capelle. Onze prioriteit ligt bij meer duurzame starterswoningen. De huisvesting van nieuwe statushouders mag ook niet leiden tot het verdringen van Capellenaren op zoek naar een woning in onze stad.

We vinden dat de gemeente de middelen moet gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. De afgelopen jaren zijn de lokale lasten niet gestegen; het liefst zien wij deze lasten de komende jaren dalen. Het huishoudboekje van de gemeente is op orde. Dit houden wij als VVD ook zo.

De Capelse VVD wil een beter bereikbare stad. Wij willen een groene golf op de Kanaalweg, goed verlichte fietspaden, vlot en aansluitend openbaar vervoer en meer parkeergelegenheid bij de metrostations. Parkeren blijft gratis in Capelle!

Zorg is en blijft toegankelijk voor iedereen

Ouderen zijn de bouwsteen van onze maatschappij. Vereenzaming van ouderen is sociale armoede; dit moeten we tegengaan. We helpen ouderen om zolang mogelijk veilig zelfstandig, en het liefst samen, thuis te kunnen blijven wonen. De regels voor extra ondersteuning moeten begrijpelijk zijn en toegang tot zorg laagdrempelig.

Iedereen doet mee

Hoe meer Capellenaren aan het werk zijn, hoe beter dit is voor de mensen zelf en voor Capelle. Werk is topprioriteit: wie niet werkt, investeert in zichzelf om aan de slag te komen. Wie echt niet kan werken, kan rekenen op onze steun. Iedere Capellenaar moet voelen dat werken loont: armoederegelingen mogen dit niet tegenwerken. De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis kunnen voelen. Om schooluitval en jeugdwerkeloosheid te voorkomen moet het onderwijs in Capelle beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Het MKB is de banenmotor van Capelle. De VVD wil lagere belastingen voor ondernemers en minder regels over openingstijden, reclame-uitingen en de inrichting van bedrijventerreinen.

Voor nieuwkomers in Capelle is het een verplichting de Nederlandse taal te leren. Wanneer de taaltoets niet wordt gehaald, heeft dit gevolgen voor diegenen met een uitkering. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale immigranten is in Nederland - en zeker in Capelle - geen plaats.

De gemeente werkt voor jou en niet andersom

De komende vier jaar gaan wij voor prima leven in een veilige stad. Hiervoor vraagt de Capelse VVD uw steun op 21 maart 2018, zodat u als Capellenaar zich thuis blijft voelen in uw eigen stad. Dit is wat wij als Capelse VVD gewoon doen, voor Capelle.

Fotografie: CARTH-ART

 

Verkiezingskrant Gemeente Capelle aan den IJssel
_BT Clear

_BT Clear