_BT Clear

 

 
 
 

 

 

ChristenUnie: Iedereen in Capelle is waardevol

 

De ChristenUnie is een partij die voor alle Capellenaren iets wil betekenen. Of je oud of jong, klein of groot, langer of korter inwoner bent, van elders uit Nederland of buitenland in Capelle kwam wonen. Je hebt waarde voor Capelle en bent van waarde. Dat maakt van Capelle een Capelle van waarde.

Gezinspartij

Zoals de afgelopen jaren blijft het gezin centraal staan in ons werk. De jeugd heeft de toekomst. Het is de volgende generatie waar wij volop in hebben en willen investeren. Zorg voor goede en gezonde scholen is belangrijk. Een goed ontbijt. Opvang en hulp als er klachten zijn.

Zorg

Zorg bieden daar waar het nodig is. Het achterhalen wie welke zorg nodig heeft kan beter. Durf ook vaker achter de voordeur te kijken. Een arm over de schouder en aan de slag met alle hulpverleners om te bepalen wat nodig is. Of je nu ziek of arm bent. De ChristenUnie heeft oog voor iedereen. Daar hoort ook bij dat de Capellenaar zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hulp in huis en de woning aangepast als dat nodig is. Daar hebben we geld voor over. En natuurlijk vergeten we de mantelzorgers en vrijwilligers niet. Onmisbaar in onze maatschappij. Opleiding en vervanging als het even niet lukt, gaan we de komende jaren regelen.

Verslaving

Verslaving van alcohol, drugs en lachgas onder Capellenaren komt helaas nog veel voor. Ook bij jongeren. We mogen daar niet in berusten. Preventie aan de voorkant om de risico’s duidelijk te maken en handhaven als dat moet. Daar wil de ChristenUnie gepast mee om gaan. Onze jongeren zijn het waard. Voorkomen is beter dan genezen!

Duurzaamheid

De ChristenUnie gaat er vol voor: een duurzaam Capelle. Het is hard nodig, anders kunnen we weinig bieden aan onze kinderen. Meer zonnepanelen en laadpalen, maar ook als buurt een collectieve oplossing: zoals het dak van een gebouw benutten voor zonnepanelen. Samen investeren en de stroom afnemen. Preventie is een belangrijk onderdeel. Hoe wordt afvalwater weer schoon teruggegeven aan De IJssel? Als je dat weet, draagt het bij om er zuinig mee om te gaan en niet alles door de goot te spoelen. Doet u met ons mee?

v.l.n.r. Michiel Grauss (nr. 2), Hilde Groenendijk (nr. 3), Lucenda Adopai (nr. 5), Louis Seesing (nr. 4) en Peter Eilander (lijsttrekker)

Fotograaf: Maarten Reinders

Mobiliteit

De fietser en voetganger staan centraal. Wat is er gezonder dan op het fietsje door Capelle te bewegen. Daar blijven we voor strijden. Daar horen goede voorzieningen bij. Weg met de onnodige paaltjes op fiets- en voetpaden. Betere parkeerruimte voor de fietsers, dichtbij de winkels. Bushaltes goed toegankelijk voor mindervaliden. Gebruik maken van openbaar vervoer is voor vele Capellenaren noodzakelijk en is goed voor het milieu. Een goed netwerk van openbaar vervoer, daar willen we aan werken. Zodat ieder met de bus of metro snel en veilig door Capelle kan.

Financieel

De afgelopen periode is er veel geld geïnvesteerd in Capelle. Te veel naar de mening van de ChristenUnie. We investeren miljoenen in een nieuw centrumgebied, zwembad, bouwplannen, schoolgebouwen etc. Dat kost heel veel geld. Daardoor staat onze gemeente er lang niet meer zo financieel gezond voor en moeten we op termijn bezuinigen. Is het allemaal nodig? Nee, het leek wel pot verteren. We hebben daar vaak voor gewaarschuwd, helaas niet met het gewenste resultaat. De komende jaren kunnen we zo niet doorgaan, want de komende generatie moet ook kunnen genieten van een financieel gezonde stad.

Goed voorbeeld doet volgen

Landelijk is de CU in het kabinet gestapt. Zo hebben we belangrijke stappen van het programma kunnen zetten, dat willen we in Capelle ook. Helpt u ons aan voldoende zetels om die kans mogelijk te verzilveren? Stem ChristenUnie op 21 maart 2018!

 

Verkiezingskrant Gemeente Capelle aan den IJssel
_BT Clear