CDA: Voor een stad om door te geven

 

Het CDA is een open christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de betrokkenheid van mensen bij hun stad, gezin, school, buurt, kerk, bedrijf of hun sportvereniging centraal. Een stad waarin we wonen, werken, leren en sporten en samen zorgen voor een veilige, schone en leefbare wijk. Het CDA Capelle staat voor een stad die we willen doorgeven aan de volgende generatie!

Zorg op maat voor en door Capellenaren

Goede zorg is voor het CDA een kwestie van beschaving en maatwerk. Het aantal kinderen in armoede, tekort aan pleeggezinnen, eenzaamheid en verwarde personen vraagt om onze blijvende ondersteuning. Een brede zorgaanpak van preventie en zorg is nodig. Tegelijkertijd moet maatwerk ervoor zorgen, dat iedere Capellenaar de zorg krijgt die hij of zij verdient. In die aanpak moeten ook gezonde voeding en levensstijl, sport en sociaal contact centraal staan voor alle Capellenaren. De zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Schone, veilige en leefbare wijken

Veiligheid is een basisbehoefte in onze samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Veel Capellenaren voelen zich onprettig in hun eigen buurt. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Politie en handhavers moeten meer zichtbaar worden in de wijken. Het CDA zet in op het aanpakken van (jeugd)criminaliteit, rondhangende jongeren, radicalisme en vandalisme, het terugdringen van verkeersoverlast en het verbeteren van de openbare ruimte.

Mensen maken Capelle

Bij het CDA staan bewoners aan het roer. Bewoners weten beter dan bestuurders wat er speelt in hun wijk. Samen met vrijwilligersorganisaties vormen bewoners de onmisbare schakel in Capelle. Door een betere samenwerking tussen de WOP (WijkOverlegPlatforms), de gemeente, wijkcentra, bewoners en vrijwilligers kunnen passende oplossingen gevonden worden voor de problemen die zich voordoen in de wijken. De lokale overheid en de markt zijn, in onze visie dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom!

Onze top 5 CDA-kandidaten:
1. Lijsttrekker: Jolanda den Engelsman - Middelwatering
2. Devie Badloe - ‘s-Gravenland
3. Erik Harinck - Middelwatering
4. Vidar Stevens - Fascinatio
5. Tim Feijnenbuik – Capelle-West
en nog 13 andere kandidaten uit alle Capelse wijken

Fotograaf: Herman Vos

Leren in een kansrijk Capelle

Het CDA gelooft in een samenleving waar iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Dat vraagt om een samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten, maar om een samenleving die mensen kansen biedt. Ondernemers, overheid en scholen werken samen, zodat onze jongeren en kinderen al hun talenten ontwikkelen en uitgroeien tot volwaardige en betrokken Capellenaren. Het is belangrijk om schooluitval en –verzuim te voorkomen, omdat goed onderwijs de sleutel is voor de toekomst van ieder kind.

Duurzaam Capelle

Duurzaamheid moet een topprioriteit in onze gemeente worden. Naast een heldere bestuurlijke visie en lokale kennis en initiatieven zijn er vooral voldoende financiële middelen nodig. In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zal er gekeken moeten worden naar de kansen die de verschillende wijken in Capelle bieden.

 

Verkiezingskrant Gemeente Capelle aan den IJssel
_BT Clear

_BT Clear