"Veiligheid in- en rondom huis... dat
zou toch vanzelfsprekend moeten zijn?"

De overheid stimuleert en verlangt dat mensen langer thuis blijven wonen. Om dit te realiseren zijn aanpassingen in en rondom het huis noodzakelijk. Veiligheid en comfort zijn belangrijke zaken, die voor ouderen en mensen met een beperking in hoge mate bijdragen aan hun welzijn. Kijk eens naar de auto’s van tegenwoordig, welke veiligheid- en comfortsystemen zitten hier wel niet op! Waarom zouden wij dan deze systemen niet in onze woning toepassen? Veel van deze systemen zijn ook toepasbaar in uw woonomgeving!

Een voorbeeld van een onveilige situatie is het in- en uit stappen over een ongeveer 40 cm hoge douchebak of badrand heen en waar geen handgrepen en/of beugels aanwezig zijn. Tijdens het in- en uitstappen is evenwicht verliezen of struikelen over de hoge rand een realistisch gevaar. Een instapdouche biedt hierin uitkomst. Met een lage of zelfs helemaal geen opstap. En waar bovendien veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn. Dat kan zijn in de vorm van een zitje, een ergonomische comfortsteun of wandbeugel.

Meeleefgezin worden of vinden?

Meer informatie ‘t Achterhuis 10 3902 CX Veenendaal
Telefoon: 06 - 28 594 649 Website: www.langerthuisblijvenwonen.nl

Samen praten in de bibliotheek

Bibliotheek Veenendaal biedt aan iedereen die wil oefenen met het spreken van de Nederlandse taal de mogelijkheid om deel te nemen aan het wekelijkse Taalcafé.

Diverse nationaliteiten

Elke dinsdag om even voor een uur staan de vrijwilligers van het Taalcafé klaar bij de hoofdingang van De Cultuurfabriek. Het is iedere keer weer spannend hoeveel bezoekers er voor het Taalcafé komen. "Het aantal verschilt per week. Er zijn vaste 'klanten’, maar ook mensen die onregelmatig of één keer komen”, vertelt taalvrijwilliger Monica van het Taalcafé. Interessant is het aantal nationaliteiten die aan de diverse tafeltjes komen zitten. Vluchtelingen, personen met een inburgeringsverplichting, maar ook vrouwen die al lang in Nederland wonen en nooit goed de Nederlandse taal hebben geleerd. Wat ze allemaal gemeen hebben is hun wil om hun spreekvaardigheid te verbeteren.

lnteressant en uitdagend

De vrijwilligers zijn getraind om de deelnemers van de verschillende taalniveau’s goed te laten matchen zodat het voor iedereen interessant en leerzaam blijft. Monica zegt: "De mensen zijn enthousiast en ook bereid om elkaar te helpen, vrijwilligers en deelnemers zetten zich samen in voor een goed gesprek.”

lntegreren

Vaste bezoeker Gulsum vindt het Taalcafé altijd erg gezellig. "Ik vind het interessant dat mensen van verschillende culturen hier komen om Nederlands te leren. Dat we met elkaar praten over de Nederlandse taal en de gewoontes. Dit is voor ons de beste manier om te integreren.”

Taalhuis Veenendaal

Het Taalcafé in Bibliotheek Veenendaal is een activiteit vanTaalhuis Veenendaal en is gratis voor iedereen die het spreken wil oefenen.

Taalhuis Veenendaal zit op de tweede verdieping van de bibliotheek in De Cultuurfabriek. Bezoekers vragen tijdens de inloopspreekuren advies over taallessen in Veenendaal. De medewerkers van het Taalhuis verwijzen hen naar de meest geschikte taallessen.

Voor meer informatie over het Taalcafé en Taalhuis Veenendaal:

Kijk op de website: www.bibliotheekveenendaal.nI/taalhuis

_BT Clear

Wie geeft u het vertrouwen voor het regelen van uw geldzaken?

_BT Clear

Met een levenstestament behoudt u de regie over uw leven als u door ziekte of een ongeval zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen.

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Dan is het goed om erover na te denken wie uw belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn.

In wie heeft u het volste vertrouwen? In het levenstestament kunt u personen aanwijzen die zich ontfermen over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen. Ook kunt u hen medische en persoonlijke beslissingen voor u laten nemen. Deze personen noemen we gevolmachtigden.

Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een of meer van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend(in).

Voorwaarde is dat u op het moment van vastleggen en ondertekenen van de akte wilsbekwaam bent.

Voordat de notaris uw levenstestament maakt, moet hij/zij ervan overtuigd zijn dat u nog wilsbekwaam bent. Wilsbekwaam wil zeggen dat u geestelijk nog voldoende gezond bent.

U bent dan nog in staat de regelingen die u treft en de gevolgen daarvan te overzien. Het kan zijn dat de notaris twijfelt. Of dat u zelf nu al voorziet dat betrokkenen in uw omgeving twijfelen aan uw geestelijke gezondheid en de getroffen regeling kunnen gaan betwisten. In die gevallen zal de notaris een deskundig en onafhankelijk arts inschakelen om een verklaring over uw wilsbekwaamheid af te geven. 

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met Olenz Notarissen
(0318-529393)

_BT Clear
_BT Clear