Project 'De Grift verlicht' een groot succes!

Vlnr: Jan van Beek (Holle Kamp), Ries Atteveld (CSV) en Charlotte Melssen (Goeie Spoor).

_BT Clear

Vanuit de regeling Wijkbudget kunnen inwoners van Veenendaal een bijdrage krijgen voor eenmalige activiteiten zoals een braderie, straatfeest of schoonmaakactie. Ook initiatieven om uw straat, buurt of wijk mooier, veiliger en gezelliger te maken kunnen in aanmerking komen voor het Wijkbudget, ook wel bekend als de Buurtbon.

Charlotte Melssen is lid van buurtcommissie ’t Goeie Spoor en woont aan de Grift. Al een tijdje speelde bij haar het idee om iets met het water te doen, ook omdat het ’s avonds zo donker is. Charlotte: “Toen hoorde ik dat het Perron altijd graag wil meewerken aan projecten in de buurt.” Docent Ries Atteveld van het Perron: “Dat klopt, wij vinden het belangrijk om ons in te zetten voor bewoners in de omgeving. En zo ging het balletje rollen.”

Geschiedenis van Veenendaal

In januari 2017 kwamen Charlotte en Ries voor het eerst bij elkaar en werden plannen gesmeed om de bruggen over de Grift te verlichten en om ‘iets’ op het water te plaatsen dat verlicht kon worden. Charlotte: “Vervolgens bedachten we al snel dat we de periode rond Lampegietersavond wilden aangrijpen voor ons project.” Ries ging met zijn leerlingen aan de slag en het resultaat mocht er zijn: in de Grift dreven in september gedurende ruim twee weken maar liefst tien verlichte objecten. Van Rondweg West tot aan de Kerkewijk konden mensen een route lopen langs verschillende items die de geschiedenis van Veenendaal weergaven. Langs de weg en vanaf de bruggen kon je bijvoorbeeld schaapjes, een kerk en turf zien liggen in het water. Bordjes gaven uitleg.

Succes

Charlotte: ”Het project breidde zich steeds verder uit. Stadsdichter Christiaan Abbing schreef tien prachtige gedichten bij de verschillende objecten en de directeur van het Museum Veenendaal gaf bij de opening van de route een mooie uitleg. Naast veel buurtbewoners hebben ruim vijfhonderd basisschoolleerlingen de route gelopen en in quizvorm tien vragen beantwoord.” Ries: “Het was echt een groot succes. Dit jaar gaan we het zeker weer doen en zullen er nieuwe objecten te zien zijn.”

_BT Clear
_BT Clear