Subsidie voor peuterwerk in Veenendaal

Samen spelen en leren is voor ieder kind belangrijk

_BT Clear

Vindt u het ook belangrijk dat uw peuter lekker speelt met leeftijdsgenootjes? Leert om met andere kindjes aan tafel te zitten, op zijn of haar beurt te wachten en gezellig samen kan knutselen of leren tellen? Vanaf 1 juli 2017 subsidieert de gemeente Veenendaal het zogenoemde Peuterwerk voor alle peuters in Veenendaal.

En dat is goed nieuws voor ouders die eigenlijk een beetje de peuterspeelzalen misten. Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs Else Veldhuis legt uit: “De gemeente Veenendaal vindt het belangrijk dat kinderen zich al vanaf jonge leeftijd kunnen ontwikkelen. Samen spelen en leren is goed voor hun taal, motorische vaardigheden en sociale ontwikkeling. Het maakt ook dat ze veel makkelijker kunnen instromen naar groep 1 van het basisonderwijs.”

Daarom is aan acht kinderopvangcentra in Veenendaal subsidie toegekend om twee vaste dagdelen in de week (maximaal zes uur) plek te bieden aan peuters vanaf twee jaar en drie maanden. Else: “Ze kunnen hier heerlijk ravotten, een boekje lezen of met poppen spelen. Onder begeleiding wordt er een speels programma aangeboden waarbij kinderen ook leren om bijvoorbeeld kleuren te herkennen of te leren tellen.

Maar wat vooral zo goed is, is dat peuters hier al leren omgaan met een vaste dagindeling: in de kring zitten, opletten en naar elkaar luisteren. Net als later op de basisschool.” De kosten voor ouders kunnen verschillen per locatie, maar bedragen nooit meer dan vijftig euro per maand.

Al langer subsidieert de gemeente een soortgelijke opvang voor peuters met een ontwikkelings- of taalachterstand. Dit heet de voor- en vroegschoolse educatieregeling (VVE). Deze peuters krijgen een indicatie vanuit het consultatiebureau. Maar Else benadrukt: “De nieuwe regeling Peuterwerk is echt bedoeld voor álle peuters in Veenendaal. Omdat de gemeente graag alle kinderen de mogelijkheid van peuteropvang wil bieden.”

Vanuit deze visie stimuleert de gemeente ook scholen en kinderopvangcentra om samen het nieuwe integrale kindcentra (IKC) te ontwikkelen. Else: “In zo’n kindcentrum werken opvang, onderwijs, maar ook bijvoorbeeld sportverenigingen samen om kinderen van nul tot twaalf jaar te begeleiden. Op termijn zal in iedere wijk in Veenendaal een IKC gevestigd zijn.”

Kijk voor informatie over Peuterwerk op de sites van de verschillende kinderopvangcentra.

_BT Clear

Betrokken ouders adviseren gemeentel

Praat mee over jeugdhulp in Veenendaal

_BT Clear

Wat vindt u van de jeugdhulp in Veenendaal? Heeft u positieve of misschien juist negatieve ervaringen met de jeugdhulpverlening? De gemeente Veenendaal wil graag weten wat er leeft onder inwoners. Niet alle verhalen bereiken het gemeentehuis. En dat is jammer. JeugdBelang Veenendaal probeert zoveel mogelijk signalen op te vangen en door te geven. Alleen op die manier kan de jeugdhulp verder verbeterd worden.

Toen in 2015 jeugdhulp de verantwoordelijkheid werd van de gemeente, werd al vrij snel een netwerk van cliënten ingesteld. Arjen Cromwijk, Niels Mellema en Remco van den Ende zijn vaders die te maken hebben met een vorm van jeugdhulpverlening in Veenendaal. Ze werden op een bijeenkomst door wethouder Nermina Kundic gevraagd het cliëntennetwerk te vertegenwoordigen: JeugdBelang Veenendaal was geboren.

Een tijdje later kwam Lia Schuttinga de gelederen versterken. Lia vertelt: “Wij zijn een groep betrokken ouders die het gemeentebestuur gevraagd en ook ongevraagd advies geeft. Om ons heen hebben we een netwerk van mensen die in Veenendaal met de jeugdhulpverlening te maken hebben. Of een kind dyslectisch is, een gezin opvoedhulp nodig heeft of een kind een steuntje in de rug nodig heeft en naar een kinderpsycholoog gaat: wij horen heel graag van mensen hoe zij de jeugdhulpverlening ervaren.”

Remco: “We organiseren zo’n drie keer per jaar de zogenaamde Eat & Meet Pizza-avonden. Hier gaan we aan de hand van een thema in gesprek met jongeren en ouders. Bijvoorbeeld over sexting, waarbij jongeren uitdagende foto’s van zichzelf op social media delen. De GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin en de politie waren uitgenodigd om erover te vertellen. Een onderwerp wat leeft en dan komen er ook goede discussies op gang. Niels vult aan: “Wij kunnen de voelsprieten zijn van de inwoners. En we merken echt dat de gemeente onze adviezen oppakt. Daarom is het zo belangrijk dat ons netwerk groeit.”

Arjen: “Wij nodigen mensen van harte uit om mee te praten op onze pizza-avonden. We horen bijvoorbeeld ook graag ervaringsverhalen over pleegzorg en jeugdreclassering. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Vertel het ons en kijk eens op onze nieuwe website: www.jeugdbelangveenendaal.nl.”

_BT Clear
_BT Clear