Kindpakket: voor alle kinderen gelijke kansen

_BT Clear

Sinds begin oktober kunnen gezinnen met een laag inkomen gebruikmaken van het zogenoemde Kindpakket. Hiermee krijgen kinderen van ouders die minder geld te besteden hebben, gelijke kansen op een goede schoolcarrière en daarmee betere kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente Veenendaal maakt het Kindpakket mogelijk samen met scholen, stichtingen en lokale bedrijven die hun diensten en producten aanbieden. Sinds oktober heeft de gemeente met projectorganisatie AMCNEXXT, onder de vlag van Bureau Minimaregelingen, al veel gezinnen geholpen met het Kindpakket.

Suzanne Hoogenkamp, office manager en teamleider bij AMCNEXXT vertelt: “De computerregeling bestond al, maar sinds 4 oktober is ook een financiële tegemoetkoming mogelijk voor een smartphone. Daarnaast staan woordenboeken, schooltassen, gymkleding en andere schoolspullen in de top 10 van meest gevraagde artikelen. Gezinnen met jongere kinderen kiezen vaak voor een bijdrage voor een tablet en de pakketten met zomer- en winterkleding. Bij kinderen die naar de middelbare school gaan worden vooral de regelingen voor computer en mobiele telefoon gebruikt en is een bijdrage mogelijk om professionele huiswerkbegeleiding in te schakelen. Scholen hebben ook een verwijs- en signaalfunctie: zij kunnen ouders wijzen op de mogelijkheden die het Kindpakket biedt.”

Toegevoegde waarde

In de Geld-Terug-Regeling en Geld-Terug-Regeling Extra werd al een vergoeding gegeven voor gezinnen met (jonge) kinderen. Deze ondersteuning is met de komst van het Kindpakket overgegaan in een moderne en gebruiksvriendelijke verzameling van regelingen. “Ondanks dat gebruikers moesten wennen aan de nieuwe werkwijze, horen we vaak dat het goed bevalt om alles op één platform te kunnen regelen”, aldus Suzanne Hoogenkamp. Met de speciale website voor Kindpakket Veenendaal hoeven gezinnen de kosten niet zelf voor te schieten, maar kunnen zij direct via de webshop spullen ’bestellen’.

Hierdoor zit de toegevoegde waarde van het Kindpakket niet alleen in uitbreiding van de vergoedingsmogelijkheden, maar ook in de manier waarop gebruik kan worden gemaakt van het aanbod. Lokale bedrijven kunnen aansluiten bij het Kindpakket door hun producten aan te bieden.

Meedoen

Suzanne Hoogenkamp: “Kindpakket Veenendaal maakt dat ouders zich gesteund voelen in hun uitdaging om met weinig geld hun kinderen zo ‘normaal mogelijk’ op te voeden. Het geeft ouders de mogelijkheid om kinderen te geven wat zij nodig hebben in het dagelijks leven. En oudere kinderen kunnen ook veel zelf regelen. Ze voelen zich serieus genomen en krijgen de kans om mee te doen met hun klasgenoten.”

_BT Clear

Veenendaal vindt het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen op school, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, krijgen vaak niet dezelfde kansen om hun schoolcarrière naar hun capaciteiten te doorlopen vanwege financiële belemmeringen. Met hulp van lokale organisaties en bedrijven worden deze gezinnen geholpen. Het Kindpakket wordt gefinancierd met een financiële bijdrage van het Rijk en wordt uitgevoerd door Bureau Minimaregelingen.

Meer informatie: www.veenendaal.mijnkindpakket.nl en www.amcnexxt.nl

Meeleefgezin geeft ouders
en kinderen nieuwe kracht

_BT Clear

Een jonge alleenstaande moeder met een zoon van vijf heeft door psychische en lichamelijke problemen af en toe een ‘break’ nodig. Even tijd en ruimte voor zichzelf. Een meeleefgezin biedt dan uitkomst. Elly en Jelle waren lange tijd meeleefgezin. “Een waardevolle ervaring”, vinden ze.

“Voordat we als meeleefgezin konden beginnen, kregen we een intensieve cursus van zes avonden”, vertelt Elly. “Daarin zijn we goed voorbereid op moeilijke situaties waarmee je te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld door psychische problemen van de hulpvragers of verslavingsproblematiek. De cursus was voor ons beiden verplicht. Dat vind ik heel goed. Je bent tenslotte samen het meeleefgezin. Maar er zijn ook alleenstaande meeleefouders.”

Zorgvuldig proces

Ook aan de matching wordt veel aandacht besteed. “Aan de hand van een vragenlijst vertellen de vraagouders en het meeleefgezin over zichzelf”, vertelt Elly. “Zo ontstaat een duidelijk profiel van beide partijen. Daarmee kun je vooraf al behoorlijk goed vaststellen wie bij elkaar passen.” Vervolgens moet in de praktijk natuurlijk blijken of er écht een match is. “Maar ook dat proces wordt heel zorgvuldig en stap voor stap doorlopen”, legt Elly uit. “Eerst ontmoet je elkaar als ouders, op neutraal terrein, daarna doe je dat thuis, later met het kind erbij en steeds weer iets langer. Zo krijgt iedereen de kans om heel geleidelijk aan elkaar te wennen en steeds weer te ervaren of het goed voelt.”

Eerlijk over verwachtingen

De afspraken over de zorg van het meeleefgezin waren heel duidelijk, vertelt Elly. “Meestal kwam hij hier een middag in de week, uit school en tot na het avondeten. En één keer per maand bleef hij ook een nachtje slapen.” De hulp van Elly en Jelle deed zowel de moeder als haar zoontje bijzonder goed. “We gingen vaak naar buiten, naar het bos, de kinderboerderij of het speeltuintje in de buurt” vertelt Elly. “En als ik hem van school kwam halen, was dat ook al helemaal vertrouwd. We hoorden er helemaal bij. Ze zijn inmiddels verhuisd naar Friesland maar we hebben nog steeds contact. Vorige maand zijn we nog bij hen geweest!”

Meeleefgezin worden of vinden?

Wilt u meeleefgezin worden? Neem dan contact op met Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal via (0318) 538 222 of [email protected]. Wilt u weten of een meeleefgezin voor uw situatie een oplossing kan bieden? Overleg dan met uw behandelaar of huisarts en neem contact op met Indigo Gelderland via (026) 312 4483 of [email protected].

_BT Clear
_BT Clear