Hoe doen andere ouders dat?

_BT Clear

Onder de naam Collectieve Aanpak zijn de buurtteams en de Jeugdgezondheidszorg initiatieven gestart voor ouders in verschillende Utrechtse wijken. Het uitgangspunt is dat ouders in een groep veel van elkaar kunnen leren, en elkaar – ook buiten de groep om – kunnen helpen wanneer ze vr agen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Drie projecten waren afgelopen jaar een groot succes.

Gezond gewicht en grenzen

Overgewicht bij jeugd komt vaker voor in een aantal Utrechtse wijken, waaronder in Ondiep-Pijlsweerd. Maar ook factoren zoals migratieachtergrond, gezins- en omgevingsfactoren hebben invloed op de ontwikkeling van gewicht bij basisschoolleerlingen. Het buurtteam en de Jeugdgezondheidszorg gingen aan de slag met groepssessies voor ouders van kinderen met overgewicht.

Ouders weten heel goed wat gezond eten is, maar ze hebben vragen over hoe ze dit als ouders kunnen aanpakken in verschillende situaties. In individuele gesprekken bij Jeugdgezondheidszorg in deze wijk, is overgewicht in ongeveer de helft van de gevallen het gespreksonderwerp. Interventies op afvallen en voldoende bewegen hadden te weinig effect. Daarom werd een project gestart dat de nadruk legt op opvoedvaardigheden die nodig zijn. Met het project werd een groep ouders 3 maanden begeleid waardoor ze zelf konden bijdragen aan een gezond gewicht voor hun kind.

Ouders herkenden zich in elkaar: “Het stelt mij als moeder gerust om te weten dat andere moeders tegen dezelfde dingen aanlopen; dat zij ook elke ochtend hun kinderen moeten aansporen om uit bed te komen, hun boterham op te eten, haast moeten maken…”

Mijn kind gaat niet naar school

In Utrecht zitten ongeveer 130 kinderen thuis, exclusief de kinderen die dreigen thuis te zitten. Hulpverleners en school hebben soms de neiging om hun focus direct op het kind te leggen. Ouders vinden dit in veel gevallen ook fijn, maar zij spelen de belangrijkste rol in relatie tot hun kind. Het buurtteam en de Jeugdgezondheidszorg begonnen daarom met groepssessies voor ouders van kinderen die niet naar school gaan.

In drie bijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld tussen ouders die ermee te maken hebben (gehad). Er werd uitgewisseld wat verschillende organisaties en ouders van elkaar verwachten, en hoe zij elkaar kunnen helpen. Ook wordt opnieuw aandacht gegeven aan preventie.

Workshop collectieve aanpak

Hoe kunnen we samen voorkomen dat een kind niet meer naar school gaat?

Ouders hebben een plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen: “Ben ik wel een goede ouder? Ik heb gefaald. Ik schaam me dood dat ik mijn kind niet naar school krijg. Maar het helpt me om een plek te hebben waar er naar mij en andere ouders geluisterd wordt, en waar ik mijn kant van het verhaal kan vertellen.”

Ouderschap en Scheiden

Het aantal scheidingen in Leidsche Rijn en Vleuten-de Meern ligt hoger dan de andere Utrechtse wijken. Daarom startten het buurtteam en de Jeugdgezondheidszorg in deze wijken de groepssessies ‘Scheiden zonder schade’. Het doel was om ouderschap te versterken en zo de schade voor kinderen bij scheiding te voorkomen of beperken.

In het voorjaar werden binnen drie weken 16 bijeenkomsten georganiseerd met ervaringsdeskundige ouders en professionals om informatie uit te wisselen met wijkbewoners over ‘ouders en scheiding’. Samen met een sociaal makelaar van DOCK werd een lotgenotenroep gestart. Ook organiseerde de projectgroep een thema-avond waar ouders konden spreken met experts op scheidingsgebied.

Ouders leren van ervaringsdeskundige ouders: “Het helpt mij om met een andere vader te praten, want hij is al verder in zijn proces. Daardoor leer ik nu meer wat er op me af komt. Ik realiseer me nu dat mijn ex-partner in een andere fase zit dan ik.”

Opvoeden & opgroeien

In ieder gezin komen wel eens problemen voor. Problemen van ouders, van jongeren en kinderen, of problemen tussen ouders en kinderen. Dat hoeft niet erg te zijn, als u samen een goede oplossing vindt. Soms worden de problemen zo groot, dat het goed is om hulp te vragen.

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Kinderen doen soms dingen waar ouders lastig mee om kunnen gaan. En soms doen ouders iets, dat moeilijk is voor hun kinderen. Hoe fijn of lastig het thuis is, hangt af van de manier waarop je thuis met elkaar omgaat. Ook relaties, de puberteit en gedragsproblemen bepalen de sfeer thuis. Medewerkers van het buurtteam of van de Jeugdgezondheidszorg helpen ouders, kinderen en jongeren bij het vinden van oplossingen voor hun vraag of probleem.

_BT Clear

Foto: Adviseurs collectieve opvoedondersteuning v.l.n.r. Janneke Schilder, Elle van den Tillart, Boudewijn Roeterink, Nur Saglam.

_BT Clear