De Zijlen in de gemeente Stadskanaal

Onze missie is ‘betekenis boven beperking’. Dit betekent dat iedereen van betekenis is en een plek verdient in de samenleving. Ieder op zijn eigen manier, gericht op een goed leven in verbinding met zijn familie, verwanten en vrijwilligers. In de provincie Groningen en ook in de gemeente Stadskanaal kun je bij De Zijlen wonen, ambulante begeleiding en/of jeugd en gezinsondersteuning krijgen. Ook kunnen we je helpen bij het vinden van een plek voor werk (Werkbemiddeling) of dagbesteding.

Ambulante begeleiding en jeugd- en gezinsondersteuning

De Zijlen biedt tijdelijk of voor een langere periode ondersteuning thuis aan mensen met een WMO-indicatie. Tevens kun je bij ons terecht voor gezinsondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren met een Jeugdwetindicatie. We kijken naar wat je zelf kan en waar wij je kunnen helpen.

Woonlocaties

Diemerzicht Musselkanaal
Diemerzicht ligt in het centrum van Musselkanaal. Op deze warme en overzichtelijke locatie zijn verschillende vormen van zorg mogelijk variërend van ondersteunende begeleiding tot intensieve zorg. Diemerzicht heeft 6 appartementen en 6 studio’s en er is een gezamenlijke huiskamer waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten.

Het Landhuis Onstwedde

Het Landhuis bestaat uit 20 appartementen en 4 studio’s. De cliënten van Het Landhuis hebben in meer of mindere mate een verstandelijke beperking en krijgen 24-uurs zorg geboden waarbij rekening wordt gehouden met de zorgvraag en wensen van de individuele cliënt. Door de ruim opgezette en moderne locatie ervaren de bewoners veel privacy en comfort.

Werk, dagbesteding en vrije tijd

Op zowel Diemerzicht als Het Landhuis wordt belevingsgerichte dagbesteding aangeboden in de huiskamers. Uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk deelnemen aan het sociale leven.

Musselkanaal

Diemerzicht en Werkbemiddeling sluiten aan bij de bijeenkomsten die georganiseerd worden door het Dorpsbedrijf. We kijken waarin we elkaar kunnen helpen en versterken zoals het netjes houden van Musselkanaal en het inzamelen, wassen, strijken van kleding voor Ruilwinkel ’t Puntje.

Via het Dorpsbedrijf is contact gelegd met OBS De Musselhorst en is er samen met Diemerzicht/het vrijetijdsbureau in juni een Prokkelweek georganiseerd. De kleuters zijn bij Diemerzicht op bezoek geweest en de cliënten hebben geholpen met een spelochtend op De Musselhorst. Begin oktober heeft De Zijlen i.s.m. Welstad, een creatieve schilderavond georganiseerd, dit wordt vervolgd in december.

De A-Horst is een woonzorgcentrum van Meander voor ouderen in Musselkanaal waar cliënten van De Zijlen facilitaire en dienstverlenende activiteiten uitvoeren. Door bijvoorbeeld het dekken van tafels, uitserveren van maaltijden en het doen van de afwas kan de restaurantfunctie binnen het zorgcentrum blijven bestaan. Daarnaast worden er diverse ondersteunende taken uitgevoerd. Binnen de A-Horst kan in meer of mindere mate zelfstandig gewerkt worden.

Onstwedde
De Bolster vervult een maatschappelijke en sociale rol in Onstwedde. De Bolster biedt onderdak aan de zorggroep Meander, de bibliotheek, Small Steps kinderopvang en dagbesteding De Zijlen. De cliënten vanuit dagbesteding De Zijlen ondersteunen in facilitaire en dienstverlenende activiteiten voor o.a. zorggroep Meander, de biljartvereniging en de bibliotheek. Daarnaast worden er productiewerkzaamheden verricht voor het bedrijfsleven zoals voor Certe (laboratorium), maar ook kun je er creatief aan de slag.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op (0594) 850 100 of via [email protected]
Kijk ook eens op www.dezijlen.nl of www.werkenbijdezijlen.nl

_BT Clear
_BT Clear