In de gemeente Stadskanaal

_BT Clear

Hulp in de buurt beter vindbaar

Hulp vragen is vaak niet makkelijk. Maar als je hulp zoekt op het gebied van wonen, zorg, welzijn of op financieel gebied is het wel fijn als die hulp makkelijk te vinden is. Op www.samenstadskanaal.nl staan organisaties die hulp bieden of activiteiten organiseren op een van deze gebieden.

_BT Clear

Beate van der Klooster-Postma is onafhankelijk cliëntondersteuner en maatschappelijk werker bij Welstad. In haar dagelijks werk helpt zij mensen in hun zoektocht naar de juiste ondersteuning en bij de bemiddeling naar zorg. “Ik kijk met de cliënt naar de specifieke vraag. Wat is er nodig? We kijken wat een cliënt echt nodig heeft en hoe we dat voor elkaar krijgen.” Uitgangspunt in haar werk is dat mensen met een vraag om hulp of ondersteuning zoveel mogelijk zelf de regie blijven houden. “We nemen de verantwoordelijkheid niet over, we kijken samen wat er nodig is en waar de cliënt moet zijn om dat te halen. Hij of zij gaat dan zelf of samen met ons op pad om de hulp in te schakelen.” 

Daar komt ook het belang van Samen Stadskanaal om de hoek kijken zegt Beate: “Mensen die niet weten welke ondersteuning er is, welke sportverenigingen er zijn of welke activiteiten er in de gemeente georganiseerd worden, kunnen op de website makkelijk vinden wat er voor hen ‘te koop’ is.” Het stimuleert zelfredzaamheid. Daarom hoopt ze ook dat alle aanbieders op het gebied van zorg, welzijn, wonen of financiën zich aanmelden zodat het aanbod zo compleet mogelijk wordt.


Ria Muller is specialist Sociaal Domein bij de bibliotheken in Stadskanaal. Wat houdt dat precies in? “Ik hou mij bij de bibliotheken bezig met alles wat op het gebied van sociaal domein speelt en met name op het gebied van digitale vaardigheden zijn we heel actief op het moment”, vertelt Ria. “We willen mensen zoveel mogelijk vaardigheden bijbrengen om digitaal vaardig te worden. Op die manier worden mensen zelfstandiger en kunnen ze beter mee blijven doen.” 

Ria organiseert onder andere de spreekuren digitale overheid en het Taalhuis laaggeletterdheid. “We krijgen best veel vragen over digitale dienstverlening door de overheid, ik verwijs ook vaak naar andere organisaties voor bijvoorbeeld een computercursus of het aanvragen van een DigiD. Voor mensen die daar behoefte aan hebben organiseren we verschillende cursussen zoals digisterker en digivitaler. Op SamenStadskanaal moet de inwoner makkelijk hulp kunnen vinden. “Het is een sociale kaart die ons bij het informatiepunt digitale overheid (IDO) helpt om mensen de juiste hulp of ondersteuning te laten vinden. Het aanbod is zo veel overzichtelijker en toegankelijker omdat alles op één plek bij elkaar staat. Op die manier kunnen inwoners eerst zelf kijken of er bij hen organisaties in de buurt zijn waar zij terechtkunnen met hun specifieke vraag.”


Aafke Riepma is dorps- en wijkcoördinator bij de gemeente Stadskanaal. Zij noemt zichzelf verbindingsfunctionaris tussen dorpen en wijken en de gemeente. In haar werk heeft zij vooral contact met wijkraden en dorpsbelangen. Samen met hen en andere organisaties kijkt zij naar de toekomst van het dorp of de wijk, wordt er een visie op de toekomst gemaakt. Een visie die de partijen samen ook uitvoeren. Er wordt dan vooral gekeken naar de kracht van het gebied. Wat zijn de sterke kanten en op welke onderdelen mist er nog iets of kan het dorp of de wijk verbeteren?

“Samen Stadskanaal slaat voor mij een brug tussen vraag en aanbod. De site verbindt de inwoner die hulp of een activiteit zoekt met de verschillende aanbieders. Het stimuleert zelfredzaamheid en zelfstandigheid”, zegt Aafke over Samen Stadskanaal.

In haar werk zal Aafke vooral letten of de organisaties waar zij mee te maken heeft goed op de website vertegenwoordigd zijn. “Etaleren zij hun diensten goed en duidelijk voor de inwoners? Staan de activiteiten van het buurthuis er wel op? “Ik heb in mijn werk meer met bewonersorganisaties te maken en ik zal hen zeker wijzen op het bestaan van de site zodat zij dit met hun achterban kunnen delen. Het is belangrijk dat alle aanbieders zich laten zien op de website, alleen zo krijg je een compleet aanbod. Niet alleen voor inwoners, maar het is ook heel handig als hulpverleners in het gesprek met hen kunnen helpen om andere organisaties of activiteiten onder de aandacht te brengen.”

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

  •  
_BT Clear