In de gemeente Stadskanaal

_BT Clear

We staan voor je klaar!

Naast jouwspaarcoach kun je ook bij Welstad terecht voor de VoorzieningenWijzer en voor hulp bij taal of lastige documenten. Hieronder lees je er meer over.

Benut je alle regelingen?

Woon je in de gemeente Stadskanaal en verandert jouw financiële situatie of maakt je je zorgen over jouw financiën? Dan kun je gratis en vrijblijvend gebruik maken van De VoorzieningenWijzer. Je kijkt dan samen met onze sociaal werker of je gebruik kunt maken van gemeentelijke regelingen en of jouw toeslagen op orde zijn en of je nog voor belastingteruggave in aanmerking komt. Ook kijken we met jou naar een passend en voordelig zorgverzekeringspakket en het energiecontract. Het adviesgesprek met onze sociaal werker is gratis en vertrouwelijk. De uitkomst is voor jou en voor niemand anders. Het gemiddelde resultaat is dat iemand gauw 200 tot 800 euro per jaar bespaart.

Wij werken actief samen met de vrijwilligers van Humanitas en de kerken. Je kunt op onze speciale financiële spreekuren komen, maar je kunt ook telefonisch of per mail om een afspraak vragen. Dan kijkt onze sociaal werker of je baat kunt hebben bij een schuldhulpmaatje die samen met jou de papieren op orde brengt en je ondersteunt bij jouw financiële huishouding.

Lastige documenten en lastige digitale vragen

Er zijn meer mensen die moeite hebben met het lezen of begrijpen van brieven en documenten, dan wordt verondersteld. Dat geldt zeker niet alleen voor de nieuwkomers, maar ook voor veel mensen die al lang in Nederland wonen. En naast moeite met die lastige brieven en die ingewikkelde taal, wordt nu ook vaak om digitale aanvragen gevraagd. Een drempel voor veel mensen. Het is vaak een ‘geheim’ waar op creatieve manier mee wordt omgegaan en als je handige kinderen hebt, dan lukt het vaak wel maar, dat is niet voor iedereen het geval. Het niet digitaal handig zijn en het niet kunnen begrijpen van taal, belemmert om gewoon mee te doen in onze samenleving. Daarom vragen wij je om jouw buren, vrienden, ouders en grootouders te attenderen op het aanbod van het Taalhuis en van de Digitale leeromgeving in de Bibliotheek. Dit aanbod is er voor iedereen. Durf de stap te zetten en informeer bij Welstad wat de mogelijkheden zijn.

Waar is Welstad te vinden?

Onze sociaal werkers kun je vinden op scholen, bij huisartsen, bij verenigingen en op heel veel plekken in wijken en dorpen. De gemeente is verdeeld in verschillende gebieden waarin sociaal werkers van Welstad aan het werk zijn.

Wijkteams Welstad
De medewerkers van Welstad zijn actief en zichtbaar in Stadskanaal, Mussel, Musselkanaal, Onstwedde en Alteveer. Benieuwd bij welk team jij terecht kan met suggesties, signalen, ideeën of vraagstukken? Kijk dan op de overzichtskaart hieronder. Ga naar onze website voor de contactgegevens van alle wijkteams.

De bewoners van De Hagen, De Borgen en Vogelwijk kunnen natuurlijk ook terecht bij Welstad ook al worden deze wijken en buurten niet specifiek genoemd.

Onze locaties en onze spreekuren:

 • Kantoor Welstad
  (Stadskanaal, Gandhiplein 5)
  Maandag- en vrijdagmorgen
  09:00 – 11:00 uur
 • De Kwinne (Stadskanaal, Luxemburglaan 103)Woensdagmorgen 09:00 – 11:00 uur
 • Woensdagmorgen inloop Humanitas &
  GKB 09.00 – 12.00 uur
 • De Bolster (Onstwedde, Boslaan 46)
  Dinsdagmorgen 10:00 – 12:00 uur
 • MFA Lint (Musselkanaal, W. Diemerstraat 7) Donderdagmorgen 10:00 – 11:00 uur
 • De Stobbe (Cereswijk, Ceresstraat 44) Donderdagmiddag 13:00 – 15:00 uur
 • De Sevenhof (Stadskanaal, Burgmeester van Sevenhovenstraat 47)
  Donderdagmiddag 14:00 – 15:30 uur

Lotgenoten

Het uitwisselen van ervaringen en het delen van emoties met lotgenoten blijkt voor veel mensen heilzaam te werken. Veel mensen hebben behoefte aan ondersteuning, die ze niet of niet voldoende in hun eigen omgeving vinden. De onderlinge herkenning helpt bij het verwerken. Deelnemers ondervinden veel steun van elkaar en stimuleren elkaar.

Parkinson Café

De Spont, Gandhiplein 3 Stadskanaal
Donderdag (oneven weken) van 14.30 tot
16.30 uur (inloop 14.00 uur)
Info:
Ilse Hilde de Jager 06-36537602
Emma Ketelaar 06-82044987
Liesbeth Pomper 0599-654560

Alzheimercafé

Woon- en Zorgcentrum Maarsheerd,
Maarsdreef 1 Stadskanaal
2e Dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
(1x per maand)
Info: Ilse Hilde de Jager 06-36537602
Dinie Veenstra 06-29199762

Autisme

MFA Lint, Willem Diemerstraat 7 Musselkanaal
2e Woensdag van 19.30 tot 21.30 uur
(inloop 19.00 uur)
Info:
Jonathan van der Steege 06-31670092
Bonita Venema 06-31670012

Dementie En ik dan?

Kantoor Welstad, Gandhiplein 5
Stadskanaal
2e Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
(1x per maand)
Info: Welstad 0599-635999

Niet Aangeboren Hersenletsel 60+

De Spont, Gandhiplein 3 Stadskanaal
3e Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
(1x per maand)
Info:
Ilse Hilde de Jager 06-36537602
Jerremy Groenendal 06-53972632

Rouw & Verlies

De Stobbe (MFA de Schakel), Ceresstraat
44 Musselkanaal
2e Donderdag van 13.30 tot 15.30 uur
(1x per maand)
Info: Gea Timmer 06-15867319

Voorzorggroep GGZ

Kantoor Welstad, Gandhiplein 5
Stadskanaal
Dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur en
19.00 uur tot 20.00 uur (wekelijks)
Info: Gea Timmer 06-15867319

Samen Stadskanaal, initiatief van de gemeente

Op Samen Stadskanaal vind je informatie over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Stadskanaal. Ook vind je hier de weg naar organisaties, activiteiten en hulp in je eigen buurt.
www.samenstadskanaal.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

 •  
_BT Clear