In de gemeente Stadskanaal

_BT Clear

Inwoners bedankt!

Via de gemeente kwam bij Welstad de vraag binnen om de gevluchte Oekraïners te ondersteunen op het gebied van Ontmoeten en Vrijwilligers. Er hebben zich veel mensen als vrijwilliger aangemeld bij de gemeente, de kerken, verenigingen en Welstad. Veel initiatieven zijn gestart om ondersteuning te bieden, en ook om benodigde spullen in te zamelen. 

We merkten dat de afgelopen maanden vooral behoefte was aan rust en het regelen van de basisbehoeften. De gemeente, vluchtelingenwerk en Welstad hebben met veel vrijwilligers, kerken en andere partijen hierin kunnen voorzien. Inmiddels ontstaat er steeds meer vraag naar mee kunnen doen, werk en ontmoeting. Een groep Oekraïners sluit aan bij taallessen en velen zoeken werk. Prachtig is de bijdrage die mensen uit het AZC hebben geleverd door samen met sponsoren een middag in het teken van ‘Vluchtelingen voor Vluchtelingen’ te organiseren.

Want zij weten als geen ander wat het betekent om vluchteling te zijn.

Welstad onderhoudt contact met de woonbegeleiders van beide opvanglocaties en helpt waar gewenst. Mocht je je aan willen melden als vrijwilliger, of maatje, voor de Oekraïners of andere doelgroepen, dan nodigen wij je graag uit om informatie in te winnen bij Welstad.


Als je hulp zoekt bij het vinden van de juiste hulp Maak kennis met Henk en lees zijn verhaal

Henk is 50 jaar en woont in Onstwedde.

Hij heeft te maken met een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek. Hiervoor krijgt hij persoonlijke begeleiding. Hij vertelt dat hij niet tevreden is met zijn begeleiding en zijn huidige werkplek. Henk werkt graag buiten, maar sinds kort werkt hij noodgedwongen, vanwege rugproblemen, binnen.

Op zijn werk ligt de druk hoog voor hem. En er zijn veel mensen en geluiden. Daarom meldt hij zich de laatste tijd vaak ziek voor zijn werk. Henk is uitbehandeld bij Lentis, terwijl hij daar graag in behandeling wilde blijven. Hij heeft het idee dat zijn persoonlijke begeleider hem hierin niet begrijpt. Om deze reden is hij in contact gekomen met de sociaal werker (onafhankelijke cliëntondersteuner) van Welstad.

Samen in gesprek

De sociaal werker bemiddelt in het gesprek tussen Henk en de persoonlijk begeleider. Beide kanten worden belicht en benoemd. De communicatie blijkt niet helemaal goed te gaan, afspraken worden soms vergeten, of niet begrepen. Er is samen gekeken naar een andere werkplek en ook is een gesprek met de huisarts geregeld voor een passende behandeling.

Het netwerk van Henk is op de hoogte gebracht en er worden afspraken gemaakt over wie wat doet.

Resultaat

Henk kan terecht bij een andere werkplek die minder stress oplevert. De relatie met de persoonlijk begeleider is verbeterd, het netwerk is goed betrokken en de taakverdelingen en rollen zijn helder. Henk zit weer goed in zijn vel.

Wat is Onafhankelijke Cliëntondersteuning?

Als je hulp, zorg of ondersteuning zoekt kan iemand uit je eigen omgeving meedenken. Soms is het juist fijn als iemand buiten de eigen kring meedenkt. De sociaal werker met veel kennis over de routes naar zorg en over de voorwaarden kan als Onafhankelijke Cliëntondersteuner met jou meedenken, en je adviseren. Zij kunnen natuurlijk ook helpen of ondersteunen bij vragen over onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen.

Welstad als bruggenbouwer binnen het onderwijs

Het onderwijs signaleert veel vraagstukken omtrent de gevolgen van echtscheidingsproblematieken bij kinderen. Om problematische echtscheidingen vroeg te kunnen signaleren en in te spelen op de actuele vraagstukken is Welstad momenteel laagdrempelig betrokken binnen veel onderwijslocaties op zowel het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Welstad wordt hier ingezet als adviseur over hoe deze problematieken aan te pakken. Zo kunnen de maatschappelijk werkers van Welstad iets betekenen in de ondersteuning aan ouders, kinderen en het systeem (de omgeving), maar ook kunnen zij adviseren over de route van eventueel in te zetten hulpverlening buiten het voorliggend veld. Om goed te kunnen aansluiten bij gezinnen is het van groot belang dat Welstad de samenwerking versterkt tussen de verschillende hulpverleningsinstanties. Welstad pakt hier de rol als van bruggenbouwer. Heeft jouw kind last van de scheiding? Neem dan contact op met de intern begeleider van jouw kind om in contact te komen met de schoolmaatschappelijk werker.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

  •  
_BT Clear