In de gemeente Stadskanaal

_BT Clear

Voor jong en oud in Stadskanaal

Voor je ligt de informatiekrant Zorg en Welzijn in de gemeente Stadskanaal. Deze krant is mede tot stand gekomen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio. In deze krant lees je informatie over de organisaties en wat zij te bieden hebben voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal.

Wethouder Jur Mellies; “Ik vind het belangrijk dat onze inwoners in de gemeente Stadskanaal goed en fijn kunnen leven. Dat ze de mogelijkheden krijgen om mee te doen in de samenleving. De ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer en is een steuntje in de rug nodig. Uitgangspunt is voor mij dat mensen zelf de regie moeten houden. Daar werken een heleboel mensen iedere dag keihard aan. Als gemeente zijn we maar een klein radertje en zijn we afhankelijk van allerlei partners in onze gemeente zoals Welstad die een groot deel van ons sociale beleid handen en voeten geeft in de praktijk.”

Veel inwoners van Stadskanaal komen op enig moment wel in contact met iemand van het Sociaal Werk van Welstad. Het is alleen de vraag of je dat direct doorhebt, want het aanbod is heel uiteenlopend. Eigenlijk kun je Welstad zien als de ‘specialist’ van het gewone leven. En het ‘gewone’ leven biedt vreugde en plezier, maar ook rouw en lastige perioden. Veel mensen vinden het fijn dat er dan iemand is met wie je daarover in gesprek kunt.

Nel Kruit, directeur Welstad: “We leven in een lastige tijd met veel vraagstukken. Het leven is duur, de prijzen stijgen en de energienota is voor velen onbetaalbaar. Dat kan Welstad niet oplossen. Je kunt wel bij ons terecht met vragen over jouw financiën, over papieren en regelingen. Wij helpen je dan bij het krijgen van overzicht, of we bemiddelen je naar een schuldhulpmaatje of wat er maar nodig is. Niet alle vragen kunnen wij zelf oppakken maar we helpen je altijd om bij de juiste persoon of instantie terecht te komen. Ook met jouw vragen over opvoeden, over relaties en echtscheiding, over deelname aan activiteiten en over wat je kunt doen om langer zelfstandig te blijven wonen, kun je bij ons terecht. Natuurlijk komen we in ons leven ook ziekte en rouw tegen.

Wethouder Jur Mellies

Ook dan zijn de sociaal werkers er om met je mee te denken over wat dat voor jou betekent en wat we kunnen doen om de omstandigheden te verbeteren. Het verdriet kunnen we niet oplossen, wel meedenken met waar je op dat moment het meest bij geholpen bent.

Van het bieden van een luisterend oor, meedenken over mantel­zorg­onder­steuning of je introduceren bij een van de vele lotgenotengroepen in Stadskanaal. Van de deelnemers horen wij terug dat men vaak heel erg blij is dat ze de stap hebben weten te zetten, ondanks soms de twijfel vooraf.”

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Welstad

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Oktober 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

  •  
_BT Clear