Mantelkring® zorgt voor mensen die voor een naaste zorgen

_BT Clear

Veel mantelzorgers komen vaak onvoldoende toe aan wat tijd voor zichzelf. Overbelasting ligt op de loer, vooral wanneer je het ook nog druk hebt met andere zaken naast de zorg die je aan een naaste geeft. Waar kun je zelf terecht om je verhaal te delen met anderen? Wanneer heb je tijd om even te ontspannen, als je steeds klaar moet staan voor een ander?

“In nauwe samenwerking met Welzijn Lelystad geven wij mantelzorgers de gelegenheid om echt iets voor zichzelf te doen’’, zegt initiatiefneemster Liane Wolfert van Bureau LWPC. “Juist voor hen is het zo belangrijk en tegelijkertijd vaak lastig om sociale contacten te onderhouden’’. Men kan deelnemen aan een wekelijkse wandeling. Daarnaast wordt er tijdens speciale thema-avonden dieper ingegaan op zaken waar de mantelzorgers tegenaan lopen.

Aan mantelzorgers die intensieve zorg verlenen en daardoor sterk aan huis gebonden zijn wordt door middel van tijdelijke zorgvervanging een oplossing geboden om aan Mantelkring deel te nemen.

Ben je mantelzorger en heb je belangstelling? Neem dan contact op met Liane Wolfert (06-48173998) of stuur een e-mail naar [email protected].

Kom je graag in contact met anderen maar ben je geen mantelzorger? OpenJeHart is ook in Lelystad gestart!

Kijk voor informatie op www.openjehart.nu.

“Mantelkring zorgt ervoor dat ik letterlijk en figuurlijk in beweging kom en er even uit ben. Hier ontmoet ik mensen die echt snappen wat ik meemaak met een partner met dementie. Het is heel fijn om onder begeleiding van een coach praktische en emotionele ervaringen uit te wisselen. Niks moet, alles mag en dat voelt veilig. Elke keer ga ik weer lichter naar huis!”
Maria, 67 jaar

_BT Clear

Praktijkvoorbeelden Welzijn op Recept

“In onze praktijk zien we veel mensen die te maken hebben met eenzaamheid en armoede. Ik schrijf hen in de meeste gevallen geen pil voor, maar een gesprek”, zegt huisarts Mevr. Letsch. Ze brengt mensen in contact met het welzijnswerk en als dat nodig is bespreekt ze hun situatie met het sociaal wijkteam en of de wijkverpleegkundige. Mevr. Letsch werkt samen met Karel Habryca in gezondheidscentrum de Waterwijk. De huisartsen werken onder een dak met het buurthuis. “Dit werkt heel goed en laagdrempelig.”

Zo is er in het buurthuis een vitale groep ouderen die op vrijwillige basis leeftijdsgenoten met sociale of medische problemen helpt. Dit doen ze op verschillende manieren, van het invullen van papieren tot het doen van een boodschapje of het maken van een wandeling.

In het welzijnswerk kunnen mensen onder andere biljarten en er is een groep dames die onder begeleiding van een fysiotherapeut wekelijks een wandeling maakt.

“Het fijne is dat je ziet dat mensen elkaar ook na de activiteiten opzoeken. Voor de een is dit een manier om even iets anders aan hun hoofd te hebben dan ze zorg voor hun partner of familielid. Voor de ander is het prettig om sociale contacten op te doen. Met kleine stapjes raken ze uit hun isolement”, vertelt ze.

“Doordat de lijntjes met het welzijnswerk en het sociaal wijkteam kort zijn, vermindert het aantal lichamelijke klachten van onze patiënten. Veel klachten ontstaan immers doordat mensen niet goed in hun vel zitten of hun verhaal bij niemand
kwijt kunnen.’

Mevr. Letsch is voorzitter van het Huisartsenoverleg en is een voorstander van nauwere samenwerking met maatschappelijke organisaties in de buurt. Ze heeft zich dan ook gecommitteerd aan het mantelzorgconvenant. Met dit convenant is meer contact en afstemming tussen de formele en informele zorg.

Er wordt aan gewerkt om deze werkwijze ook in de andere wijken van Lelystad in te voeren.

_BT Clear