Vraagelkaar

_BT Clear

Vriendinnen dankzij Vraagelkaar

De 66-jarige Iepie kwam per toeval bij Vraagelkaar terecht, toen ze bij het Vraagelkaarcafé was. Daar besloot ze een vraag te plaatsen; wie wil met mij fietsen? Jacomien (66) reageerde direct en inmiddels zijn de dames echte vriendinnen: "We zouden gaan fietsen, maar daar hebben we niet eens altijd meer tijd voor:

we doen alleen maar leuke dingen! Koffiedrinken, bellen, ergens eten, naar een lezing, naar een museum... Het is echt een aanwinst".

Nadat mevrouw Schwarz (zie foto boven) over het Vraagelkaarcafé had gelezen in de krant, besloot ze zich aan te melden en eens een kijkje te nemen.

Wat is er nog meer te vinden in de www op gebied van helpen

  • Helpende handen van de gereformeerde gemeenten
  • Ido Lelystad
  • Oudercursus puber & alcohol van Tactus
  • AA werkgroep samen sterk Lelystad
  • Triade gezinshuizen

Tijdens de Inspiratieworkshop deelde ze haar vraag en aanbod: ze houdt van theaterbezoeken en de computer uitproberen. Jolanda Schat wilde graag computeruitleg geven en besloot haar in Lelystad te bezoeken. Ook gaat mevrouw Schwarz waarschijnlijk binnenkort met iemand naar het theater.

Heb jij ook iets te vragen of bieden? Neem dan een kijkje op vraagelkaar.nl! Vraagelkaar, gewoon doen voor een sprankje geluk!

Samenwerking Welzijn Lelystad en Vraag Elkaar

Wij willen er voor zorgen dat het weer leuk wordt om iets voor elkaar te betekenen. Daarom werken Vraag elkaar & Welzijn Lelystad samen. Ook op www.welzijndewijk.nl wordt het nieuwste vraag en aanbod dagelijks ingeladen.
We werken eraan om in 2017 de koppelingen ook via de WieWatWaar te ontsluiten.

_BT Clear

Buurtactiviteiten voor iedereen Samenwerken in het sociaal domein

Het opbouwwerk van Welzijn Lelystad heeft met de sociale wijkteams en verschillende zorgorganisaties binnen de wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de handen ineengeslagen. Het doel is om bestaande sociale voorzieningen beter bereikbaar te maken voor alle inwoners van Lelystad én om nieuwe sociale initiatieven te initiëren en stimuleren.

De samenwerkende organisaties delen kennis en bieden gezamenlijk (bestaande) activiteiten aan, voor alle inwoners van Lelystad. Met elkaar en met de inwoners van Lelystad worden nieuwe initiatieven mogelijk gemaakt. Speciale aandacht is er voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, dementie of niet aangeboren hersenletsel. We werken samen met mantelzorgers en het sociaal netwerk van mensen. Samen gaan we uit van een positieve benadering en kijken we wat mensen wél kunnen, in plaats van uit te gaan van hun beperking(en).

Meedoen aan activiteiten in de buurt moet voor iedereen gemakkelijk en veilig zijn. Zo kunt u meedoen aan leerzame cursussen, gezellig samen eten en sportieve en creatieve activiteiten ondernemen in de wijk.


Zorg in Beeld - Frank Muller

Mede dankzij betrokkenheid van de buurt, is onder andere het Theecafé ontstaan in MFA De Waterbever. In het Theecafé kan iedereen binnenlopen voor ondersteuning bij sociale en praktische vragen. Een soortgelijk initiatief is de Buurtkamer voor mensen die actief op zoek zijn naar een zinvolle daginvulling. Hier draait het allemaal om het verder ontwikkelen van vaardigheden die zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij vergemakkelijken. De Buurtkamer is gestart in Plein 201 (Hanzeborg) en in Atolplaza. Door de samenwerking tussen deze organisaties ontstaan er nieuwe en betere mogelijkheden om deel te nemen aan het sociale leven in Lelystad. Door krachten te bundelen en wijkbewoners te betrekken kunnen we samen meer. De betrokken organisaties zijn diverse zorgorganisaties ,het sociaal wijkteam en Welzijn Lelystad.

Voor meer informatie over sociale activiteiten, kunt u onder andere terecht bij het wijkpunt bij u in de buurt.

_BT Clear