Patientsupport

_BT Clear

Bezoek aan arts of ziekenhuis is vaak emotioneel en vol met nieuwe informatie. Er gaat dan soms veel langs je heen. Onlangs raadde minister Schippers van Volksgezondheid daarom aan om het gesprek met de arts op te nemen en het thuis opnieuw te beluisteren. Maar het kan ook socialer: Welzijn Lelystad biedt inwoners van Lelystad begeleiding bij bezoek aan arts of ziekenhuis.

Twee horen meer dan één. Dat geldt zeker voor gesprekken waarbij het over je gezondheid gaat. Voor inwoners van Lelystad die voor deze bezoeken geen begeleider kunnen vinden binnen hun familie- of vriendenkring, biedt Welzijn Lelystad daarom al geruime tijd Patiënt Support aan. Welzijn Lelystad zorgt voor een kundige vrijwilliger die met de patiënt meegaat en helpt om zo’n gesprek samen met de arts te voeren.

Wat mag een patiënt verwachten van de vrijwillige begeleider?

Zij of hij komt meestal bij je aan huis om het bezoek voor te bereiden en reist daarna, als dat mogelijk is, mee naar tandarts, arts, ziekenhuis of andere gezondheidszorginstelling. Als meerijden van de begeleider niet lukt, ontmoet je haar of hem bijv. in de hal van het ziekenhuis. Indien gewenst gaat je begeleider ook mee de spreekkamer in. Zo verzamel je samen alle informatie over jouw gezondheid en behandelingen. Na het bezoek bespreek je samen wat er tijdens dat bezoek is gebeurd, gezegd en afgesproken. Die informatie gaat ook naar verzorging en familie.

Patiënten begeleiding is aan te vragen via [email protected] of bel met (0320) – 707159

“Ook proberen we samen van zo’n bezoek een uitje te maken. De band die je met elkaar opbouwt schenkt niet alleen de patiënt voldoening, maar ook de vrijwilliger. Patiënt Support vind ik socialer dan het opnameapparaat van de minister!”
Aldus vrijwilliger Ad (zie foto).

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Eindredactie Stichting Welzijn Lelystad.

Oplage: 34.250 exemplaren

Teksten en redactie: &Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving: Skitter

November 2016

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Afbeeldingen:
Studio Wierd, Pim van der Maden, Stefanie van der Holst en eigen foto’s,

_BT Clear