Wijkpunt en spreekuren in de wijk

‘t Wijkpunt is de plek waar jij als bewoner terecht kunt met vragen en opmerkingen over leefbaarheid, veiligheid, leefsituatie en ondersteuning. Het wijkpunt informeert, adviseert, verwijst door of brengt je in contact met het sociaal wijkteam van jouw wijk.

_BT Clear

“Van een aantal bewoners uit de wijk kreeg ik signalen dat zij zich eenzaam voelden en het prettig zouden vinden om in contact te komen met anderen. Ze vonden het leuk om samen te koken. Samen hebben we de kookclub opgezet. In een beschermde omgeving met bewoners die met elkaar samen koken en hierdoor stap voor stap contacten aangaan.”

De wijkpunten zijn op werkdagen te
bereiken van 09.00 tot 12.00 uur

Wijkpunt Noord Oost
MFA Atolplaza Schor 1
tel. 0320 - 745720
[email protected]
Wijkspreekuur wijkpunt Noord Oost:
donderdag van 10.00–11.00 uur
Wijkspreekuur nevenvestiging Zuiderzeewijk,
Waddenlaan 1: donderdag van 13.00–14.00 uur

Wijkpunt Noord West
MFA de Hanzeborg Koningsbergenstraat 201
tel. 0320 - 745780
[email protected]
Wijkspreekuur wijkpunt Noord West:
dinsdag van 13.00-14.00 uur
Wijkspreekuur nevenvestiging Kustwijk,
Jol 24-53: woensdag van 13.00 - 14.00 uur

Wijkpunt Zuid West
MFA light de Windhoek Ringdijk 187a
tel. 0320 – 745760
[email protected]
Wijkspreekuur wijkpunt Zuid West:
maandag van 10.00–11.00 uur
Wijkspreekuur Centrum,
Duurzaamheidswinkel Stadhuisplein 51:
dinsdag van 11.00 - 12.00 uur

Wijkpunt Zuid Oost
MFA light de Waterbever
Voorstraat 309-313
tel. 0320 – 745740
[email protected]
Wijkspreekuur wijkpunt Zuid Oost:
dinsdag van 13.30–14.30 uur
Wijkspreekuur Boswijk,
Gezondheidscentrum ’t Woud, Griend 25-23
maandag en woensdag van 14:00-16:00

Wijkspreekuur

Elk­e week houden de verschillende partners van Welzijn Lelystad spreekuur voor bewoners. Dan kun je bij ons terecht voor je ideeën of vragen over wonen, zorg, welzijn en veiligheid. Aanwezig zijn de wijkagent, Centrada, gemeente, milieuagent, participatiecoach, iemand van het Sociaal Wijkteam en opbouwwerk. Zij beantwoorden graag je vragen.

Welke spreekuren zijn er nog meer te vinden in de WieWatWaar

Spreekuur Wijkraad
Boswijk in de avonduren

Spreekuren Icare
consultatiebureaus

Spreekuren
Verloskundigenpraktijk de Kreek

Spreekuren
vluchtelingenwerk

Financieel spreekuur:

  • Wil je kwijtschelding aanvragen?
  • Heb je een brief gekregen van een instantie maar begrijp je de inhoud niet?
  • Word je maar moeilijk wegwijs op internet?
  • Heb je hulp nodig bij het invullen van een formulier?
  • Wil je weten of je recht hebt op een toeslag?
  • Heb je financiële problemen?

Heb je één van deze vragen? Of andere vragen over geldzaken? Dan kun je binnenlopen op het financieel spreekuur in jouw wijk. Vrijwilligers en professionals helpen je graag. Je hoeft geen afspraak te maken en het is gratis.

De financiële spreekuren zijn in:

Wijkpunt Zuid Oost,
MFA de Waterbever,
Voorstraat 309-313
op woensdagen van 10.00 – 12.00 uur.

Het spreekuur van Wijkpunt Zuid West vindt plaats in de FlevoMeer Bibliotheek,
Promesse 4
op donderdagen van 13.00 – 15.00 uur.

Wijkpunt Noord Oost,
MFA Atolplaza,
Schor 1
op donderdagen van 09.30 – 11.30 uur.

Wijkpunt Noord West,
MFA de Hanzeborg,
Koningsbergenstraat 201
op dinsdagen van 13.00 – 15.00 uur.

Het financieel spreekuur is een samenwerking van: Humanitas, Welzijn Lelystad, Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

Wat vindt u nog meer in de WieWatWaar op gebied van financiën en geldzaken?

Cursus uitkomen met je geld van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
Thema bijeenkomst financiële opvoeding
van GGD Flevoland
Stichting schuldhulp Flevoland
Huis voor taal; grip op je financiën

_BT Clear