Waarvoor kan je nog meer terecht bij Welzijn Lelystad? Een greep uit het aanbod..

_BT Clear

Vervoerservice “De Opstap” richt zich op bewoners van Lelystad vanaf 55 jaar met mobiliteitsproblemen zodat u actief kunt blijven in deelname aan sociale activiteiten. Wij rijden van maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.00 uur binnen Lelystad. Een enkele reis is € 1,50 en een retour € 3,00. Te betalen met een strippenkaart.

De strippenkaart wordt verkocht per 10 strippen en kost € 15,00. Deze zijn verkrijgbaar op de volgende locaties:
MFA Atolplaza, Schor 1
MFA Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1
MFA de Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201
MFA light de Windhoek, Ringdijk 187a
MFA light de Waterbever, Voorstraat 309-313
Welzijn Lelystad, Schans 1909

Wilt u vervoer met De Opstap reserveren?
Dan kan dat minimaal één dag van tevoren. Reserveren kan op alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur door te bellen naar Welzijn Lelystad 0320-707159.

Het kan zijn dat de door u gewenste datum en tijdstip niet mogelijk is. Voor de reservering moet u het volgende vermelden:

  • Naam, tijd en adres waar u opgehaald en/of naartoe gebracht dient te worden.
  • Eventueel retour met verwacht tijdstip en retouradres.

Vrijwilligersvacaturebank
De vrijwilligersvacaturebank bemiddelt tussen vraag naar en aanbod van het vrijwilligerswerk in Lelystad en biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen die hierbij betrokken is. Onze vacaturebank bestaat uit getoetste vacatures, bij goedgekeurde organisaties. TIP: Via de Wie Wat Waar kan je zoeken op onderwerp naar keuze en selecteren op aanbod vrijwilligersvacatures.

Vrijwilligersacademie en Sportsteunpunt
De Vrijwilligersacademie en Sportsteunpunt zijn het kenniscentrum van de Vrijwilligerscentrale. Doel is de kenniskracht van (sport)vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen te versterken. Wij verzorgen deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht door middel van voorlichting, informatie, advies en organiseren cursussen, trainingen en netwerkbijeenkomsten. De cursussen van de Vrijwilligersacademie en Sportsteunpunt zijn gratis voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen.

Ook de cursussen en trainingen van de vrijwilligersacademie zijn te vinden op de WieWatWaar

Mantelzorgondersteuning en zorgvrijwilligers
Welzijn Lelystad faciliteert de bijdragen van mantelzorgers én vrijwilligers in de zorg. Ons doel is dat de mantelzorger de zorg zo lang mogelijk vol kan houden. Ons doel is bovendien dat de hulpvrager door ondersteuning van een opgeleide zorgvrijwilliger niet alleen afhankelijk is van de formele zorg. We werken daarin samen met allerlei zorginstellingen, waarin een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Zorgen voor een ander hoef je immers niet alleen te doen.

Informatie over respijtzorg, cursus mantelzorg en werk in balans, patientsupport, maatjescontacten, lotgenotencontact en meer vind je allemaal in de WieWatWaar.

Lokale Beursvloer – ook vrijwilligerswerk
Jaarlijks wordt in Lelystad de lokale Beursvloer georganiseerd. Tijdens de Beursvloer wordt kennis, kunde, menskracht en middelen gedeeld en kijken partijen wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Ook Welzijn Lelystad is present om matches te sluiten tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook dit is een onderdeel van de vrijwilligersacademie.

Meer weten over maatschappelijk ondernemen? Ook deze informatie in de WieWatWaar.

Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad
Wanneer vluchtelingen verhuizen naar Lelystad om hier hun leven te gaan opbouwen, krijgen zij hulp van Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad.
Deze hulp begint al bij het bezichtigen van de woning van Centrada en het inschrijven in de gemeente Lelystad.

Een nieuw leven opbouwen in een onbekende stad zonder dat je de taal spreekt is geen makkelijke taak. Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad is er voor vluchtelingen vanaf de allereerste stap in Lelystad. Zij heeft naast vrijwilligers ook beroepskrachten en stagiaires in dienst die begeleiding bieden op maatschappelijk en juridisch gebied en ondersteuning bij het participeren in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie over afdeling Vluchtelingwerk en het aanbod vind je in de WieWatWaar

_BT Clear