INFORMATIEKRANT Berg en dal

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door bedrijven en organisaties uit Berg en Dal e.o.

In het kader van 75 jaar vrijheid hebben we met bezoekers van inloop en dagbehandeling een bezoek gebracht aan de expositie in het gemeentehuis van Berg en Dal

Zorg en Welzijn voor kwetsbare medeburgers

In de gemeente Berg en Dal is een nieuwe samenwerking van start gegaan, waarin Zorg en Welzijn voor kwetsbare medeburgers centraal staat. De nieuwe samenwerking is het gevolg van veranderingen in het beleid van het rijk en de gemeente. Was er vroeger in het kader van de zorg een dagbesteding voor mensen met een indicatie, en in het kader van welzijn een georganiseerde Inloop en Ontmoeting voor mensen zonder indicatie, nu gaan beiden samen in Inloop-plus. Zo werken zorginstelling en welzijnsorganisatie samen om een meer op elkaar aansluitende vorm van hulp te bieden.

_BT Clear

't Groene Hart

Voor de inwoners en met name ouderen is het belangrijk dat zij op een locatie dicht bij huis terecht kunnen voor deze nieuwe ondersteuningsvorm voor inloop en ontmoeting. Voorwaarde is natuurlijk dat er voldoende expertise aanwezig is voor de minder vitale ouderen en inwoners. De ontwikkeling van dergelijke locaties is in volle gang. Een van de eerste plaatsen waar dit is gerealiseerd is bij ’t Groeske in Groesbeek. De inloop-plus heeft hier de naam ‘t Groene Hart gekregen.

Samenwerking

Om ‘t Groene Hart mogelijk te maken zijn vijf organisaties de samenwerking aangegaan: Stichting Vitaal Mariëndaal, de gemeente Berg en Dal, Forte Welzijn, ZZG zorggroep en de uitbater van ’t Groeske, Hofmans. Alle betrokkenen vinden dat kwetsbare inwoners ondanks hun kwetsbaarheden gewoon deel (moeten, kunnen en mogen) uitmaken van de lokale samenleving. De ontmoeting tussen mensen die wij als kwetsbaar beschouwen en andere inwoners is essentieel. Zo blijven we ervaren dat we allemaal bij de gemeenschap horen.

Voor iedereen!

In de dagelijkse praktijk zijn het de ZZG zorggroep, Forte Welzijn en Gasterij ‘t Groeske die voor de praktische realisatie zorg dragen. Zij geven invulling aan een dagelijks aanbod voor iedereen. Want iedereen is welkom in ‘t Groene Hart. De locatie is iedere weekdag van 10.00 tot 16.00 geopend. Ook mensen met een zwaardere indicatie vanuit WLZ (Wet langdurige zorg) kunnen deelnemen aan diverse activiteiten in verschillende ruimtes in het pand. Bezoekers voor de inloop en ontmoeting vinden, vaak samen met vrijwilligers, meer zelf hun weg. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om mee te doen in de tuin waar ook met vrijwilligers van de stichting Vitaal Mariëndaal aanwezig zijn.

Persoonlijk arrangement

De activiteiten voor mensen met een WLZ-indicatie zijn op maat en passend bij hun persoonlijke behoefte: er wordt dan een persoonlijk arrangement samengesteld. De complexiteit van de welzijns- en zorgvraag bepaalt de mate van aanwezigheid van professionals en vrijwilligers en de mate van sturing in het aanbieden van de activiteit. Mensen met een behoefte aan een meer specialistische dagbesteding vragen meer sturing en mensen voor dagbehandeling hebben meer begeleiding nodig. Bij de dagstart staat vast wie er die dag komen, wat er voor hen op het programma staat en wat de bijzonderheden zijn. Van alle activiteiten is er een prikkelarme variant op een rustige plek in het gebouw. Door de variatie in aanbod kan het dus zijn dat mensen deels prikkelarm aan de slag gaan, maar soms ook mee kunnen doen met het reguliere programma.

Inloop-plus

Deze gecombineerde aanpak zorgt ervoor dat mensen met een indicatie kunnen meedoen bij de niet-geïndiceerde zorg van de inloop en de mensen zonder indicatie kunnen meedoen in de dagbehandeling van de ZZG zorggroep. Dit laatste, de inloop-plus, is dus mogelijk zonder indicatie, met de zorg die gelijk staat aan de dagbehandeling. Deze oplossing is altijd tijdelijk maar geeft de professionals de tijd om te kijken welke zorg het beste past bij de betreffende persoon.

Maaltijden

Er wordt samen gegeten in de Gasterij, waarbij altijd een professional aanwezig is. Op sommige dagen wordt er samen met bezoekers gekookt. Dat is voor hen ook een mooie indicatie om te zien hoe ver de zelfredzaamheid nog reikt. ’t Groene Hart is een prachtig voorbeeld hoe geïndiceerde en niet-geïndiceerde zorg dagelijks samenkomt.

Mensen van verschillende organisaties werken aan een gezamenlijk belang. Het opzetten van een bruisend Groen Hart waarin allerlei mensen elkaar ontmoeten. De bezoeker staat elke dag centraal. En de zorg wordt iedere dag op maat om de mensen heen georganiseerd. Nadrukkelijk wordt voor de toekomst nog meer de verbinding gezocht met de inwoners van Groesbeek, mensen die hierbij mee willen doen en helpen zijn van harte welkom om zich te melden bij Forte Welzijn en/of ZZG groep.

Onze bezoekers van inloop en dagbehandeling maken jam met kinderen van BSO Domino

_BT Clear