INFORMATIEKRANT Berg en dal

Sociaal Team Berg en Dal

Wie werken daar?

In het sociaal team hebben alle medewerkers hun eigen specialisme. Zo is er altijd iemand die u kan helpen. Maar wie zijn deze medewerkers? Wat vinden ze belangrijk in hun werk? Drie medewerkers stellen zich voor.

_BT Clear

Ieke

Ik ben Ieke Klarenbeek. Sinds het voorjaar van 2017 werk ik als jeugdconsulent in het sociaal team. In mijn werk kijk ik altijd naar de krachten van mensen. Waar zijn ze goed in? Welke talenten hebben ze? Vaak zijn mensen verrast door deze aanpak. Maar ik probeer op deze manier samen met gezinsleden te kijken hoe hun krachten praktisch ingezet kunnen worden. Soms lukt dit, soms ook niet. Mijn ervaring is dat er vaak meer mogelijk is dan een gezin vooraf kan bedenken.

Hiervoor werkte ik in de kinderopvang en later bij het jeugdteam van de gemeente Rhenen. Hier heb ik me vooral beziggehouden met kinderen van 0 tot 4 jaar en met zorgvragen rondom zwangerschap. In het Sociaal Team Berg en Dal is dit ook mijn specialisme. Het sociaal team heeft 4 jeugdconsulenten.

In mijn dagelijkse werk betekent dit dat ik veel ouders van jonge kinderen zie. Samen met deze ouders bekijk ik wat hun vraag is en waar ze hulp bij nodig hebben. Ook heb ik veel contact met onder andere kinderdagverblijven en het consultatiebureau. Belangrijk is namelijk dat ik contact heb met iedereen die bij de opvoeding van een kind betrokken is. Op die manier vorm ik me een goed beeld van de situatie waarin een kind opgroeit en wat er nodig is voor een gezin.

Coen

Mijn naam is Coen van Os. Ik werk ruim 2 jaar bij het sociaal team. Hiervoor heb ik 20 jaar in de psychiatrie gewerkt, met zowel ouderen als jongeren. Werken in een sociaal team vind ik prachtig. Ieder mens is anders, elke vraag weer een nieuw verhaal waardoor een dag niet te voorspellen is. En precies die verhalen en die afwisseling vind ik heel prettig.

Als u zich meldt met een vraag maak ik of een collega een afspraak met u. Bij voorkeur kom ik dan bij u thuis. Als dat om welke reden dan ook niet gaat, zoeken we naar een andere plek. Samen kijken we dan wat precies de vraag is en hoe die het best opgelost kan worden.

Iedereen heeft weleens zorgen, teleurstellingen, gevoelens van somberheid of gewoon domme pech. Tegenslagen horen bij het leven net als plezier en geluk. Mooi als dat een beetje in evenwicht is, maar dat is het niet altijd.

Veel mensen lossen hun problemen zelf op of met behulp van familie of vrienden. Als dat niet lukt, kun je in Nederland naar de huisarts of naar het sociaal team. Op welk moment je om die hulp vraagt, is voor iedereen anders. Soms lukt het door het voeren van een paar gesprekken het leven weer op te pakken. Soms is het nodig meer hulp in te zetten. We hebben veel contacten met andere organisaties in de regio. Hier kunnen wij in overleg dan naar doorverwijzen.

Janine

Ik ben Janine Dorussen en ik werk sinds 2007 bij de gemeente en sinds 2015 bij het sociaal team. Het samenwerken met collega’s die allemaal verschillende kennis en ervaringen hebben, bevalt me erg goed. Je leert zo veel van elkaar. Hierdoor blijven we als team groeien en kunnen we onze inwoners beter helpen.

In 2002 ben ik gestart met de opleiding tot bijstandsconsulente. In 2007 ging ik als Wmo consulente bij de gemeente Groesbeek aan de slag. De belangrijkste taak van een Wmo consulent is adviseren en het toewijzen van voorzieningen voor mensen met een lichamelijke en/ of psychische beperking. Hierbij moet je denken aan het aanbieden van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een vervoersvoorziening, het aanpassen van de woning. Maar ook zorg voor kinderen met een lichamelijke beperking.

Ik ga altijd op huisbezoek om de situatie goed in kaart te brengen. Ik vind het belangrijk dat onze inwoners ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen daar waar het kan, hun eigen kracht inzetten. De zorg moet natuurlijk voor iedereen toegankelijk blijven.

_BT Clear