INFORMATIEKRANT Berg en dal

_BT Clear

Goede voornemens

Het nieuwe jaar is alweer even op gang, maar het lijkt me nog niet te laat om iedereen heel veel geluk en gezondheid toe te wensen. We beginnen een nieuw jaar vaak met goede voornemens. Bijvoorbeeld het voornemen om gezonder te eten en meer te bewegen. Maar het kunnen ook voornemens zijn die gericht zijn op anderen. Zoals het voornemen om vaker langs te gaan bij je alleenstaande buurman. Wat uw voornemens ook zijn, ik hoop van harte dat het u lukt om er goede gewoontes van te maken.

Ook hoop ik dat we als gemeenschap elkaar meer kunnen helpen en ondersteunen. Want er verandert veel de komende jaren. Onze zorgkosten stijgen enorm. Dit komt onder andere doordat we te maken hebben met vergrijzing; er zijn steeds meer ouderen in vergelijking met jongeren. Daarnaast is er personeelstekort in de zorg. Dat alles betekent dat we meer zelf en voor elkaar moeten doen. Meer naar elkaar moeten omkijken.

Gelukkig hebben onze dorpen een hechte samenleving en een hecht verenigingsleven. Elkaar helpen en een oogje in het zeil houden hoort bij onze cultuur. Denk alleen al aan de vele vrijwilligers en initiatiefnemers die onze dorpen letterlijk en figuurlijk mooier maken. Echte doeners die eigenlijk helemaal geen goede voornemens nodig hebben. Zij brengen het al dagelijks in de praktijk. Zoals de voorbeelden die we verderop in deze krant noemen: de kind activiteiten club, de moestuin, de wilde tuin en de jeu de boulesclub. Allemaal initiatieven van betrokken inwoners die zich vol overgave inzetten.

We ondersteunen elkaar waar nodig en kijken naar elkaar om. Maar soms is dat niet voldoende. Dan kan het nodig zijn dat de gemeente u helpt. In onze gemeente is het Sociaal Team Berg en Dal er dan voor u. In dit team werken professionals op allerlei gebieden zoals jeugd- en ouderenzorg, opvoeding, welzijn en geldproblemen. De medewerkers van het sociaal team bieden een helpende hand en deskundige hulp aan inwoners die er zelf even niet uitkomen. In deze krant stellen 3 medewerkers zich voor. Ze vertellen wat ze belangrijk vinden in hun werk en hoe ze het aanpakken.

Als gemeente willen we graag dat iedereen fijn kan wonen en leven in Berg en Dal. Dat doen we samen. En als we onszelf allemaal voornemen om er een beetje meer voor elkaar te zijn, dan gaat dat zeker lukken.

Irma van de Scheur
Wethouder Zorg en Welzijn

_BT Clear

COLOFON

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 750 15 91
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 313 76 00

Met medewerking van de gemeente Berg en Dal.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Februari 2020

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear