INFORMATIEKRANT Berg en dal

Heeft u moeite met rondkomen?

Rondkomen met een laag inkomen is niet makkelijk. Daarom zijn er voor inwoners met een laag inkomen verschillende regelingen. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet:

_BT Clear

Regelingen en ondersteuning die u kunt aanvragen bij de gemeente

Extra geld voor inwoners met een laag inkomen
Heeft u al drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u met de Individuele inkomenstoeslag een extra geldbedrag krijgen. U moet hiervoor 21 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW leeftijd.

Doe Mee!
Iedereen moet mee kunnen doen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten. Met de Doe Mee! regeling betaalt de gemeente een deel van de kosten voor allerlei activiteiten. Dit geldt ook voor schoolactiviteiten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Geen eigen bijdrage individuele WMO-voorziening
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor een individuele WMO-voorziening als u een laag inkomen heeft.

Bijzondere bijstand
Maakt u door persoonlijke omstandigheden noodzakelijke kosten? Bijvoorbeeld kosten voor een maaltijdvoorziening of rechtsbijstand? En krijgt u die kosten niet op een andere manier vergoed? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

Kosten kinderopvang
Kunt u door sociale of medische redenen tijdelijk niet voor uw kinderen zorgen? Heeft u geen familie of vrienden die u kunnen helpen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Hulp bij schulden
De schuldhulpverlener van de gemeente kan u helpen als u schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt.

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente heeft een zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen: de gemeente zorgverzekering. De gemeente zorgverzekering loopt via VGZ en CZ. Aanmelden kan ieder jaar vóór 1 januari via www.gezondverzekerd.nl.

Studietoeslag voor studenten met een beperking
Studeert u en kunt u door een beperking niet werken? Dan kunt u misschien een individuele studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag voor studenten met een beperking. Vraag de Individuele Studietoeslag voor de start van het studiejaar aan.

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van bovenstaande regelingen? En wat u precies moet doen om ze aan te vragen? Kijk op www.bergendal.nl/regelingenlaaginkomen. Telefonisch zijn wij iedere werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via 14024.

Regelingen en ondersteuning die u ergens anders kunt aanvragen

Aanvulling op uw AOW
Krijgt u AOW maar is uw totale inkomen lager dan het minimuminkomen? Dan kunt u misschien een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling) aanvragen. De AIO vult uw inkomen aan tot het minimuminkomen. U kunt de AIO aanvragen via www.svb.nl/aio.

Kunt u de gemeentelijke- en waterschapsbelasting niet betalen?
Misschien heeft u recht op kwijtschelding. U hoeft dan geen gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting te betalen. Ga naar www.munitax.nl voor de gemeentelijke belastingen en naar www.bsr.nl voor de waterschapsbelasting.

Toeslagen belastingdienst
Als u een laag inkomen heeft, kunt u verschillende toeslagen van de belastingdienst krijgen. Bijvoorbeeld: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag. Meer informatie vindt u op: www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Voedselbank
Heeft u onvoldoende inkomen? Dan kunt u via uw hulpverlener een voedselpakket aanvragen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.voedselbankgroesbeek.nl.

Kledingbank Nijmegen ook voor inwoners van Berg en Dal
U kunt een kledingpakket aanvragen als u tijdelijk te weinig geld heeft om kleding te kopen. Bel 06-55865668 of stuur een mail naar [email protected]. Voor een kledingpakket heeft u een verwijzing van uw zorgverlener nodig.

Invullen van formulieren/lezen en beantwoorden van moeilijke brieven

Neem contact op met een van de speciaal opgeleide ouderenadviseurs (vrijwilligers).

Zij helpen u ook met andere vragen, zoals:

  • Waar moet ik zijn als ik zorg nodig heb?
  • Hoe kan ik een woningaanpassing of vervoersvoorziening krijgen?
  • Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag?
  • Wat kan de Thuiszorg voor mij doen?

Naam

Plaats

Telefoonnummer

Anita van den Driessche

Beek, Ubbergen, Berg en Dal

024-6842141

Lies Rikken

Groesbeek

06-57194626

Joop Kersten

Groesbeek

024-3973061

Leonie Schotvanger-Gockel

Beek

024-6843082

Mark Gröning

Groesbeek

024-3971406

Thérèse Wieland-Ruth

Beek, Ubbergen, Berg en Dal

024-6842279

Toon Kamps

Ooij, Leuth, Kekerdom

024-6631472

Rechtswinkel Berg en Dal
De rechtswinkel Berg en Dal geeft gratis juridisch advies. Ook helpen zij u bij het invullen van een moeilijk formulier of beantwoorden van een moeilijke brief. Bel voor meer informatie naar 06-10325208 of mail naar [email protected].
Zie ook: www.rechtswinkelbergendal.nl.

Cursus omgaan met de computer
Steeds vaker wordt de computer gebruikt. Bij de bibliotheek kunt u terecht voor een cursus omgaan met de computer. Bel 024-3274950 of mail naar [email protected].

Cursus Omgaan met geld
In de cursus ‘Omgaan met Geld’ leert u hoe u inkomsten en uitgaven beter op elkaar af kunt stemmen. Ook krijgt u besparingstips. De cursus is een keer per jaar in Groesbeek of in Millingen aan de Rijn. Meer informatie: ROC-educatie tel. 024-8904024 / 0900-9509.

Schuldhulpbuddy
Vrijwilligers van SchuldhulpBuddy helpen u bij het oplossen van uw schulden. Voor meer informatie, bel naar 06-13081734 of stuur een mail naar [email protected].

Hulp bij uw thuisadministratie
Vrijwilligers van Humanitas helpen u bij het op orde brengen van uw papieren en administratie. Meer informatie: www.humanitas.nl (afdeling Nijmegen), tel. 06-27580552 (dinsdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur) of [email protected].

Bereken uw recht
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen? Kijk dan op www.berekenuwrecht.nl.

De gemeente Berg en Dal heeft dit overzicht samengesteld in overleg met betrokken organisaties. Heeft u een klacht over een organisatie? Neem dan contact op met de organisatie.

Heeft u een klacht over de gemeente? Neem dan contact op met de gemeente via telefoon 14024. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

_BT Clear