INFORMATIEKRANT Berg en dal

Fotograaf: Bert Roodbeen

Een leefbare buurt

Een leefbare samenleving ontstaat door bewoners. Een sociaal team luistert, helpt en stimuleert maar de beste ideeën komen van mensen uit de buurt zelf. Zij weten wat er leeft in een dorp of wijk.

_BT Clear

In onze gemeente zijn veel voorbeelden van inwoners die zelf met iets moois beginnen. Hieronder vindt u enkele willekeurige voorbeelden.

Moestuin Ooij

Op 20 augustus 2019 startte de moestuin aan het Schoolpad in Ooij. Deze moestuin is een idee van een aantal inwoners van Ooij. Zij willen door samen tuinieren de sociale contacten in de buurt versterken en inwoners een leuke daginvulling bieden.

Een buurtgenoot stelde een stukje grond beschikbaar, de gemeente maakte de grond onkruidvrij, Forte Welzijn hielp bij de organisatie en oude en nieuwe inwoners gingen aan de slag met de inrichting. Deze vruchtbare samenwerking leverde een prachtige nieuwe moestuin op.

Woont u in Ooij en wilt u de handen uit de mouwen steken? Neem dan contact op met Catharina Aaldering, 06-245 021 13.

Kind activiteiten club Op de Heuvel

In juni 2017 hebben enkele moeders het initiatief genomen om een kinderactiviteitenclub op te richten. Beter bekend als de K.A.C. Iedere woensdagmiddag zijn er kinderactiviteiten in Op de Heuvel. Het programma varieert enorm, van creatief bezig zijn tot buitenspelen en film kijken. Alle kinderen zijn welkom.

De moeders werken samen met school en met allerlei vrijwilligers die ook actief zijn in de wijk, zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers van het avonturenbos. De kinderen sluiten het jaar af met een uitje. Daar wordt voor gespaard door middel van een deelnemersbjjdrage. Er komen iedere week ongeveer 30 kinderen van 4-12 jaar.

Meer informatie via telefoon 06 - 194 548 52, of e-mail [email protected].

Jeu de Boules

In de kern Berg en Dal ligt een jeu de boulesbaan waar de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) afgelopen jaar gebruikt van maakte. Maar de toplaag was wel aan vervanging toe. Mos en onkruid maakten het jeu-de-boulen steeds lastiger.

Verschillende organisaties en inwoners sloegen de handen ineen. Het resultaat van deze samenwerking is dat er in april 2019 door plaatselijke ondernemers een nieuwe toplaag is gelegd. De baan ligt er nu weer netjes bij. Op 7 april werd de nieuwe baan in gebruik genomen.

De KBO speelt iedere woensdagmiddag. Woensdagavond spelen andere dorpsbewoners. Vrijwilligers harken de baan (heel belangrijk) en houden het netjes.

Wilt u meespelen? Neem dan contact op via [email protected], tel. 06-121 466 98 of [email protected], tel. 06-151 264 00.

Fotograaf: Henk Baron

Wilde tuin in Berg en Dal

Op de hoek Oranjelaan/Julianalaan lag een “verloren hoekje groen” tegen de bosrand. Het plekje zag er verwaarloosd uit. Er lag vaak afval en niemand gebruikte het.

Totdat een groep inwoners in de verloren hoek een mooie plek zag om elkaar te ontmoeten. De inwoners ontfermden zich over de plek samen met de gemeente en Forte Welzijn. Zo ontstond er een wilde bloementuin die bewoners zelf bijhouden. Met hulp van sponsoren zijn banken geplaatst om te relaxen en te genieten van de bloemenpracht.

De wilde tuin heeft ook een vervolg gekregen: een wijkkrant die door de bewoners zelf wordt gemaakt en verspreid.

Wilt u meer informatie over de wilde tuin? Neem dan contact op via e-mail [email protected].

Autismecafé

Veel mensen met autisme hebben moeite met het aangaan van sociale contacten. Eenzaamheid binnen deze groep komt dan ook vaak voor. Een ontmoetingsplek voor mensen met autisme lijkt daarom een goed idee. Op dit moment is het Sociaal Team Berg en Dal bezig om dit te ontwikkelen.

Het plan is om een keer per maand een avond te organiseren. Het sociaal team is nog op zoek naar de juiste locatie, tijd en de precieze invulling van deze avonden. Het sociaal team betrekt hierbij zoveel mogelijk mensen met autisme.

Meer informatie over het autismecafé volgt op de gemeentelijke website, www.bergendal.nl.

_BT Clear