In de gemeente Vijfheerenlanden

_BT Clear

Toekomstig succes voor onze jeugd: Je kunt nooit vroeg genoeg beginnen

Henk Mackloet, bestuurder van Stichting LOGOS, gelooft dat onderwijs het fundament helpt vormen voor onze toekomstige burgers. De zestien scholen van LOGOS (waarvan drie in Vijfheerenlanden) verzorgen onderwijs aan ruim 2500 leerlingen. De Stichting benadrukt waarden als samenwerken, vertrouwen, ontwikkelen.

Daarnaast zijn basisvaardigheden als taalontwikkeling en rekenen belangrijk. Het belang van vroeg beginnen en deze sterke basis leggen kan niet worden overschat. “Ons doel is een krachtig ontwikkelingsgericht programma te bieden dat niet alleen succes aanmoedigt, maar ook de basis legt voor toekomstig succes in het leven van onze jongeren”, zegt Mackloet.

Kinderen meer meegeven dan nodig is

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Op school leren kinderen omgaan met anderen, verschillen respecteren en de basisvaardigheden krijgen die belangrijk zijn voor succes in het leven. School is een miniatuurversie van de maatschappij en bevordert onafhankelijkheid en sociale vaardigheden die kinderen meenemen naar de volwassenheid.

Mackloet: “School is een ontdekkingsreis. In ons burgerschapsonderwijs en vanuit onze christelijke identiteit leren we ze begrip te hebben voor verschillende perspectieven, waardoor ze een breder beeld krijgen als ze in het dagelijks leven voor uitdagingen komen te staan. De stichting benadrukt daarom waarden als samenwerken, vertrouwen, ontwikkelen. Basisvaardigheden als taalontwikkeling en rekenen zijn onmisbaar en worden op een hoog niveau gegeven.”

Extra hulp voor kinderen die het moeilijk hebben

Op onze scholen streven we naar een omgeving met gelijke kansen voor alle leerlingen! Onze deskundige leraren zetten zich blijvend in en ontwikkelen hun vakmanschap, zodat elk kind de aandacht en uitdaging krijgt, die het nodig heeft.

Als er een moment komt waarop het kind de gewone lessen niet aankan of juist veel sneller door alle lesstof heen gaat, zijn er gespecialiseerde leraren beschikbaar voor extra taalonderwijs, dyslexie en gedragsproblemen. Voor begaafde kinderen zijn er pittige opdrachten en lessen met extra uitdaging.

Alle LOGOS-scholen werken nauw samen met de beste professionals in de buurt – waaronder logopedisten, fysiotherapeuten, een schoolarts, de Taaltuin die taalondersteuning biedt en onze collega’s van het gespecialiseerd onderwijs. Hierdoor komen we tegemoet aan de specifieke behoeften van onze leerlingen. En dat gaat natuurlijk altijd in overleg met de ouders,” zegt Henk Mackloet.

Meer lezen over het onderwijs op de LOGOS-scholen? Ga naar www.stichting-logos.nl.

EENVOUDIGE HULP VOOR OUDERS MET FINANCËLE ZORGEN

De inflatie als gevolg van de energiecrisis hakt er bij verschillende gezinnen hard in. Elke maand zijn er ouders die flink moeten puzzelen om de eindjes weer aan elkaar te knopen. Dit betreft niet alleen de vaste lasten of de boodschappen die flink duurder zijn geworden, helaas gaat het ook vaak om de kosten voor de kinderen. De vraag is niet of een kind mag blijven sporten, maar hoe lang het nog mag blijven sporten, gaat sinds deze crisis steeds vaker spelen. In Vijfheerenlanden levert Stichting Leergeld voor deze kinderen een bijdrage, met als antwoord op de vraag: “Elk kind moet kunnen sporten of mee kunnen doen met activiteiten op school.”

In de Gemeente Vijfheerenlanden zijn er al veel gezinnen die van de regelingen die Leergeld biedt gebruik maken. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden helpt meer dan 2.000 kinderen met het betalen van de contributie, zwemlessen, schoolkosten of een culturele activiteit. Coördinator Bob van de Burgt, zelf ook vader van kinderen, snapt dat het voor ouders geen gemakkelijke stap is om hulp bij een stichting te vragen. Toch is de stap niet zo groot en complex als deze lijkt, aldus Van de Burgt. De stichting heeft er alles aangedaan om de ondersteuning zo eenvoudig mogelijk te houden, aanmelden kan vrij simpel met één telefoontje of via de website van Leergeld.

Ouders die voor de stichting in aanmerking komen, krijgen van Leergeld een budget beschikbaar gesteld, waarmee de activiteiten bekostigd worden. Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan of bezig zijn met een A-diploma heeft Leergeld extra middelen. Ook is er een (VHL)pas beschikbaar waarmee het gezin een leuke activiteit kan doen. Je komt voor de stichting in aanmerking wanneer je woonachtig bent in de gemeente Vijfheerenlanden en jouw kinderen op hetzelfde adres wonen en niet ouder zijn dan 17 jaar. Ook mag het inkomen van gehuwde/samenwonende ouder niet meer dan € 2.109,48 netto per maand zijn, voor een alleenstaande ouder is dit € 1.797,31 netto per maand.

Hulp of informatie nodig?

Kijk voor de mogelijkheden op www.leergeldav.nl of bel gerust met
0183 – 764 707.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear