In de gemeente Vijfheerenlanden

_BT Clear

Prettig naast elkaar wonen

“De meeste mensen wonen prettig naast hun buren,” vertelt Coördinator Buurtbemiddeling Jette Bertels. “Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties hoog oplopen is het lastig om tot een gesprek te komen. Buurtbemiddelaars kunnen dan helpen om de cirkel te doorbreken. Zij geven informatie en advies over hoe je de overlast zelf kunt aanpakken. Ben je hier niet voldoende mee geholpen dan komen we bij je langs. Onder onze deskundige begeleiding kun je samen met de buren nadenken over een goede oplossing.”

De ervaring leert dat het meestal al mogelijk is om in één gesprek tot goede afspraken te komen. Ik neem na een paar weken contact op om te horen hoe het gaat. Als het nodig is wordt er dan een vervolggesprek georganiseerd”, aldus Coördinator Buurtbemiddeling Jette Bertels.

De buurtbemiddelaars zijn goed getrainde, gemotiveerde vrijwilligers die ervaring hebben met conflictbemiddeling. Ze zijn onpartijdig en neutraal en helpen de buren om zelf een oplossing te vinden.

Wanneer kun je buurtbemiddeling inschakelen? “Bij overlast die je niet alleen kunt oplossen en die van invloed is op je woonplezier en de sfeer in de buurt”, vertelt Jette.

“Niet bij ernstige overlast waar sprake is van bijvoorbeeld verslaving, psychische problemen, lichamelijk geweld, relatieproblemen of conflicten met instanties. Maar bij twijfel altijd bellen!”

Contact

Telefoon: 0347-37 40 97 of 06-479 202 29 of mailen: 
[email protected]


_BT Clear

WELZIJNSCOACHES: SAMEN ZETTEN WE DE EERSTE STAP

Soms is het lastig om een positieve draai aan je leven te geven. Je voelt je bijvoorbeeld beperkt door een chronische aandoening of pijn. Of je zit gewoon niet zo lekker in je vel of voelt je eenzaam. Samen ga je op zoek naar datgene waar je energie van krijgt. Want het liefst wil je er zelf weer bovenop komen. De welzijnscoach kijkt daarbij vooral naar wat je wél kan. Alles draait om de ‘eigen kracht’ te versterken of te kijken wie in je eigen netwerk hier aan kan bijdragen.

Welzijnscoach Sofie Geelen vertelt

“Wat we willen bereiken met welzijnscoaching is vooral dat een inwoner beter voor zichzelf kan zorgen en meer veerkracht heeft om tegenslagen op te vangen. Een steunend netwerk kan daarbij al helpen. En actief zijn in de samenleving om meer kwaliteit van leven en zingeving te ervaren. Ondersteuning kan individueel zijn, maar ook in groepsverband.”

“De welzijnscoaches doen dit niet alleen. Er wordt nauw samengewerkt met sociale partners. Zoals zorgprofessionals in de thuiszorg, huisartsen, praktijkondersteuners, Wmo, het Sociaal Team en vrijwilligers.”

“Wij ondersteunen inwoners op maat bij welzijnsvragen. Daarvoor gaan we eerst met je in gesprek. De welzijnscoach is een ‘luisterend oor’ en steun, kijkt naar wat je graag wilt veranderen en geeft tips hoe je dit stap voor stap kunt doen. Misschien wil je meer mensen ontmoeten of vaker de deur uit? Of heb je behoefte aan nieuwe hobby? Met de welzijnscoach ga je bijvoorbeeld op zoek naar een activiteit die aansluit op jouw behoefte en interesse.

Belangrijk is ook om je sociale netwerk te vergroten of te versterken. Gezellige contacten met anderen kunnen jouw leven meer kleur geven.

Ook is het fijn om mensen in jouw omgeving te hebben op wie je kunt terugvallen als dat nodig is. Daardoor verminderen gevoelens van eenzaamheid en kunnen lichamelijke en psychische klachten afnemen.”

Sociaal makelaar

“Je kunt de welzijnscoach ook wel zien als een ‘sociaal makelaar’. Wij inventariseren de vragen en gaan samen met je kijken wie of welke organisatie daar de beste oplossing voor heeft. Het team welzijnscoaching werkt niet alleen nauw samen met onder andere het Sociaal Team, huisartsen en wijkverpleging. Soms kunnen vragen al simpel opgelost worden met bijvoorbeeld het bezoeken van een van de inloopvoorzieningen om weer in contact te komen met anderen. Of lid te worden van een vereniging, deel te nemen aan een taalcursus of lotgenotengroep. Zo zorgen zij voor een optimale inzet van elkaars expertise.”

Welzijnscoaches bieden individuele ondersteuning en trainingen gericht op het versterken van de eigen kracht en het eigen netwerk om de zelf- en samenredzaamheid te verbeteren. Ook bieden zij ondersteuning bij financiële en administratieve zaken en coaching op gebied van persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en leefstijl.

Vrijwilligers

Sofie doet nog wel een oproep: “Welzijnscoaching wordt uitgevoerd door een bevlogen team van professionals en een wisselend aantal vrijwilligers. Heb je interesse om je in te zetten als vrijwilliger? Meld je dan bij ons aan! Dit kan via [email protected] of bel 0345 63 73 63.”

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear