In de gemeente Vijfheerenlanden

_BT Clear

Voor alle inwoners van Vijfheerenlanden

Voor je ligt de Informatiekrant Zorg, Welzijn en Ondersteuning in de gemeente Vijfheerenlanden. Deze krant is mede tot stand gekomen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio. Heb jij een zorg- of ondersteuningsvraag voor jezelf of voor een ander waar je zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over eenzaamheid, schulden of mantelzorg? In deze informatiekrant lees jij waar je met jouw vraag terecht kunt. In deze krant komen zowel medewerkers als cliënten aan het woord, vind je praktische informatie en contactgegevens van organisaties die jou verder kunnen helpen. Bewaar deze krant dus goed!

BindkrachtVHL

Na enkele jaren van steeds intensievere samenwerking zijn Welzijn Vianen en SamenDoen per 1 januari 2023 gefuseerd. Wij gaan samen verder als BindkrachtVHL. Voor jou als inwoner Vijfheerenlanden zal er weinig veranderen. BindkrachtVHL is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Vijfheerenlanden, met een veelzijdig aanbod van diensten en activiteiten.

Onze missie: wij helpen inwoners van Vijfheerenlanden om mee te kunnen doen!

Samen een stap verder

Hoe doen wij dat? We versterken de eigen mogelijkheden van inwoners door ons brede aanbod. We verbinden inwoners met elkaar of met deskundige ondersteuning. We voorkomen zo eenzaamheid, schulden, het gevoel ‘er niet bij te horen’ en regelmatig ook (duurdere) zorg. Iedereen die bij ons aanklopt kan rekenen op een oprecht luisterend oor. Het belang van de inwoner staat altijd voorop bij ons handelen.

Nieske Blaauw en Saskia Smeenk

Wij kijken daarbij naar alle vragen die er leven en wat iemand zelf of de naaste omgeving kan doen. Vervolgens doen we wat nodig is, waarbij de regie bij de inwoner blijft. Het gaat erom dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen en dat onze ondersteuning of activiteiten daar op aansluiten. Dit doen wij met aandacht, vindingrijk en respectvol.

We werken hierin nauw samen met onze partners in de gemeente. Kijk voor alle informatie op: www.welzijnvianen.nl en www.samendoen.expert.

In deze krant lees je van alles over waar je terecht kunt voor zorg- en welzijnsvragen. Veel leesplezier!

Saskia Smeenk en Nieske Blaauw
Directeur bestuurders BindkrachtVHL

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Welzijn Vianen.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Fotograaf coverfoto Hennie Marks

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear